Welkom bij GreenPort Noord-Holland Noord

GreenPort Noord-Holland Noord is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland. De regio heeft een productiewaarde van ongeveer 3 tot 3,5 miljard euro. Dit betekent werkgelegenheid voor 15.000 – 20.000 werknemers in de primaire agrarische sectoren.

GreenPort Noord-Holland Noord is één van de 6 greenports in Nederland. In Noord-Holland Noord zijn verschillende sterke sectoren aanwezig: akkerbouw, visserij, bollenteelt, dierhouderij, fruitteelt, glastuinbouw, vollegrondsgroenteteelt en zaadveredeling.

Strategie van de GreenPort Noord-Holland Noord 2014 - 2017
Door de stuurgroep van de GreenPort NHN is de volgende strategie vastgesteld:
  • Noord-Holland Noord blinkt in 2033 uit als internationale regio voor uitgangsmateriaal en dit functioneert als excellent vliegwiel voor de hele diversiteit van het aanbod van de regio.
  • Wij onderscheiden ons door innovatie in het samenspel van veredeling, vermeerdering en productie en door de draaischijf van handel en logistiek.
  • Hiermee wordt een structurele en duurzame bijdrage geleverd aan de economie en werkgelegenheid van de regio en aan een vitaal woon-en leefklimaat van Noord-Holland Noord.
Het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding en zal in de loop van 2014 worden gepubliceerd.
 

Nieuws

Object : Homepage_items
__tablehomepage_items
_databaseclient
id22
articleIDNull
homepageID12
websiteIDEmpty String
otherhomepage_portal_news
configa:3:{s:5:"title";s:6:"Nieuws";s:14:"highlightCount";s:2:"10";s:14:"titleOnlyCount";s:1:"0";}
orderNrEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid24
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
localeNull
_other
Object : Homepage_Portal_News
highlightCount10
titleOnlyCount0
titleOnlyItems
Array : Dimension 1
highLightItems
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg
publishDate1418207536
expireDateEmpty String
newslistDate1512885600
portalActive1
highlightEmpty String
titleDerde masterclass en eerste collegetour AgriTech Campus groot succes
text
&#160;<span style="font-size: 12px;">Een van de doelstellingen van de AgriTech Campus is studenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord te versterken. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.</span><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Op maandag 24 november jl. vond de derde Masterclass van de AgriTech Campus plaats. Ruim 80 ondernemers en ruim 60 studenten van InHolland Alkmaar en Delft hebben elkaar ontmoet tijdens de Masterclass met als thema âVan innovatief idee naar de marktâ. Deze Masterclass werd georganiseerd door de AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Om kennis te maken met de innovatiekracht in GreenPort Noord-Holland Noord hebben de studenten van InHolland Delft (Tuinbouw en Agribusiness) en InHolland Alkmaar (Business) voorafgaand aan de Masterclass twee innovatieve bedrijven bezocht. Incotec uit Enkhuizen en Zon Energie uit Spanbroek hebben de studenten meegenomen in de innovaties die hen marktleider heeft gemaakt. De studenten maakten een beeldreportage van deze tour als studieproject. Aan het einde van de middag namen de studenten deel aan de masterclass âvan innovatief idee naar de marktâ en konden daar kennismaken met hun bedrijven voor stage- en of afstudeeropdrachten, ofwel toekomstige werkgevers. De leerkrachten van InHolland, de bedrijven en de studenten waren erg enthousiast over dit initiatief. Voor 2015 staan 5 Masterclasses gepland. Gezien het succes van deze College Tour ligt het voor de hand om dit ook de volgende keer weer te organiseren.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Bij elke Masterclass treedt een van de partners (LTO, KAVB, Flynth, Gemeente Hoorn, ClusiusLab, HAJK, Rabobank en ONHN) op als gastheer. Deze keer waren we te gast bij de Rabobank Kop van Noord-Holland. Directeur Bedrijven Arno Mulder heeft de Masterclass geopend met een korte inleiding over het programma. Vervolgens heeft Rolf Adema van âde Groene Tomaat Marketingâ een presentatie gegeven over âPinguïn of Groene Tomaat; de keuze is aan uâ. Aan de hand van zeer grappige en herkenbare filmpjes ging dit voornamelijk over hoe je ideeën moet vermarkten en hoe vooral níet.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><span style="font-size: 12px;">Jacqueline Vaessen gaf tot slot samen met Jaap van der Beek (een van de oprichters) van BioLake een presentatie met als titel âInnoveren op klompenâ. Deze presentatie ging over de innovatie en realisatie van de Biopellet (biokool), een brandstofkorrel gemaakt uit biologisch restafval. Dit gebeurt met een 'torrefactie installatie' die inmiddels in een proefopstelling staat opgesteld bij BioLake. De realisatie en het naar de markt brengen van dit product was voor de aanwezige ondernemers erg interessant. Biolake komt graag in contact met partijen die veel biologisch restafval hebben. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eerste partij zich al gemeld!&#160;</span>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlderde-masterclass-en-eerste-collegetour-agritech-campus-groot-succes
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
4
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1215
clientID1
clientArticleID2233
userID19
imagefileRon_Blaauw.jpg
publishDate1418143860
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleRon Blaauw over gezonde voeding in het Westfriesgasthuis
text
Sinds kort wordt er in het Westfriesgasthuis in Hoorn gekookt met verse producten uit GreenPort Noord-Holland Noord. Topkok Ron Blaauw ontwikkelde samen met de koks van het Westfriesgasthuis de menu's. Met als doel de patiënten van het Westfriesgasthuis voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek te serveren en daarnaast een economische impuls aan de regio te geven.&#160;<div><br />Als geboren "Horinees" vertelt Ron in onderstaand filmpje hoe belangrijk een gezonde lekkere maaltijd is voor het herstel van patienten en over het uitgebreide assortiment aan agrarische producten dat in Noord-Holland Noord verkrijgbaar is.&#160;<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iVYQ1HJRxAs" target="_blank">filmpje</a>&#160;</div><div><br />Zie ook: <a href="http://www.greenportnhn.nl/agri-voeding-gezondheid/patienten-van-westfriesgasthuis-hoorn-eten-lekker-vers-uit-de-regio?page=1" target="_blank">Patienten van Westfriesgasthuis Hoorn eten vers uit de regio.&#160;</a></div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlron-blaauw-over-gezonde-voeding-in-het-westfriesgasthuis
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
5
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1214
clientID1
clientArticleID2232
userID19
imagefileLogo_Agrivizier_1.jpg
publishDate1418136165
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleMbo-ers proeven aan de wetenschap
text
<span style="font-size: 12px;">Met het &#160;project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. ,,Op aantrekkelijke wijze maken zij kennis met dit hogere niveau'', zegt Engel Hopman van het Clusius College.</span><br style=" font-size: 12px;" /><br style=" font-size: 12px;" /><div style=" font-size: 12px;">Mark Teeuwen (19) uit Breezand en Nick Hoornsman (20) uit Julianadorp hebben pas hun onderzoek via Agrivizier afgerond. Bij dit onderzoek waren zes bloembollenbedrijven uit Breezand en Anna Paulowna betrokken.&#160;De twee studenten van het Clusius College in Hoorn richtten zich op knollen van de bol zantedeschia. De zes kwekers zochten een antwoord op een prangende vraag: welke invloed hebben de bewaarcondities van de knollen op de uiteindelijke kwaliteit van de bloemen?<br /><br /><strong>Paradepaardje</strong></div><div style=" font-size: 12px;">De zes bollenbedrijven zijn Kapiteyn, Huig, Van Dijk, Gebroeders Wijnker, Rob Duineveld en Langelaan De Meerling. Op gebied van innovatie is Agrivizier het paradepaardje van Greenport Noord-Holland Noord. Diverse partijen in de agribusiness werken samen in deze organisatie.<br /><br />De EU en de provincie Noord-Holland betalen mee aan Agrivizier. Mark Teeuwen en Nick Hoornsman voerden hun onderzoek om de bewaring van zantedeschiaknollen te verbeteren uit onder begeleiding van Wageningen Universiteit.&#160;Martin van Dam stond hen bij. Hij is verbonden aan PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit. Dit instituut voor praktijkonderzoek is onderdeel van Wageningen Universiteit. &#160;Dataloggers ,,Mark en Nick hebben bij ons hard gewerkt om partijen knollen te volgen met dataloggers'', vertelt Bas Groenendijk van Kapiteyn. Dataloggers zijn meetinstrumenten.<br /><br /><strong>Agrivizier&#160;</strong><br />Binnen Agrivizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om agrarische bedrijven te helpen bij innovaties. Docent Hopman: ,,De mbo-studenten zetten een proef op en volgen die intensief. Hierbij worden zij ook getraind in het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Het project betekent ook een waardevolle uitbreiding van hun netwerk.''</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlmbo-ers-proeven-aan-de-wetenschap
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
6
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1212
clientID1
clientArticleID2230
userID19
imagefileHopman_Hoornsman_van_Dam_Teeuwen.jpg
publishDate1418124240
expireDateEmpty String
newslistDate1544520780
portalActive1
highlightEmpty String
titleAgriVizier: Eerste resultaten innovatiecluster Calla
text
<div>Studenten Mark Teeuwen en Nick Hoornsman hebben onder begeleiding van Martin van Dam, onderzoeker bij PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit (Wageningen UR), een onderzoek gedaan om de bewaring van Calla (Zantedeschiaknollen) te verbeteren.</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlagrivizier-eerste-resultaten-innovatiecluster-calla
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
7
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1205
clientID15
clientArticleID930
userID21
imagefileWennekers4_1.jpg
publishDate1417699260
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleEkoVar Wennekers: 'In onze varkens proef je de zon'
text
<div>'Wat loopt dáár nou?' Vraag ik me hardop af als ik op een zonnige herfstmorgen de Westfriese dijk oprijd. Het is met ruim twintig graden absurd warm, maar voor een fata morgana toch te koel. Met open mond van verbazing zie ik tien enorme roze varkens door het nog felgroene gras van een weiland rennen. Dat moeten de dieren van de familie Wennekers zijn.&#160;</div><div>&#160;</div><div>'Ze benne ontsnapt', verklaart Ruud Wennekers even later het on-Nederlandse beeld. 'Ik hoop dat ze de boel niet omploegen. Help je even om ze terug te drijven naar de moestuin? Daar had ik ze vanmorgen in losgelaten.' Even later klinkt opeens een luid 'Knor!'. Vervolgens draait de hele troep om en rent dansend en huppelend â met de krulstaart tussen de poten â in een rechte lijn naar het hek, dat Ruud inmiddels voor ze geopend heeft. Hebben varkens schuldgevoel? &#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Je proeft de zon!</strong></div><div>Ruud's angst voor de toestand van het weiland was overigens niet vreemd. In de moestuin hebben zo'n zestig varkens de bovenlaag van de grond bijna compleet omgewroet. Met toestemming deze keer. Een aantal zware dames scharrelt in een veldje voederbieten en een ander deel van het 'tuinpersoneel' loopt gemoedelijk te grazen op het gazon.</div><div>'Ik wist niet dat varkens ook gras eten', merk ik even later op in de keuken van de prachtig gerestaureerde stolpboerderij van de familie Wennekers. 'Gras is het toetje', zegt Lida Wennekers met een glimlach. 'Elk varken kan in de schuur vierentwintig uur per dag een eigen portie ruwvoer ophalen; naar keuze in één keer, drie keer of zelfs tien keer. Binnen ligt het varken op stro en het bepaalt zelf of en wanneer het naar buiten wil.â&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn de regel zie je ze alleen buiten als het droog is en vooral in de schemeringâ, vertelt Lida verder. âAls ze het warm hebben, gaan ze massaal badderen en wroeten in een driehonderd meter lange ondiepe moddersloot in het drassige land onder aan de dijk. Om af te koelen. We noemen ze daarom: het Schager Dijkvarken. Onze varkens staan nog steeds dicht bij de natuur. Ze zijn daarnaast nogal lui en zeer eigenzinnig. Dat ze nu buiten lopen komt vooral door het mooie weer.'</div><div><br />'Juist dat komt de smaak ten goede', vult Ruud aan. 'Op meerdere manieren. Het grastoetje maakt het menu van volledig biologisch droogvoer compleet. En belangrijker: de door zonlicht aangemaakte vitamines zorgen voor super lekker vlees. Je proeft de zon! We laten onze varkens sowieso drie weken langer doorgroeien dan reguliere vleesvarkens. In die extra tijd rijpt het vlees extra mooi. En door de beweging ontstaat extra spiermassa, wat de verhouding tussen vet en vlees verbeterd.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Varkens zijn net mensen</strong></div><div>Lida neemt me mee naar een van de drie stallen achter het huis. Hier proberen zij, Ruud en zoon Jan met veertig fokzeugen een geheel eigen stamboek van sterke varkens op te bouwen. Vertederd kijk ik naar piepkleine roze biggetjes met grote zwarte vlekken. Net een week oud. Ze krioelen hongerig tussen de spenen van breeduit in het stro liggende moedervarkens. Boven mijn hoofd zwermen wel honderd spreeuwen. Vlak voor hun grote najaarstrek snoepen die hier nog even van het eiwitrijke varkensvoer. Is het Schager Dijkvarken echt een eigen ras? 'Nee, maar het zou het met de jaren wel kunnen wordenâ, stelt Lida. âWij ontwikkelen met dit fokprogramma een uniek varken, een streekeigen product. Met zowel de fok als de opfok in eigen beheer houden we de biologische kringloop zoveel mogelijk gesloten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in onze eigen regio het varkensvoer telen en de meeste mest weer teruggeven aan de biologische akkerbouwersâ.&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn het fokprogramma richten we ons met name op de ontwikkeling van een ras vitale varkens en goede moedersâ, legt Lida uit. âEn minder eenzijdig op de vleesproductie. Goede zeugen gaan voorzichtig met de biggen om en geven goed melk. Dat is belangrijk, omdat de biggen bij ons zes weken bij de moeder worden gezoogd. Vitale biggen betekent dat ze een sterke overlevingskracht in zich hebben. Die hebben ze nodig, omdat ze al snel hun moeders naar buiten moeten kunnen volgen. In tegenstelling tot bij andere fokkerijen gaan de drachtige zeugen bij ons van 1 april tot 1 november ook gewoon de wei in. Dat draagt bij aan de levenskracht van zowel de zeugen als de biggen. Wist je trouwens dat varkens net zo gevoelig en besmettelijk voor griep zijn als mensen? Hier krijgen de fokzeugen dan ook gewoon de griepprik. Beter voorkomen dan genezen, want antibiotica komt er bij de biologische varkensfokkerij niet in.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Dier- en mensvriendelijk</strong><br />Lida vertelt dat het bedrijf verder groeit naar een hypermoderne biologische fokkerij voor jaarlijks 4000 vleesvarkens en honderdtachtig fokzeugen. 'We bouwen er vier nieuwe schuren bij met grotere ligplaatsen, varkensdouches en een ingenieus voersysteem. Nee, geen megastallen. Dat past helemaal niet bij de biologische veehouderij. De schaal waarop wij werken blijft dier- en mensvriendelijk. We willen de kringloop gesloten houden en doen niet voor niets aan weidevogelbeheer op ons grasland.'</div><div><br /><strong>Waar kun je dit varkensvlees kopen?</strong></div><div>Het vlees van het Schager Dijkvarken is verkrijgbaar via de biologische slagerijen van de Groene Weg. En staat regionaal inmiddels in steeds meer restaurants op de menukaart. Lida: 'We leveren nu twee varkens per week aan Strogoff Freshfood, hier in Schagen. Zij laten de dieren hier in Noord-Holland slachten en bewerken het vlees speciaal voor de horeca. Grote kans dat je ons varkensvlees terugvindt op je bord in onder meer restaurant Moriaan in Warmenhuizen; de Posthoorn, Koeienhemel en Leuk in Schagen; Lindeboom en Paal 12 op Texel en Grand Hotel Beatrix in Den Helder. En natuurlijk ook bij Streekwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna'.&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
8
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1204
clientID15
clientArticleID929
userID21
imagefileWennekers2.jpg
publishDate1417697160
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleVarkenspad: wandelen door de varkensweide
text
<div>Donderdagmiddag 27 november 2014 opende gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland samen met wethouder André Groot van gemeente Schagen een nieuw wandelpad door het boerenland bij de<a href="http://www.biovalley.nl/biovalley-ondernemer-in-beeld/ekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon?page=1" target="_blank"> familie Wennekers, </a>BioValley deelnemer. Het wandelpad loopt vanaf het NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen, en gaat dwars door de varkensweide van de familie Wennekers.&#160;</div><div>&#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Pelgrimsroute&#160;</strong><br />Met het wandelpad van Schagen naar de Mariakapel in Keinse is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook de grazende varkens tegen. In de route is &#160;een stukje water te overwinnen, met een touwtrekpontje kunnen de wandelaars zichzelf overvaren. Dit pontje ligt tussen het varkensweiland en de dijk. Na een klim op de houten trap staan de wandelaars op de Westfriese dijk en kunnen zij gewoon verder lopen naar de Mariakapel. Met dit wandelen door de weilanden, langs de moddersloot met genietende varkens en een spannend touwtrekpontje, heeft gemeente Schagen er een avontuurlijk wandelpad bij. Net als andere routes in en rondom Schagen maakt dit wandelpad deel uit van het toekomstige regionale wandelnetwerk voor de Kop van Noord-Holland. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www.schagen.nl in rubriek bezoeker-recreatie &amp; cultuur- wandelen &amp; fietsen.&#160;</div><div>&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlvarkenspad-wandelen-door-de-varkensweide
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
9
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1201
clientID15
clientArticleID926
userID21
imagefileJohn_Huiberts_links_licht_natuurlijke_bollenteelt_toe_aan_gedeputeerde_Jaap_Bond.jpg
publishDate1417621140
expireDateEmpty String
newslistDate1512280800
portalActive1
highlightEmpty String
titleNatuurlijk bollen telen
text
<div>De bollentelers van de vereniging âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ wilden een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met zoân 30%. En dat is gelukt. Hoe? Door zich te richten op de bodem. âZo nemen we onze verantwoordelijkheid. En zijn we een verbod van middelen voor,â stelt bollenteler John Huiberts. Op 24 oktober 2014 bezocht gedeputeerde Jaap Bond, provincie Noord-Holland, de groep bollentelers en hij was onder de indruk van hun veelzijdige en bodemgerichte aanpak.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De bollentelers van âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ experimenteren volop en richten zich op een vruchtbare bodem. Zo heeft bollenteler John Huiberts van zijn 74 hectare bollen een kwart in rustteelten, bijvoorbeeld met groenbemesters. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk door te werken met niet-kerende grondbewerking. âJe moet de bovenlaag van de bodem juist met rust laten,â stelt teler John Huiberts. De bollen worden met een innovatieve plantmachine direct in de afgemaaide groenbemester geplant: de machine tilt de bovenste bodemlaag als een âgraszodeâ op, plant de bollen eronder en legt de zode weer terug. Dat scheelt ook nog werkgangen. Een sterke plant en bodem bereiken de telers ook met plantversterkende en bodemversterkende middelen. Zoals een plantenversterkende âtheeâ van gedroogd gras geoogst in natuurgebieden: hiermee spuiten maakt de bollen onaantrekkelijk voor luizen, is de ervaring van de telers. Ook innoveren de telers met het maken van compost.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De biodiversiteit neemt met âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ zowel onder als boven de grond toe. Patrijzen schuilen in de groenbemesters en bloemenstroken langs de akker met bollen. De akkerrand bewijst zijn kracht doordat er veel insecten in zitten die plagen weer bestrijden. Naast werken aan afzet met een milieuvriendelijk keurmerk voor de samenwerkende groep van circa 30 telers, is teler John Huiberts nu ook biologisch bollenteler. Zes hectare van zijn bollenteelt is aangemeld bij Skal als âbiologischâ. âIk hoop er ook van te leren,â zegt de teler. Afzet van dit diverse biologische assortiment is nog welkom.</div><div>&#160;</div><div>Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is tijdens zijn bezoek aan het bedrijf van John Huiberts onder de indruk van de veelzijdige aanpak van de telers, en hoopt dat ze hun lessen en successen met andere telers willen blijven delen. Met ruim 1200 hectare aaneengesloten bollenteelt is de sector immers heel belangrijk voor Noord-Holland. BioValley steunde de experimenten van de groep natuurlijke bollentelers met een financiële bijdrage en kennisuitwisseling.&#160;</div><div>&#160;</div>&#160;
moduletextpage
tooltextpage
short_urlnatuurlijk-bollen-telen
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
totalCount10
items
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg
publishDate1418207536
expireDateEmpty String
newslistDate1512885600
portalActive1
highlightEmpty String
titleDerde masterclass en eerste collegetour AgriTech Campus groot succes
text
&#160;<span style="font-size: 12px;">Een van de doelstellingen van de AgriTech Campus is studenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord te versterken. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.</span><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Op maandag 24 november jl. vond de derde Masterclass van de AgriTech Campus plaats. Ruim 80 ondernemers en ruim 60 studenten van InHolland Alkmaar en Delft hebben elkaar ontmoet tijdens de Masterclass met als thema âVan innovatief idee naar de marktâ. Deze Masterclass werd georganiseerd door de AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Om kennis te maken met de innovatiekracht in GreenPort Noord-Holland Noord hebben de studenten van InHolland Delft (Tuinbouw en Agribusiness) en InHolland Alkmaar (Business) voorafgaand aan de Masterclass twee innovatieve bedrijven bezocht. Incotec uit Enkhuizen en Zon Energie uit Spanbroek hebben de studenten meegenomen in de innovaties die hen marktleider heeft gemaakt. De studenten maakten een beeldreportage van deze tour als studieproject. Aan het einde van de middag namen de studenten deel aan de masterclass âvan innovatief idee naar de marktâ en konden daar kennismaken met hun bedrijven voor stage- en of afstudeeropdrachten, ofwel toekomstige werkgevers. De leerkrachten van InHolland, de bedrijven en de studenten waren erg enthousiast over dit initiatief. Voor 2015 staan 5 Masterclasses gepland. Gezien het succes van deze College Tour ligt het voor de hand om dit ook de volgende keer weer te organiseren.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Bij elke Masterclass treedt een van de partners (LTO, KAVB, Flynth, Gemeente Hoorn, ClusiusLab, HAJK, Rabobank en ONHN) op als gastheer. Deze keer waren we te gast bij de Rabobank Kop van Noord-Holland. Directeur Bedrijven Arno Mulder heeft de Masterclass geopend met een korte inleiding over het programma. Vervolgens heeft Rolf Adema van âde Groene Tomaat Marketingâ een presentatie gegeven over âPinguïn of Groene Tomaat; de keuze is aan uâ. Aan de hand van zeer grappige en herkenbare filmpjes ging dit voornamelijk over hoe je ideeën moet vermarkten en hoe vooral níet.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><span style="font-size: 12px;">Jacqueline Vaessen gaf tot slot samen met Jaap van der Beek (een van de oprichters) van BioLake een presentatie met als titel âInnoveren op klompenâ. Deze presentatie ging over de innovatie en realisatie van de Biopellet (biokool), een brandstofkorrel gemaakt uit biologisch restafval. Dit gebeurt met een 'torrefactie installatie' die inmiddels in een proefopstelling staat opgesteld bij BioLake. De realisatie en het naar de markt brengen van dit product was voor de aanwezige ondernemers erg interessant. Biolake komt graag in contact met partijen die veel biologisch restafval hebben. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eerste partij zich al gemeld!&#160;</span>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlderde-masterclass-en-eerste-collegetour-agritech-campus-groot-succes
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
4
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1215
clientID1
clientArticleID2233
userID19
imagefileRon_Blaauw.jpg
publishDate1418143860
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleRon Blaauw over gezonde voeding in het Westfriesgasthuis
text
Sinds kort wordt er in het Westfriesgasthuis in Hoorn gekookt met verse producten uit GreenPort Noord-Holland Noord. Topkok Ron Blaauw ontwikkelde samen met de koks van het Westfriesgasthuis de menu's. Met als doel de patiënten van het Westfriesgasthuis voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek te serveren en daarnaast een economische impuls aan de regio te geven.&#160;<div><br />Als geboren "Horinees" vertelt Ron in onderstaand filmpje hoe belangrijk een gezonde lekkere maaltijd is voor het herstel van patienten en over het uitgebreide assortiment aan agrarische producten dat in Noord-Holland Noord verkrijgbaar is.&#160;<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iVYQ1HJRxAs" target="_blank">filmpje</a>&#160;</div><div><br />Zie ook: <a href="http://www.greenportnhn.nl/agri-voeding-gezondheid/patienten-van-westfriesgasthuis-hoorn-eten-lekker-vers-uit-de-regio?page=1" target="_blank">Patienten van Westfriesgasthuis Hoorn eten vers uit de regio.&#160;</a></div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlron-blaauw-over-gezonde-voeding-in-het-westfriesgasthuis
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
5
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1214
clientID1
clientArticleID2232
userID19
imagefileLogo_Agrivizier_1.jpg
publishDate1418136165
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleMbo-ers proeven aan de wetenschap
text
<span style="font-size: 12px;">Met het &#160;project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. ,,Op aantrekkelijke wijze maken zij kennis met dit hogere niveau'', zegt Engel Hopman van het Clusius College.</span><br style=" font-size: 12px;" /><br style=" font-size: 12px;" /><div style=" font-size: 12px;">Mark Teeuwen (19) uit Breezand en Nick Hoornsman (20) uit Julianadorp hebben pas hun onderzoek via Agrivizier afgerond. Bij dit onderzoek waren zes bloembollenbedrijven uit Breezand en Anna Paulowna betrokken.&#160;De twee studenten van het Clusius College in Hoorn richtten zich op knollen van de bol zantedeschia. De zes kwekers zochten een antwoord op een prangende vraag: welke invloed hebben de bewaarcondities van de knollen op de uiteindelijke kwaliteit van de bloemen?<br /><br /><strong>Paradepaardje</strong></div><div style=" font-size: 12px;">De zes bollenbedrijven zijn Kapiteyn, Huig, Van Dijk, Gebroeders Wijnker, Rob Duineveld en Langelaan De Meerling. Op gebied van innovatie is Agrivizier het paradepaardje van Greenport Noord-Holland Noord. Diverse partijen in de agribusiness werken samen in deze organisatie.<br /><br />De EU en de provincie Noord-Holland betalen mee aan Agrivizier. Mark Teeuwen en Nick Hoornsman voerden hun onderzoek om de bewaring van zantedeschiaknollen te verbeteren uit onder begeleiding van Wageningen Universiteit.&#160;Martin van Dam stond hen bij. Hij is verbonden aan PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit. Dit instituut voor praktijkonderzoek is onderdeel van Wageningen Universiteit. &#160;Dataloggers ,,Mark en Nick hebben bij ons hard gewerkt om partijen knollen te volgen met dataloggers'', vertelt Bas Groenendijk van Kapiteyn. Dataloggers zijn meetinstrumenten.<br /><br /><strong>Agrivizier&#160;</strong><br />Binnen Agrivizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om agrarische bedrijven te helpen bij innovaties. Docent Hopman: ,,De mbo-studenten zetten een proef op en volgen die intensief. Hierbij worden zij ook getraind in het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Het project betekent ook een waardevolle uitbreiding van hun netwerk.''</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlmbo-ers-proeven-aan-de-wetenschap
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
6
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1212
clientID1
clientArticleID2230
userID19
imagefileHopman_Hoornsman_van_Dam_Teeuwen.jpg
publishDate1418124240
expireDateEmpty String
newslistDate1544520780
portalActive1
highlightEmpty String
titleAgriVizier: Eerste resultaten innovatiecluster Calla
text
<div>Studenten Mark Teeuwen en Nick Hoornsman hebben onder begeleiding van Martin van Dam, onderzoeker bij PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit (Wageningen UR), een onderzoek gedaan om de bewaring van Calla (Zantedeschiaknollen) te verbeteren.</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlagrivizier-eerste-resultaten-innovatiecluster-calla
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
7
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1205
clientID15
clientArticleID930
userID21
imagefileWennekers4_1.jpg
publishDate1417699260
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleEkoVar Wennekers: 'In onze varkens proef je de zon'
text
<div>'Wat loopt dáár nou?' Vraag ik me hardop af als ik op een zonnige herfstmorgen de Westfriese dijk oprijd. Het is met ruim twintig graden absurd warm, maar voor een fata morgana toch te koel. Met open mond van verbazing zie ik tien enorme roze varkens door het nog felgroene gras van een weiland rennen. Dat moeten de dieren van de familie Wennekers zijn.&#160;</div><div>&#160;</div><div>'Ze benne ontsnapt', verklaart Ruud Wennekers even later het on-Nederlandse beeld. 'Ik hoop dat ze de boel niet omploegen. Help je even om ze terug te drijven naar de moestuin? Daar had ik ze vanmorgen in losgelaten.' Even later klinkt opeens een luid 'Knor!'. Vervolgens draait de hele troep om en rent dansend en huppelend â met de krulstaart tussen de poten â in een rechte lijn naar het hek, dat Ruud inmiddels voor ze geopend heeft. Hebben varkens schuldgevoel? &#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Je proeft de zon!</strong></div><div>Ruud's angst voor de toestand van het weiland was overigens niet vreemd. In de moestuin hebben zo'n zestig varkens de bovenlaag van de grond bijna compleet omgewroet. Met toestemming deze keer. Een aantal zware dames scharrelt in een veldje voederbieten en een ander deel van het 'tuinpersoneel' loopt gemoedelijk te grazen op het gazon.</div><div>'Ik wist niet dat varkens ook gras eten', merk ik even later op in de keuken van de prachtig gerestaureerde stolpboerderij van de familie Wennekers. 'Gras is het toetje', zegt Lida Wennekers met een glimlach. 'Elk varken kan in de schuur vierentwintig uur per dag een eigen portie ruwvoer ophalen; naar keuze in één keer, drie keer of zelfs tien keer. Binnen ligt het varken op stro en het bepaalt zelf of en wanneer het naar buiten wil.â&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn de regel zie je ze alleen buiten als het droog is en vooral in de schemeringâ, vertelt Lida verder. âAls ze het warm hebben, gaan ze massaal badderen en wroeten in een driehonderd meter lange ondiepe moddersloot in het drassige land onder aan de dijk. Om af te koelen. We noemen ze daarom: het Schager Dijkvarken. Onze varkens staan nog steeds dicht bij de natuur. Ze zijn daarnaast nogal lui en zeer eigenzinnig. Dat ze nu buiten lopen komt vooral door het mooie weer.'</div><div><br />'Juist dat komt de smaak ten goede', vult Ruud aan. 'Op meerdere manieren. Het grastoetje maakt het menu van volledig biologisch droogvoer compleet. En belangrijker: de door zonlicht aangemaakte vitamines zorgen voor super lekker vlees. Je proeft de zon! We laten onze varkens sowieso drie weken langer doorgroeien dan reguliere vleesvarkens. In die extra tijd rijpt het vlees extra mooi. En door de beweging ontstaat extra spiermassa, wat de verhouding tussen vet en vlees verbeterd.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Varkens zijn net mensen</strong></div><div>Lida neemt me mee naar een van de drie stallen achter het huis. Hier proberen zij, Ruud en zoon Jan met veertig fokzeugen een geheel eigen stamboek van sterke varkens op te bouwen. Vertederd kijk ik naar piepkleine roze biggetjes met grote zwarte vlekken. Net een week oud. Ze krioelen hongerig tussen de spenen van breeduit in het stro liggende moedervarkens. Boven mijn hoofd zwermen wel honderd spreeuwen. Vlak voor hun grote najaarstrek snoepen die hier nog even van het eiwitrijke varkensvoer. Is het Schager Dijkvarken echt een eigen ras? 'Nee, maar het zou het met de jaren wel kunnen wordenâ, stelt Lida. âWij ontwikkelen met dit fokprogramma een uniek varken, een streekeigen product. Met zowel de fok als de opfok in eigen beheer houden we de biologische kringloop zoveel mogelijk gesloten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in onze eigen regio het varkensvoer telen en de meeste mest weer teruggeven aan de biologische akkerbouwersâ.&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn het fokprogramma richten we ons met name op de ontwikkeling van een ras vitale varkens en goede moedersâ, legt Lida uit. âEn minder eenzijdig op de vleesproductie. Goede zeugen gaan voorzichtig met de biggen om en geven goed melk. Dat is belangrijk, omdat de biggen bij ons zes weken bij de moeder worden gezoogd. Vitale biggen betekent dat ze een sterke overlevingskracht in zich hebben. Die hebben ze nodig, omdat ze al snel hun moeders naar buiten moeten kunnen volgen. In tegenstelling tot bij andere fokkerijen gaan de drachtige zeugen bij ons van 1 april tot 1 november ook gewoon de wei in. Dat draagt bij aan de levenskracht van zowel de zeugen als de biggen. Wist je trouwens dat varkens net zo gevoelig en besmettelijk voor griep zijn als mensen? Hier krijgen de fokzeugen dan ook gewoon de griepprik. Beter voorkomen dan genezen, want antibiotica komt er bij de biologische varkensfokkerij niet in.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Dier- en mensvriendelijk</strong><br />Lida vertelt dat het bedrijf verder groeit naar een hypermoderne biologische fokkerij voor jaarlijks 4000 vleesvarkens en honderdtachtig fokzeugen. 'We bouwen er vier nieuwe schuren bij met grotere ligplaatsen, varkensdouches en een ingenieus voersysteem. Nee, geen megastallen. Dat past helemaal niet bij de biologische veehouderij. De schaal waarop wij werken blijft dier- en mensvriendelijk. We willen de kringloop gesloten houden en doen niet voor niets aan weidevogelbeheer op ons grasland.'</div><div><br /><strong>Waar kun je dit varkensvlees kopen?</strong></div><div>Het vlees van het Schager Dijkvarken is verkrijgbaar via de biologische slagerijen van de Groene Weg. En staat regionaal inmiddels in steeds meer restaurants op de menukaart. Lida: 'We leveren nu twee varkens per week aan Strogoff Freshfood, hier in Schagen. Zij laten de dieren hier in Noord-Holland slachten en bewerken het vlees speciaal voor de horeca. Grote kans dat je ons varkensvlees terugvindt op je bord in onder meer restaurant Moriaan in Warmenhuizen; de Posthoorn, Koeienhemel en Leuk in Schagen; Lindeboom en Paal 12 op Texel en Grand Hotel Beatrix in Den Helder. En natuurlijk ook bij Streekwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna'.&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
8
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1204
clientID15
clientArticleID929
userID21
imagefileWennekers2.jpg
publishDate1417697160
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleVarkenspad: wandelen door de varkensweide
text
<div>Donderdagmiddag 27 november 2014 opende gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland samen met wethouder André Groot van gemeente Schagen een nieuw wandelpad door het boerenland bij de<a href="http://www.biovalley.nl/biovalley-ondernemer-in-beeld/ekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon?page=1" target="_blank"> familie Wennekers, </a>BioValley deelnemer. Het wandelpad loopt vanaf het NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen, en gaat dwars door de varkensweide van de familie Wennekers.&#160;</div><div>&#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Pelgrimsroute&#160;</strong><br />Met het wandelpad van Schagen naar de Mariakapel in Keinse is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook de grazende varkens tegen. In de route is &#160;een stukje water te overwinnen, met een touwtrekpontje kunnen de wandelaars zichzelf overvaren. Dit pontje ligt tussen het varkensweiland en de dijk. Na een klim op de houten trap staan de wandelaars op de Westfriese dijk en kunnen zij gewoon verder lopen naar de Mariakapel. Met dit wandelen door de weilanden, langs de moddersloot met genietende varkens en een spannend touwtrekpontje, heeft gemeente Schagen er een avontuurlijk wandelpad bij. Net als andere routes in en rondom Schagen maakt dit wandelpad deel uit van het toekomstige regionale wandelnetwerk voor de Kop van Noord-Holland. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www.schagen.nl in rubriek bezoeker-recreatie &amp; cultuur- wandelen &amp; fietsen.&#160;</div><div>&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlvarkenspad-wandelen-door-de-varkensweide
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
9
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1201
clientID15
clientArticleID926
userID21
imagefileJohn_Huiberts_links_licht_natuurlijke_bollenteelt_toe_aan_gedeputeerde_Jaap_Bond.jpg
publishDate1417621140
expireDateEmpty String
newslistDate1512280800
portalActive1
highlightEmpty String
titleNatuurlijk bollen telen
text
<div>De bollentelers van de vereniging âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ wilden een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met zoân 30%. En dat is gelukt. Hoe? Door zich te richten op de bodem. âZo nemen we onze verantwoordelijkheid. En zijn we een verbod van middelen voor,â stelt bollenteler John Huiberts. Op 24 oktober 2014 bezocht gedeputeerde Jaap Bond, provincie Noord-Holland, de groep bollentelers en hij was onder de indruk van hun veelzijdige en bodemgerichte aanpak.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De bollentelers van âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ experimenteren volop en richten zich op een vruchtbare bodem. Zo heeft bollenteler John Huiberts van zijn 74 hectare bollen een kwart in rustteelten, bijvoorbeeld met groenbemesters. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk door te werken met niet-kerende grondbewerking. âJe moet de bovenlaag van de bodem juist met rust laten,â stelt teler John Huiberts. De bollen worden met een innovatieve plantmachine direct in de afgemaaide groenbemester geplant: de machine tilt de bovenste bodemlaag als een âgraszodeâ op, plant de bollen eronder en legt de zode weer terug. Dat scheelt ook nog werkgangen. Een sterke plant en bodem bereiken de telers ook met plantversterkende en bodemversterkende middelen. Zoals een plantenversterkende âtheeâ van gedroogd gras geoogst in natuurgebieden: hiermee spuiten maakt de bollen onaantrekkelijk voor luizen, is de ervaring van de telers. Ook innoveren de telers met het maken van compost.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De biodiversiteit neemt met âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ zowel onder als boven de grond toe. Patrijzen schuilen in de groenbemesters en bloemenstroken langs de akker met bollen. De akkerrand bewijst zijn kracht doordat er veel insecten in zitten die plagen weer bestrijden. Naast werken aan afzet met een milieuvriendelijk keurmerk voor de samenwerkende groep van circa 30 telers, is teler John Huiberts nu ook biologisch bollenteler. Zes hectare van zijn bollenteelt is aangemeld bij Skal als âbiologischâ. âIk hoop er ook van te leren,â zegt de teler. Afzet van dit diverse biologische assortiment is nog welkom.</div><div>&#160;</div><div>Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is tijdens zijn bezoek aan het bedrijf van John Huiberts onder de indruk van de veelzijdige aanpak van de telers, en hoopt dat ze hun lessen en successen met andere telers willen blijven delen. Met ruim 1200 hectare aaneengesloten bollenteelt is de sector immers heel belangrijk voor Noord-Holland. BioValley steunde de experimenten van de groep natuurlijke bollentelers met een financiële bijdrage en kennisuitwisseling.&#160;</div><div>&#160;</div>&#160;
moduletextpage
tooltextpage
short_urlnatuurlijk-bollen-telen
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
titleNieuws
localeNull
lastLocaleNull
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was ‘Groene Groei: Waar liggen kansen’. Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectlei...
Object : Homepage_items
__tablehomepage_items
_databaseclient
id22
articleIDNull
homepageID12
websiteIDEmpty String
otherhomepage_portal_news
configa:3:{s:5:"title";s:6:"Nieuws";s:14:"highlightCount";s:2:"10";s:14:"titleOnlyCount";s:1:"0";}
orderNrEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid24
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
localeNull
_other
Object : Homepage_Portal_News
highlightCount10
titleOnlyCount0
titleOnlyItems
Array : Dimension 1
highLightItems
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg
publishDate1418207536
expireDateEmpty String
newslistDate1512885600
portalActive1
highlightEmpty String
titleDerde masterclass en eerste collegetour AgriTech Campus groot succes
text
&#160;<span style="font-size: 12px;">Een van de doelstellingen van de AgriTech Campus is studenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord te versterken. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.</span><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Op maandag 24 november jl. vond de derde Masterclass van de AgriTech Campus plaats. Ruim 80 ondernemers en ruim 60 studenten van InHolland Alkmaar en Delft hebben elkaar ontmoet tijdens de Masterclass met als thema âVan innovatief idee naar de marktâ. Deze Masterclass werd georganiseerd door de AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Om kennis te maken met de innovatiekracht in GreenPort Noord-Holland Noord hebben de studenten van InHolland Delft (Tuinbouw en Agribusiness) en InHolland Alkmaar (Business) voorafgaand aan de Masterclass twee innovatieve bedrijven bezocht. Incotec uit Enkhuizen en Zon Energie uit Spanbroek hebben de studenten meegenomen in de innovaties die hen marktleider heeft gemaakt. De studenten maakten een beeldreportage van deze tour als studieproject. Aan het einde van de middag namen de studenten deel aan de masterclass âvan innovatief idee naar de marktâ en konden daar kennismaken met hun bedrijven voor stage- en of afstudeeropdrachten, ofwel toekomstige werkgevers. De leerkrachten van InHolland, de bedrijven en de studenten waren erg enthousiast over dit initiatief. Voor 2015 staan 5 Masterclasses gepland. Gezien het succes van deze College Tour ligt het voor de hand om dit ook de volgende keer weer te organiseren.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Bij elke Masterclass treedt een van de partners (LTO, KAVB, Flynth, Gemeente Hoorn, ClusiusLab, HAJK, Rabobank en ONHN) op als gastheer. Deze keer waren we te gast bij de Rabobank Kop van Noord-Holland. Directeur Bedrijven Arno Mulder heeft de Masterclass geopend met een korte inleiding over het programma. Vervolgens heeft Rolf Adema van âde Groene Tomaat Marketingâ een presentatie gegeven over âPinguïn of Groene Tomaat; de keuze is aan uâ. Aan de hand van zeer grappige en herkenbare filmpjes ging dit voornamelijk over hoe je ideeën moet vermarkten en hoe vooral níet.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><span style="font-size: 12px;">Jacqueline Vaessen gaf tot slot samen met Jaap van der Beek (een van de oprichters) van BioLake een presentatie met als titel âInnoveren op klompenâ. Deze presentatie ging over de innovatie en realisatie van de Biopellet (biokool), een brandstofkorrel gemaakt uit biologisch restafval. Dit gebeurt met een 'torrefactie installatie' die inmiddels in een proefopstelling staat opgesteld bij BioLake. De realisatie en het naar de markt brengen van dit product was voor de aanwezige ondernemers erg interessant. Biolake komt graag in contact met partijen die veel biologisch restafval hebben. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eerste partij zich al gemeld!&#160;</span>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlderde-masterclass-en-eerste-collegetour-agritech-campus-groot-succes
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
4
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1215
clientID1
clientArticleID2233
userID19
imagefileRon_Blaauw.jpg
publishDate1418143860
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleRon Blaauw over gezonde voeding in het Westfriesgasthuis
text
Sinds kort wordt er in het Westfriesgasthuis in Hoorn gekookt met verse producten uit GreenPort Noord-Holland Noord. Topkok Ron Blaauw ontwikkelde samen met de koks van het Westfriesgasthuis de menu's. Met als doel de patiënten van het Westfriesgasthuis voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek te serveren en daarnaast een economische impuls aan de regio te geven.&#160;<div><br />Als geboren "Horinees" vertelt Ron in onderstaand filmpje hoe belangrijk een gezonde lekkere maaltijd is voor het herstel van patienten en over het uitgebreide assortiment aan agrarische producten dat in Noord-Holland Noord verkrijgbaar is.&#160;<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iVYQ1HJRxAs" target="_blank">filmpje</a>&#160;</div><div><br />Zie ook: <a href="http://www.greenportnhn.nl/agri-voeding-gezondheid/patienten-van-westfriesgasthuis-hoorn-eten-lekker-vers-uit-de-regio?page=1" target="_blank">Patienten van Westfriesgasthuis Hoorn eten vers uit de regio.&#160;</a></div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlron-blaauw-over-gezonde-voeding-in-het-westfriesgasthuis
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
5
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1214
clientID1
clientArticleID2232
userID19
imagefileLogo_Agrivizier_1.jpg
publishDate1418136165
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleMbo-ers proeven aan de wetenschap
text
<span style="font-size: 12px;">Met het &#160;project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. ,,Op aantrekkelijke wijze maken zij kennis met dit hogere niveau'', zegt Engel Hopman van het Clusius College.</span><br style=" font-size: 12px;" /><br style=" font-size: 12px;" /><div style=" font-size: 12px;">Mark Teeuwen (19) uit Breezand en Nick Hoornsman (20) uit Julianadorp hebben pas hun onderzoek via Agrivizier afgerond. Bij dit onderzoek waren zes bloembollenbedrijven uit Breezand en Anna Paulowna betrokken.&#160;De twee studenten van het Clusius College in Hoorn richtten zich op knollen van de bol zantedeschia. De zes kwekers zochten een antwoord op een prangende vraag: welke invloed hebben de bewaarcondities van de knollen op de uiteindelijke kwaliteit van de bloemen?<br /><br /><strong>Paradepaardje</strong></div><div style=" font-size: 12px;">De zes bollenbedrijven zijn Kapiteyn, Huig, Van Dijk, Gebroeders Wijnker, Rob Duineveld en Langelaan De Meerling. Op gebied van innovatie is Agrivizier het paradepaardje van Greenport Noord-Holland Noord. Diverse partijen in de agribusiness werken samen in deze organisatie.<br /><br />De EU en de provincie Noord-Holland betalen mee aan Agrivizier. Mark Teeuwen en Nick Hoornsman voerden hun onderzoek om de bewaring van zantedeschiaknollen te verbeteren uit onder begeleiding van Wageningen Universiteit.&#160;Martin van Dam stond hen bij. Hij is verbonden aan PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit. Dit instituut voor praktijkonderzoek is onderdeel van Wageningen Universiteit. &#160;Dataloggers ,,Mark en Nick hebben bij ons hard gewerkt om partijen knollen te volgen met dataloggers'', vertelt Bas Groenendijk van Kapiteyn. Dataloggers zijn meetinstrumenten.<br /><br /><strong>Agrivizier&#160;</strong><br />Binnen Agrivizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om agrarische bedrijven te helpen bij innovaties. Docent Hopman: ,,De mbo-studenten zetten een proef op en volgen die intensief. Hierbij worden zij ook getraind in het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Het project betekent ook een waardevolle uitbreiding van hun netwerk.''</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlmbo-ers-proeven-aan-de-wetenschap
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
6
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1212
clientID1
clientArticleID2230
userID19
imagefileHopman_Hoornsman_van_Dam_Teeuwen.jpg
publishDate1418124240
expireDateEmpty String
newslistDate1544520780
portalActive1
highlightEmpty String
titleAgriVizier: Eerste resultaten innovatiecluster Calla
text
<div>Studenten Mark Teeuwen en Nick Hoornsman hebben onder begeleiding van Martin van Dam, onderzoeker bij PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit (Wageningen UR), een onderzoek gedaan om de bewaring van Calla (Zantedeschiaknollen) te verbeteren.</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlagrivizier-eerste-resultaten-innovatiecluster-calla
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
7
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1205
clientID15
clientArticleID930
userID21
imagefileWennekers4_1.jpg
publishDate1417699260
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleEkoVar Wennekers: 'In onze varkens proef je de zon'
text
<div>'Wat loopt dáár nou?' Vraag ik me hardop af als ik op een zonnige herfstmorgen de Westfriese dijk oprijd. Het is met ruim twintig graden absurd warm, maar voor een fata morgana toch te koel. Met open mond van verbazing zie ik tien enorme roze varkens door het nog felgroene gras van een weiland rennen. Dat moeten de dieren van de familie Wennekers zijn.&#160;</div><div>&#160;</div><div>'Ze benne ontsnapt', verklaart Ruud Wennekers even later het on-Nederlandse beeld. 'Ik hoop dat ze de boel niet omploegen. Help je even om ze terug te drijven naar de moestuin? Daar had ik ze vanmorgen in losgelaten.' Even later klinkt opeens een luid 'Knor!'. Vervolgens draait de hele troep om en rent dansend en huppelend â met de krulstaart tussen de poten â in een rechte lijn naar het hek, dat Ruud inmiddels voor ze geopend heeft. Hebben varkens schuldgevoel? &#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Je proeft de zon!</strong></div><div>Ruud's angst voor de toestand van het weiland was overigens niet vreemd. In de moestuin hebben zo'n zestig varkens de bovenlaag van de grond bijna compleet omgewroet. Met toestemming deze keer. Een aantal zware dames scharrelt in een veldje voederbieten en een ander deel van het 'tuinpersoneel' loopt gemoedelijk te grazen op het gazon.</div><div>'Ik wist niet dat varkens ook gras eten', merk ik even later op in de keuken van de prachtig gerestaureerde stolpboerderij van de familie Wennekers. 'Gras is het toetje', zegt Lida Wennekers met een glimlach. 'Elk varken kan in de schuur vierentwintig uur per dag een eigen portie ruwvoer ophalen; naar keuze in één keer, drie keer of zelfs tien keer. Binnen ligt het varken op stro en het bepaalt zelf of en wanneer het naar buiten wil.â&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn de regel zie je ze alleen buiten als het droog is en vooral in de schemeringâ, vertelt Lida verder. âAls ze het warm hebben, gaan ze massaal badderen en wroeten in een driehonderd meter lange ondiepe moddersloot in het drassige land onder aan de dijk. Om af te koelen. We noemen ze daarom: het Schager Dijkvarken. Onze varkens staan nog steeds dicht bij de natuur. Ze zijn daarnaast nogal lui en zeer eigenzinnig. Dat ze nu buiten lopen komt vooral door het mooie weer.'</div><div><br />'Juist dat komt de smaak ten goede', vult Ruud aan. 'Op meerdere manieren. Het grastoetje maakt het menu van volledig biologisch droogvoer compleet. En belangrijker: de door zonlicht aangemaakte vitamines zorgen voor super lekker vlees. Je proeft de zon! We laten onze varkens sowieso drie weken langer doorgroeien dan reguliere vleesvarkens. In die extra tijd rijpt het vlees extra mooi. En door de beweging ontstaat extra spiermassa, wat de verhouding tussen vet en vlees verbeterd.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Varkens zijn net mensen</strong></div><div>Lida neemt me mee naar een van de drie stallen achter het huis. Hier proberen zij, Ruud en zoon Jan met veertig fokzeugen een geheel eigen stamboek van sterke varkens op te bouwen. Vertederd kijk ik naar piepkleine roze biggetjes met grote zwarte vlekken. Net een week oud. Ze krioelen hongerig tussen de spenen van breeduit in het stro liggende moedervarkens. Boven mijn hoofd zwermen wel honderd spreeuwen. Vlak voor hun grote najaarstrek snoepen die hier nog even van het eiwitrijke varkensvoer. Is het Schager Dijkvarken echt een eigen ras? 'Nee, maar het zou het met de jaren wel kunnen wordenâ, stelt Lida. âWij ontwikkelen met dit fokprogramma een uniek varken, een streekeigen product. Met zowel de fok als de opfok in eigen beheer houden we de biologische kringloop zoveel mogelijk gesloten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in onze eigen regio het varkensvoer telen en de meeste mest weer teruggeven aan de biologische akkerbouwersâ.&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn het fokprogramma richten we ons met name op de ontwikkeling van een ras vitale varkens en goede moedersâ, legt Lida uit. âEn minder eenzijdig op de vleesproductie. Goede zeugen gaan voorzichtig met de biggen om en geven goed melk. Dat is belangrijk, omdat de biggen bij ons zes weken bij de moeder worden gezoogd. Vitale biggen betekent dat ze een sterke overlevingskracht in zich hebben. Die hebben ze nodig, omdat ze al snel hun moeders naar buiten moeten kunnen volgen. In tegenstelling tot bij andere fokkerijen gaan de drachtige zeugen bij ons van 1 april tot 1 november ook gewoon de wei in. Dat draagt bij aan de levenskracht van zowel de zeugen als de biggen. Wist je trouwens dat varkens net zo gevoelig en besmettelijk voor griep zijn als mensen? Hier krijgen de fokzeugen dan ook gewoon de griepprik. Beter voorkomen dan genezen, want antibiotica komt er bij de biologische varkensfokkerij niet in.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Dier- en mensvriendelijk</strong><br />Lida vertelt dat het bedrijf verder groeit naar een hypermoderne biologische fokkerij voor jaarlijks 4000 vleesvarkens en honderdtachtig fokzeugen. 'We bouwen er vier nieuwe schuren bij met grotere ligplaatsen, varkensdouches en een ingenieus voersysteem. Nee, geen megastallen. Dat past helemaal niet bij de biologische veehouderij. De schaal waarop wij werken blijft dier- en mensvriendelijk. We willen de kringloop gesloten houden en doen niet voor niets aan weidevogelbeheer op ons grasland.'</div><div><br /><strong>Waar kun je dit varkensvlees kopen?</strong></div><div>Het vlees van het Schager Dijkvarken is verkrijgbaar via de biologische slagerijen van de Groene Weg. En staat regionaal inmiddels in steeds meer restaurants op de menukaart. Lida: 'We leveren nu twee varkens per week aan Strogoff Freshfood, hier in Schagen. Zij laten de dieren hier in Noord-Holland slachten en bewerken het vlees speciaal voor de horeca. Grote kans dat je ons varkensvlees terugvindt op je bord in onder meer restaurant Moriaan in Warmenhuizen; de Posthoorn, Koeienhemel en Leuk in Schagen; Lindeboom en Paal 12 op Texel en Grand Hotel Beatrix in Den Helder. En natuurlijk ook bij Streekwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna'.&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
8
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1204
clientID15
clientArticleID929
userID21
imagefileWennekers2.jpg
publishDate1417697160
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleVarkenspad: wandelen door de varkensweide
text
<div>Donderdagmiddag 27 november 2014 opende gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland samen met wethouder André Groot van gemeente Schagen een nieuw wandelpad door het boerenland bij de<a href="http://www.biovalley.nl/biovalley-ondernemer-in-beeld/ekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon?page=1" target="_blank"> familie Wennekers, </a>BioValley deelnemer. Het wandelpad loopt vanaf het NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen, en gaat dwars door de varkensweide van de familie Wennekers.&#160;</div><div>&#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Pelgrimsroute&#160;</strong><br />Met het wandelpad van Schagen naar de Mariakapel in Keinse is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook de grazende varkens tegen. In de route is &#160;een stukje water te overwinnen, met een touwtrekpontje kunnen de wandelaars zichzelf overvaren. Dit pontje ligt tussen het varkensweiland en de dijk. Na een klim op de houten trap staan de wandelaars op de Westfriese dijk en kunnen zij gewoon verder lopen naar de Mariakapel. Met dit wandelen door de weilanden, langs de moddersloot met genietende varkens en een spannend touwtrekpontje, heeft gemeente Schagen er een avontuurlijk wandelpad bij. Net als andere routes in en rondom Schagen maakt dit wandelpad deel uit van het toekomstige regionale wandelnetwerk voor de Kop van Noord-Holland. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www.schagen.nl in rubriek bezoeker-recreatie &amp; cultuur- wandelen &amp; fietsen.&#160;</div><div>&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlvarkenspad-wandelen-door-de-varkensweide
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
9
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1201
clientID15
clientArticleID926
userID21
imagefileJohn_Huiberts_links_licht_natuurlijke_bollenteelt_toe_aan_gedeputeerde_Jaap_Bond.jpg
publishDate1417621140
expireDateEmpty String
newslistDate1512280800
portalActive1
highlightEmpty String
titleNatuurlijk bollen telen
text
<div>De bollentelers van de vereniging âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ wilden een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met zoân 30%. En dat is gelukt. Hoe? Door zich te richten op de bodem. âZo nemen we onze verantwoordelijkheid. En zijn we een verbod van middelen voor,â stelt bollenteler John Huiberts. Op 24 oktober 2014 bezocht gedeputeerde Jaap Bond, provincie Noord-Holland, de groep bollentelers en hij was onder de indruk van hun veelzijdige en bodemgerichte aanpak.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De bollentelers van âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ experimenteren volop en richten zich op een vruchtbare bodem. Zo heeft bollenteler John Huiberts van zijn 74 hectare bollen een kwart in rustteelten, bijvoorbeeld met groenbemesters. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk door te werken met niet-kerende grondbewerking. âJe moet de bovenlaag van de bodem juist met rust laten,â stelt teler John Huiberts. De bollen worden met een innovatieve plantmachine direct in de afgemaaide groenbemester geplant: de machine tilt de bovenste bodemlaag als een âgraszodeâ op, plant de bollen eronder en legt de zode weer terug. Dat scheelt ook nog werkgangen. Een sterke plant en bodem bereiken de telers ook met plantversterkende en bodemversterkende middelen. Zoals een plantenversterkende âtheeâ van gedroogd gras geoogst in natuurgebieden: hiermee spuiten maakt de bollen onaantrekkelijk voor luizen, is de ervaring van de telers. Ook innoveren de telers met het maken van compost.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De biodiversiteit neemt met âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ zowel onder als boven de grond toe. Patrijzen schuilen in de groenbemesters en bloemenstroken langs de akker met bollen. De akkerrand bewijst zijn kracht doordat er veel insecten in zitten die plagen weer bestrijden. Naast werken aan afzet met een milieuvriendelijk keurmerk voor de samenwerkende groep van circa 30 telers, is teler John Huiberts nu ook biologisch bollenteler. Zes hectare van zijn bollenteelt is aangemeld bij Skal als âbiologischâ. âIk hoop er ook van te leren,â zegt de teler. Afzet van dit diverse biologische assortiment is nog welkom.</div><div>&#160;</div><div>Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is tijdens zijn bezoek aan het bedrijf van John Huiberts onder de indruk van de veelzijdige aanpak van de telers, en hoopt dat ze hun lessen en successen met andere telers willen blijven delen. Met ruim 1200 hectare aaneengesloten bollenteelt is de sector immers heel belangrijk voor Noord-Holland. BioValley steunde de experimenten van de groep natuurlijke bollentelers met een financiële bijdrage en kennisuitwisseling.&#160;</div><div>&#160;</div>&#160;
moduletextpage
tooltextpage
short_urlnatuurlijk-bollen-telen
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
totalCount10
items
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg
publishDate1418207536
expireDateEmpty String
newslistDate1512885600
portalActive1
highlightEmpty String
titleDerde masterclass en eerste collegetour AgriTech Campus groot succes
text
&#160;<span style="font-size: 12px;">Een van de doelstellingen van de AgriTech Campus is studenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord te versterken. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.</span><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Op maandag 24 november jl. vond de derde Masterclass van de AgriTech Campus plaats. Ruim 80 ondernemers en ruim 60 studenten van InHolland Alkmaar en Delft hebben elkaar ontmoet tijdens de Masterclass met als thema âVan innovatief idee naar de marktâ. Deze Masterclass werd georganiseerd door de AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Om kennis te maken met de innovatiekracht in GreenPort Noord-Holland Noord hebben de studenten van InHolland Delft (Tuinbouw en Agribusiness) en InHolland Alkmaar (Business) voorafgaand aan de Masterclass twee innovatieve bedrijven bezocht. Incotec uit Enkhuizen en Zon Energie uit Spanbroek hebben de studenten meegenomen in de innovaties die hen marktleider heeft gemaakt. De studenten maakten een beeldreportage van deze tour als studieproject. Aan het einde van de middag namen de studenten deel aan de masterclass âvan innovatief idee naar de marktâ en konden daar kennismaken met hun bedrijven voor stage- en of afstudeeropdrachten, ofwel toekomstige werkgevers. De leerkrachten van InHolland, de bedrijven en de studenten waren erg enthousiast over dit initiatief. Voor 2015 staan 5 Masterclasses gepland. Gezien het succes van deze College Tour ligt het voor de hand om dit ook de volgende keer weer te organiseren.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Bij elke Masterclass treedt een van de partners (LTO, KAVB, Flynth, Gemeente Hoorn, ClusiusLab, HAJK, Rabobank en ONHN) op als gastheer. Deze keer waren we te gast bij de Rabobank Kop van Noord-Holland. Directeur Bedrijven Arno Mulder heeft de Masterclass geopend met een korte inleiding over het programma. Vervolgens heeft Rolf Adema van âde Groene Tomaat Marketingâ een presentatie gegeven over âPinguïn of Groene Tomaat; de keuze is aan uâ. Aan de hand van zeer grappige en herkenbare filmpjes ging dit voornamelijk over hoe je ideeën moet vermarkten en hoe vooral níet.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><span style="font-size: 12px;">Jacqueline Vaessen gaf tot slot samen met Jaap van der Beek (een van de oprichters) van BioLake een presentatie met als titel âInnoveren op klompenâ. Deze presentatie ging over de innovatie en realisatie van de Biopellet (biokool), een brandstofkorrel gemaakt uit biologisch restafval. Dit gebeurt met een 'torrefactie installatie' die inmiddels in een proefopstelling staat opgesteld bij BioLake. De realisatie en het naar de markt brengen van dit product was voor de aanwezige ondernemers erg interessant. Biolake komt graag in contact met partijen die veel biologisch restafval hebben. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eerste partij zich al gemeld!&#160;</span>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlderde-masterclass-en-eerste-collegetour-agritech-campus-groot-succes
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
4
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1215
clientID1
clientArticleID2233
userID19
imagefileRon_Blaauw.jpg
publishDate1418143860
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleRon Blaauw over gezonde voeding in het Westfriesgasthuis
text
Sinds kort wordt er in het Westfriesgasthuis in Hoorn gekookt met verse producten uit GreenPort Noord-Holland Noord. Topkok Ron Blaauw ontwikkelde samen met de koks van het Westfriesgasthuis de menu's. Met als doel de patiënten van het Westfriesgasthuis voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek te serveren en daarnaast een economische impuls aan de regio te geven.&#160;<div><br />Als geboren "Horinees" vertelt Ron in onderstaand filmpje hoe belangrijk een gezonde lekkere maaltijd is voor het herstel van patienten en over het uitgebreide assortiment aan agrarische producten dat in Noord-Holland Noord verkrijgbaar is.&#160;<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iVYQ1HJRxAs" target="_blank">filmpje</a>&#160;</div><div><br />Zie ook: <a href="http://www.greenportnhn.nl/agri-voeding-gezondheid/patienten-van-westfriesgasthuis-hoorn-eten-lekker-vers-uit-de-regio?page=1" target="_blank">Patienten van Westfriesgasthuis Hoorn eten vers uit de regio.&#160;</a></div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlron-blaauw-over-gezonde-voeding-in-het-westfriesgasthuis
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
5
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1214
clientID1
clientArticleID2232
userID19
imagefileLogo_Agrivizier_1.jpg
publishDate1418136165
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleMbo-ers proeven aan de wetenschap
text
<span style="font-size: 12px;">Met het &#160;project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. ,,Op aantrekkelijke wijze maken zij kennis met dit hogere niveau'', zegt Engel Hopman van het Clusius College.</span><br style=" font-size: 12px;" /><br style=" font-size: 12px;" /><div style=" font-size: 12px;">Mark Teeuwen (19) uit Breezand en Nick Hoornsman (20) uit Julianadorp hebben pas hun onderzoek via Agrivizier afgerond. Bij dit onderzoek waren zes bloembollenbedrijven uit Breezand en Anna Paulowna betrokken.&#160;De twee studenten van het Clusius College in Hoorn richtten zich op knollen van de bol zantedeschia. De zes kwekers zochten een antwoord op een prangende vraag: welke invloed hebben de bewaarcondities van de knollen op de uiteindelijke kwaliteit van de bloemen?<br /><br /><strong>Paradepaardje</strong></div><div style=" font-size: 12px;">De zes bollenbedrijven zijn Kapiteyn, Huig, Van Dijk, Gebroeders Wijnker, Rob Duineveld en Langelaan De Meerling. Op gebied van innovatie is Agrivizier het paradepaardje van Greenport Noord-Holland Noord. Diverse partijen in de agribusiness werken samen in deze organisatie.<br /><br />De EU en de provincie Noord-Holland betalen mee aan Agrivizier. Mark Teeuwen en Nick Hoornsman voerden hun onderzoek om de bewaring van zantedeschiaknollen te verbeteren uit onder begeleiding van Wageningen Universiteit.&#160;Martin van Dam stond hen bij. Hij is verbonden aan PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit. Dit instituut voor praktijkonderzoek is onderdeel van Wageningen Universiteit. &#160;Dataloggers ,,Mark en Nick hebben bij ons hard gewerkt om partijen knollen te volgen met dataloggers'', vertelt Bas Groenendijk van Kapiteyn. Dataloggers zijn meetinstrumenten.<br /><br /><strong>Agrivizier&#160;</strong><br />Binnen Agrivizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om agrarische bedrijven te helpen bij innovaties. Docent Hopman: ,,De mbo-studenten zetten een proef op en volgen die intensief. Hierbij worden zij ook getraind in het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Het project betekent ook een waardevolle uitbreiding van hun netwerk.''</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlmbo-ers-proeven-aan-de-wetenschap
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
6
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1212
clientID1
clientArticleID2230
userID19
imagefileHopman_Hoornsman_van_Dam_Teeuwen.jpg
publishDate1418124240
expireDateEmpty String
newslistDate1544520780
portalActive1
highlightEmpty String
titleAgriVizier: Eerste resultaten innovatiecluster Calla
text
<div>Studenten Mark Teeuwen en Nick Hoornsman hebben onder begeleiding van Martin van Dam, onderzoeker bij PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit (Wageningen UR), een onderzoek gedaan om de bewaring van Calla (Zantedeschiaknollen) te verbeteren.</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlagrivizier-eerste-resultaten-innovatiecluster-calla
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
7
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1205
clientID15
clientArticleID930
userID21
imagefileWennekers4_1.jpg
publishDate1417699260
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleEkoVar Wennekers: 'In onze varkens proef je de zon'
text
<div>'Wat loopt dáár nou?' Vraag ik me hardop af als ik op een zonnige herfstmorgen de Westfriese dijk oprijd. Het is met ruim twintig graden absurd warm, maar voor een fata morgana toch te koel. Met open mond van verbazing zie ik tien enorme roze varkens door het nog felgroene gras van een weiland rennen. Dat moeten de dieren van de familie Wennekers zijn.&#160;</div><div>&#160;</div><div>'Ze benne ontsnapt', verklaart Ruud Wennekers even later het on-Nederlandse beeld. 'Ik hoop dat ze de boel niet omploegen. Help je even om ze terug te drijven naar de moestuin? Daar had ik ze vanmorgen in losgelaten.' Even later klinkt opeens een luid 'Knor!'. Vervolgens draait de hele troep om en rent dansend en huppelend â met de krulstaart tussen de poten â in een rechte lijn naar het hek, dat Ruud inmiddels voor ze geopend heeft. Hebben varkens schuldgevoel? &#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Je proeft de zon!</strong></div><div>Ruud's angst voor de toestand van het weiland was overigens niet vreemd. In de moestuin hebben zo'n zestig varkens de bovenlaag van de grond bijna compleet omgewroet. Met toestemming deze keer. Een aantal zware dames scharrelt in een veldje voederbieten en een ander deel van het 'tuinpersoneel' loopt gemoedelijk te grazen op het gazon.</div><div>'Ik wist niet dat varkens ook gras eten', merk ik even later op in de keuken van de prachtig gerestaureerde stolpboerderij van de familie Wennekers. 'Gras is het toetje', zegt Lida Wennekers met een glimlach. 'Elk varken kan in de schuur vierentwintig uur per dag een eigen portie ruwvoer ophalen; naar keuze in één keer, drie keer of zelfs tien keer. Binnen ligt het varken op stro en het bepaalt zelf of en wanneer het naar buiten wil.â&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn de regel zie je ze alleen buiten als het droog is en vooral in de schemeringâ, vertelt Lida verder. âAls ze het warm hebben, gaan ze massaal badderen en wroeten in een driehonderd meter lange ondiepe moddersloot in het drassige land onder aan de dijk. Om af te koelen. We noemen ze daarom: het Schager Dijkvarken. Onze varkens staan nog steeds dicht bij de natuur. Ze zijn daarnaast nogal lui en zeer eigenzinnig. Dat ze nu buiten lopen komt vooral door het mooie weer.'</div><div><br />'Juist dat komt de smaak ten goede', vult Ruud aan. 'Op meerdere manieren. Het grastoetje maakt het menu van volledig biologisch droogvoer compleet. En belangrijker: de door zonlicht aangemaakte vitamines zorgen voor super lekker vlees. Je proeft de zon! We laten onze varkens sowieso drie weken langer doorgroeien dan reguliere vleesvarkens. In die extra tijd rijpt het vlees extra mooi. En door de beweging ontstaat extra spiermassa, wat de verhouding tussen vet en vlees verbeterd.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Varkens zijn net mensen</strong></div><div>Lida neemt me mee naar een van de drie stallen achter het huis. Hier proberen zij, Ruud en zoon Jan met veertig fokzeugen een geheel eigen stamboek van sterke varkens op te bouwen. Vertederd kijk ik naar piepkleine roze biggetjes met grote zwarte vlekken. Net een week oud. Ze krioelen hongerig tussen de spenen van breeduit in het stro liggende moedervarkens. Boven mijn hoofd zwermen wel honderd spreeuwen. Vlak voor hun grote najaarstrek snoepen die hier nog even van het eiwitrijke varkensvoer. Is het Schager Dijkvarken echt een eigen ras? 'Nee, maar het zou het met de jaren wel kunnen wordenâ, stelt Lida. âWij ontwikkelen met dit fokprogramma een uniek varken, een streekeigen product. Met zowel de fok als de opfok in eigen beheer houden we de biologische kringloop zoveel mogelijk gesloten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in onze eigen regio het varkensvoer telen en de meeste mest weer teruggeven aan de biologische akkerbouwersâ.&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn het fokprogramma richten we ons met name op de ontwikkeling van een ras vitale varkens en goede moedersâ, legt Lida uit. âEn minder eenzijdig op de vleesproductie. Goede zeugen gaan voorzichtig met de biggen om en geven goed melk. Dat is belangrijk, omdat de biggen bij ons zes weken bij de moeder worden gezoogd. Vitale biggen betekent dat ze een sterke overlevingskracht in zich hebben. Die hebben ze nodig, omdat ze al snel hun moeders naar buiten moeten kunnen volgen. In tegenstelling tot bij andere fokkerijen gaan de drachtige zeugen bij ons van 1 april tot 1 november ook gewoon de wei in. Dat draagt bij aan de levenskracht van zowel de zeugen als de biggen. Wist je trouwens dat varkens net zo gevoelig en besmettelijk voor griep zijn als mensen? Hier krijgen de fokzeugen dan ook gewoon de griepprik. Beter voorkomen dan genezen, want antibiotica komt er bij de biologische varkensfokkerij niet in.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Dier- en mensvriendelijk</strong><br />Lida vertelt dat het bedrijf verder groeit naar een hypermoderne biologische fokkerij voor jaarlijks 4000 vleesvarkens en honderdtachtig fokzeugen. 'We bouwen er vier nieuwe schuren bij met grotere ligplaatsen, varkensdouches en een ingenieus voersysteem. Nee, geen megastallen. Dat past helemaal niet bij de biologische veehouderij. De schaal waarop wij werken blijft dier- en mensvriendelijk. We willen de kringloop gesloten houden en doen niet voor niets aan weidevogelbeheer op ons grasland.'</div><div><br /><strong>Waar kun je dit varkensvlees kopen?</strong></div><div>Het vlees van het Schager Dijkvarken is verkrijgbaar via de biologische slagerijen van de Groene Weg. En staat regionaal inmiddels in steeds meer restaurants op de menukaart. Lida: 'We leveren nu twee varkens per week aan Strogoff Freshfood, hier in Schagen. Zij laten de dieren hier in Noord-Holland slachten en bewerken het vlees speciaal voor de horeca. Grote kans dat je ons varkensvlees terugvindt op je bord in onder meer restaurant Moriaan in Warmenhuizen; de Posthoorn, Koeienhemel en Leuk in Schagen; Lindeboom en Paal 12 op Texel en Grand Hotel Beatrix in Den Helder. En natuurlijk ook bij Streekwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna'.&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
8
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1204
clientID15
clientArticleID929
userID21
imagefileWennekers2.jpg
publishDate1417697160
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleVarkenspad: wandelen door de varkensweide
text
<div>Donderdagmiddag 27 november 2014 opende gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland samen met wethouder André Groot van gemeente Schagen een nieuw wandelpad door het boerenland bij de<a href="http://www.biovalley.nl/biovalley-ondernemer-in-beeld/ekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon?page=1" target="_blank"> familie Wennekers, </a>BioValley deelnemer. Het wandelpad loopt vanaf het NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen, en gaat dwars door de varkensweide van de familie Wennekers.&#160;</div><div>&#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Pelgrimsroute&#160;</strong><br />Met het wandelpad van Schagen naar de Mariakapel in Keinse is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook de grazende varkens tegen. In de route is &#160;een stukje water te overwinnen, met een touwtrekpontje kunnen de wandelaars zichzelf overvaren. Dit pontje ligt tussen het varkensweiland en de dijk. Na een klim op de houten trap staan de wandelaars op de Westfriese dijk en kunnen zij gewoon verder lopen naar de Mariakapel. Met dit wandelen door de weilanden, langs de moddersloot met genietende varkens en een spannend touwtrekpontje, heeft gemeente Schagen er een avontuurlijk wandelpad bij. Net als andere routes in en rondom Schagen maakt dit wandelpad deel uit van het toekomstige regionale wandelnetwerk voor de Kop van Noord-Holland. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www.schagen.nl in rubriek bezoeker-recreatie &amp; cultuur- wandelen &amp; fietsen.&#160;</div><div>&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlvarkenspad-wandelen-door-de-varkensweide
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
9
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1201
clientID15
clientArticleID926
userID21
imagefileJohn_Huiberts_links_licht_natuurlijke_bollenteelt_toe_aan_gedeputeerde_Jaap_Bond.jpg
publishDate1417621140
expireDateEmpty String
newslistDate1512280800
portalActive1
highlightEmpty String
titleNatuurlijk bollen telen
text
<div>De bollentelers van de vereniging âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ wilden een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met zoân 30%. En dat is gelukt. Hoe? Door zich te richten op de bodem. âZo nemen we onze verantwoordelijkheid. En zijn we een verbod van middelen voor,â stelt bollenteler John Huiberts. Op 24 oktober 2014 bezocht gedeputeerde Jaap Bond, provincie Noord-Holland, de groep bollentelers en hij was onder de indruk van hun veelzijdige en bodemgerichte aanpak.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De bollentelers van âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ experimenteren volop en richten zich op een vruchtbare bodem. Zo heeft bollenteler John Huiberts van zijn 74 hectare bollen een kwart in rustteelten, bijvoorbeeld met groenbemesters. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk door te werken met niet-kerende grondbewerking. âJe moet de bovenlaag van de bodem juist met rust laten,â stelt teler John Huiberts. De bollen worden met een innovatieve plantmachine direct in de afgemaaide groenbemester geplant: de machine tilt de bovenste bodemlaag als een âgraszodeâ op, plant de bollen eronder en legt de zode weer terug. Dat scheelt ook nog werkgangen. Een sterke plant en bodem bereiken de telers ook met plantversterkende en bodemversterkende middelen. Zoals een plantenversterkende âtheeâ van gedroogd gras geoogst in natuurgebieden: hiermee spuiten maakt de bollen onaantrekkelijk voor luizen, is de ervaring van de telers. Ook innoveren de telers met het maken van compost.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De biodiversiteit neemt met âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ zowel onder als boven de grond toe. Patrijzen schuilen in de groenbemesters en bloemenstroken langs de akker met bollen. De akkerrand bewijst zijn kracht doordat er veel insecten in zitten die plagen weer bestrijden. Naast werken aan afzet met een milieuvriendelijk keurmerk voor de samenwerkende groep van circa 30 telers, is teler John Huiberts nu ook biologisch bollenteler. Zes hectare van zijn bollenteelt is aangemeld bij Skal als âbiologischâ. âIk hoop er ook van te leren,â zegt de teler. Afzet van dit diverse biologische assortiment is nog welkom.</div><div>&#160;</div><div>Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is tijdens zijn bezoek aan het bedrijf van John Huiberts onder de indruk van de veelzijdige aanpak van de telers, en hoopt dat ze hun lessen en successen met andere telers willen blijven delen. Met ruim 1200 hectare aaneengesloten bollenteelt is de sector immers heel belangrijk voor Noord-Holland. BioValley steunde de experimenten van de groep natuurlijke bollentelers met een financiële bijdrage en kennisuitwisseling.&#160;</div><div>&#160;</div>&#160;
moduletextpage
tooltextpage
short_urlnatuurlijk-bollen-telen
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
titleNieuws
localeNull
lastLocaleNull
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit art...

GreenTech NHN gestart

Gepubliceerd op 10 december 2014 door GreenPort Noord-Holland Noord
Object : Homepage_items
__tablehomepage_items
_databaseclient
id22
articleIDNull
homepageID12
websiteIDEmpty String
otherhomepage_portal_news
configa:3:{s:5:"title";s:6:"Nieuws";s:14:"highlightCount";s:2:"10";s:14:"titleOnlyCount";s:1:"0";}
orderNrEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid24
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
localeNull
_other
Object : Homepage_Portal_News
highlightCount10
titleOnlyCount0
titleOnlyItems
Array : Dimension 1
highLightItems
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg
publishDate1418207536
expireDateEmpty String
newslistDate1512885600
portalActive1
highlightEmpty String
titleDerde masterclass en eerste collegetour AgriTech Campus groot succes
text
&#160;<span style="font-size: 12px;">Een van de doelstellingen van de AgriTech Campus is studenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord te versterken. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.</span><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Op maandag 24 november jl. vond de derde Masterclass van de AgriTech Campus plaats. Ruim 80 ondernemers en ruim 60 studenten van InHolland Alkmaar en Delft hebben elkaar ontmoet tijdens de Masterclass met als thema âVan innovatief idee naar de marktâ. Deze Masterclass werd georganiseerd door de AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Om kennis te maken met de innovatiekracht in GreenPort Noord-Holland Noord hebben de studenten van InHolland Delft (Tuinbouw en Agribusiness) en InHolland Alkmaar (Business) voorafgaand aan de Masterclass twee innovatieve bedrijven bezocht. Incotec uit Enkhuizen en Zon Energie uit Spanbroek hebben de studenten meegenomen in de innovaties die hen marktleider heeft gemaakt. De studenten maakten een beeldreportage van deze tour als studieproject. Aan het einde van de middag namen de studenten deel aan de masterclass âvan innovatief idee naar de marktâ en konden daar kennismaken met hun bedrijven voor stage- en of afstudeeropdrachten, ofwel toekomstige werkgevers. De leerkrachten van InHolland, de bedrijven en de studenten waren erg enthousiast over dit initiatief. Voor 2015 staan 5 Masterclasses gepland. Gezien het succes van deze College Tour ligt het voor de hand om dit ook de volgende keer weer te organiseren.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Bij elke Masterclass treedt een van de partners (LTO, KAVB, Flynth, Gemeente Hoorn, ClusiusLab, HAJK, Rabobank en ONHN) op als gastheer. Deze keer waren we te gast bij de Rabobank Kop van Noord-Holland. Directeur Bedrijven Arno Mulder heeft de Masterclass geopend met een korte inleiding over het programma. Vervolgens heeft Rolf Adema van âde Groene Tomaat Marketingâ een presentatie gegeven over âPinguïn of Groene Tomaat; de keuze is aan uâ. Aan de hand van zeer grappige en herkenbare filmpjes ging dit voornamelijk over hoe je ideeën moet vermarkten en hoe vooral níet.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><span style="font-size: 12px;">Jacqueline Vaessen gaf tot slot samen met Jaap van der Beek (een van de oprichters) van BioLake een presentatie met als titel âInnoveren op klompenâ. Deze presentatie ging over de innovatie en realisatie van de Biopellet (biokool), een brandstofkorrel gemaakt uit biologisch restafval. Dit gebeurt met een 'torrefactie installatie' die inmiddels in een proefopstelling staat opgesteld bij BioLake. De realisatie en het naar de markt brengen van dit product was voor de aanwezige ondernemers erg interessant. Biolake komt graag in contact met partijen die veel biologisch restafval hebben. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eerste partij zich al gemeld!&#160;</span>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlderde-masterclass-en-eerste-collegetour-agritech-campus-groot-succes
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
4
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1215
clientID1
clientArticleID2233
userID19
imagefileRon_Blaauw.jpg
publishDate1418143860
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleRon Blaauw over gezonde voeding in het Westfriesgasthuis
text
Sinds kort wordt er in het Westfriesgasthuis in Hoorn gekookt met verse producten uit GreenPort Noord-Holland Noord. Topkok Ron Blaauw ontwikkelde samen met de koks van het Westfriesgasthuis de menu's. Met als doel de patiënten van het Westfriesgasthuis voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek te serveren en daarnaast een economische impuls aan de regio te geven.&#160;<div><br />Als geboren "Horinees" vertelt Ron in onderstaand filmpje hoe belangrijk een gezonde lekkere maaltijd is voor het herstel van patienten en over het uitgebreide assortiment aan agrarische producten dat in Noord-Holland Noord verkrijgbaar is.&#160;<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iVYQ1HJRxAs" target="_blank">filmpje</a>&#160;</div><div><br />Zie ook: <a href="http://www.greenportnhn.nl/agri-voeding-gezondheid/patienten-van-westfriesgasthuis-hoorn-eten-lekker-vers-uit-de-regio?page=1" target="_blank">Patienten van Westfriesgasthuis Hoorn eten vers uit de regio.&#160;</a></div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlron-blaauw-over-gezonde-voeding-in-het-westfriesgasthuis
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
5
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1214
clientID1
clientArticleID2232
userID19
imagefileLogo_Agrivizier_1.jpg
publishDate1418136165
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleMbo-ers proeven aan de wetenschap
text
<span style="font-size: 12px;">Met het &#160;project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. ,,Op aantrekkelijke wijze maken zij kennis met dit hogere niveau'', zegt Engel Hopman van het Clusius College.</span><br style=" font-size: 12px;" /><br style=" font-size: 12px;" /><div style=" font-size: 12px;">Mark Teeuwen (19) uit Breezand en Nick Hoornsman (20) uit Julianadorp hebben pas hun onderzoek via Agrivizier afgerond. Bij dit onderzoek waren zes bloembollenbedrijven uit Breezand en Anna Paulowna betrokken.&#160;De twee studenten van het Clusius College in Hoorn richtten zich op knollen van de bol zantedeschia. De zes kwekers zochten een antwoord op een prangende vraag: welke invloed hebben de bewaarcondities van de knollen op de uiteindelijke kwaliteit van de bloemen?<br /><br /><strong>Paradepaardje</strong></div><div style=" font-size: 12px;">De zes bollenbedrijven zijn Kapiteyn, Huig, Van Dijk, Gebroeders Wijnker, Rob Duineveld en Langelaan De Meerling. Op gebied van innovatie is Agrivizier het paradepaardje van Greenport Noord-Holland Noord. Diverse partijen in de agribusiness werken samen in deze organisatie.<br /><br />De EU en de provincie Noord-Holland betalen mee aan Agrivizier. Mark Teeuwen en Nick Hoornsman voerden hun onderzoek om de bewaring van zantedeschiaknollen te verbeteren uit onder begeleiding van Wageningen Universiteit.&#160;Martin van Dam stond hen bij. Hij is verbonden aan PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit. Dit instituut voor praktijkonderzoek is onderdeel van Wageningen Universiteit. &#160;Dataloggers ,,Mark en Nick hebben bij ons hard gewerkt om partijen knollen te volgen met dataloggers'', vertelt Bas Groenendijk van Kapiteyn. Dataloggers zijn meetinstrumenten.<br /><br /><strong>Agrivizier&#160;</strong><br />Binnen Agrivizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om agrarische bedrijven te helpen bij innovaties. Docent Hopman: ,,De mbo-studenten zetten een proef op en volgen die intensief. Hierbij worden zij ook getraind in het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Het project betekent ook een waardevolle uitbreiding van hun netwerk.''</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlmbo-ers-proeven-aan-de-wetenschap
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
6
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1212
clientID1
clientArticleID2230
userID19
imagefileHopman_Hoornsman_van_Dam_Teeuwen.jpg
publishDate1418124240
expireDateEmpty String
newslistDate1544520780
portalActive1
highlightEmpty String
titleAgriVizier: Eerste resultaten innovatiecluster Calla
text
<div>Studenten Mark Teeuwen en Nick Hoornsman hebben onder begeleiding van Martin van Dam, onderzoeker bij PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit (Wageningen UR), een onderzoek gedaan om de bewaring van Calla (Zantedeschiaknollen) te verbeteren.</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlagrivizier-eerste-resultaten-innovatiecluster-calla
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
7
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1205
clientID15
clientArticleID930
userID21
imagefileWennekers4_1.jpg
publishDate1417699260
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleEkoVar Wennekers: 'In onze varkens proef je de zon'
text
<div>'Wat loopt dáár nou?' Vraag ik me hardop af als ik op een zonnige herfstmorgen de Westfriese dijk oprijd. Het is met ruim twintig graden absurd warm, maar voor een fata morgana toch te koel. Met open mond van verbazing zie ik tien enorme roze varkens door het nog felgroene gras van een weiland rennen. Dat moeten de dieren van de familie Wennekers zijn.&#160;</div><div>&#160;</div><div>'Ze benne ontsnapt', verklaart Ruud Wennekers even later het on-Nederlandse beeld. 'Ik hoop dat ze de boel niet omploegen. Help je even om ze terug te drijven naar de moestuin? Daar had ik ze vanmorgen in losgelaten.' Even later klinkt opeens een luid 'Knor!'. Vervolgens draait de hele troep om en rent dansend en huppelend â met de krulstaart tussen de poten â in een rechte lijn naar het hek, dat Ruud inmiddels voor ze geopend heeft. Hebben varkens schuldgevoel? &#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Je proeft de zon!</strong></div><div>Ruud's angst voor de toestand van het weiland was overigens niet vreemd. In de moestuin hebben zo'n zestig varkens de bovenlaag van de grond bijna compleet omgewroet. Met toestemming deze keer. Een aantal zware dames scharrelt in een veldje voederbieten en een ander deel van het 'tuinpersoneel' loopt gemoedelijk te grazen op het gazon.</div><div>'Ik wist niet dat varkens ook gras eten', merk ik even later op in de keuken van de prachtig gerestaureerde stolpboerderij van de familie Wennekers. 'Gras is het toetje', zegt Lida Wennekers met een glimlach. 'Elk varken kan in de schuur vierentwintig uur per dag een eigen portie ruwvoer ophalen; naar keuze in één keer, drie keer of zelfs tien keer. Binnen ligt het varken op stro en het bepaalt zelf of en wanneer het naar buiten wil.â&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn de regel zie je ze alleen buiten als het droog is en vooral in de schemeringâ, vertelt Lida verder. âAls ze het warm hebben, gaan ze massaal badderen en wroeten in een driehonderd meter lange ondiepe moddersloot in het drassige land onder aan de dijk. Om af te koelen. We noemen ze daarom: het Schager Dijkvarken. Onze varkens staan nog steeds dicht bij de natuur. Ze zijn daarnaast nogal lui en zeer eigenzinnig. Dat ze nu buiten lopen komt vooral door het mooie weer.'</div><div><br />'Juist dat komt de smaak ten goede', vult Ruud aan. 'Op meerdere manieren. Het grastoetje maakt het menu van volledig biologisch droogvoer compleet. En belangrijker: de door zonlicht aangemaakte vitamines zorgen voor super lekker vlees. Je proeft de zon! We laten onze varkens sowieso drie weken langer doorgroeien dan reguliere vleesvarkens. In die extra tijd rijpt het vlees extra mooi. En door de beweging ontstaat extra spiermassa, wat de verhouding tussen vet en vlees verbeterd.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Varkens zijn net mensen</strong></div><div>Lida neemt me mee naar een van de drie stallen achter het huis. Hier proberen zij, Ruud en zoon Jan met veertig fokzeugen een geheel eigen stamboek van sterke varkens op te bouwen. Vertederd kijk ik naar piepkleine roze biggetjes met grote zwarte vlekken. Net een week oud. Ze krioelen hongerig tussen de spenen van breeduit in het stro liggende moedervarkens. Boven mijn hoofd zwermen wel honderd spreeuwen. Vlak voor hun grote najaarstrek snoepen die hier nog even van het eiwitrijke varkensvoer. Is het Schager Dijkvarken echt een eigen ras? 'Nee, maar het zou het met de jaren wel kunnen wordenâ, stelt Lida. âWij ontwikkelen met dit fokprogramma een uniek varken, een streekeigen product. Met zowel de fok als de opfok in eigen beheer houden we de biologische kringloop zoveel mogelijk gesloten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in onze eigen regio het varkensvoer telen en de meeste mest weer teruggeven aan de biologische akkerbouwersâ.&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn het fokprogramma richten we ons met name op de ontwikkeling van een ras vitale varkens en goede moedersâ, legt Lida uit. âEn minder eenzijdig op de vleesproductie. Goede zeugen gaan voorzichtig met de biggen om en geven goed melk. Dat is belangrijk, omdat de biggen bij ons zes weken bij de moeder worden gezoogd. Vitale biggen betekent dat ze een sterke overlevingskracht in zich hebben. Die hebben ze nodig, omdat ze al snel hun moeders naar buiten moeten kunnen volgen. In tegenstelling tot bij andere fokkerijen gaan de drachtige zeugen bij ons van 1 april tot 1 november ook gewoon de wei in. Dat draagt bij aan de levenskracht van zowel de zeugen als de biggen. Wist je trouwens dat varkens net zo gevoelig en besmettelijk voor griep zijn als mensen? Hier krijgen de fokzeugen dan ook gewoon de griepprik. Beter voorkomen dan genezen, want antibiotica komt er bij de biologische varkensfokkerij niet in.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Dier- en mensvriendelijk</strong><br />Lida vertelt dat het bedrijf verder groeit naar een hypermoderne biologische fokkerij voor jaarlijks 4000 vleesvarkens en honderdtachtig fokzeugen. 'We bouwen er vier nieuwe schuren bij met grotere ligplaatsen, varkensdouches en een ingenieus voersysteem. Nee, geen megastallen. Dat past helemaal niet bij de biologische veehouderij. De schaal waarop wij werken blijft dier- en mensvriendelijk. We willen de kringloop gesloten houden en doen niet voor niets aan weidevogelbeheer op ons grasland.'</div><div><br /><strong>Waar kun je dit varkensvlees kopen?</strong></div><div>Het vlees van het Schager Dijkvarken is verkrijgbaar via de biologische slagerijen van de Groene Weg. En staat regionaal inmiddels in steeds meer restaurants op de menukaart. Lida: 'We leveren nu twee varkens per week aan Strogoff Freshfood, hier in Schagen. Zij laten de dieren hier in Noord-Holland slachten en bewerken het vlees speciaal voor de horeca. Grote kans dat je ons varkensvlees terugvindt op je bord in onder meer restaurant Moriaan in Warmenhuizen; de Posthoorn, Koeienhemel en Leuk in Schagen; Lindeboom en Paal 12 op Texel en Grand Hotel Beatrix in Den Helder. En natuurlijk ook bij Streekwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna'.&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
8
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1204
clientID15
clientArticleID929
userID21
imagefileWennekers2.jpg
publishDate1417697160
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleVarkenspad: wandelen door de varkensweide
text
<div>Donderdagmiddag 27 november 2014 opende gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland samen met wethouder André Groot van gemeente Schagen een nieuw wandelpad door het boerenland bij de<a href="http://www.biovalley.nl/biovalley-ondernemer-in-beeld/ekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon?page=1" target="_blank"> familie Wennekers, </a>BioValley deelnemer. Het wandelpad loopt vanaf het NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen, en gaat dwars door de varkensweide van de familie Wennekers.&#160;</div><div>&#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Pelgrimsroute&#160;</strong><br />Met het wandelpad van Schagen naar de Mariakapel in Keinse is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook de grazende varkens tegen. In de route is &#160;een stukje water te overwinnen, met een touwtrekpontje kunnen de wandelaars zichzelf overvaren. Dit pontje ligt tussen het varkensweiland en de dijk. Na een klim op de houten trap staan de wandelaars op de Westfriese dijk en kunnen zij gewoon verder lopen naar de Mariakapel. Met dit wandelen door de weilanden, langs de moddersloot met genietende varkens en een spannend touwtrekpontje, heeft gemeente Schagen er een avontuurlijk wandelpad bij. Net als andere routes in en rondom Schagen maakt dit wandelpad deel uit van het toekomstige regionale wandelnetwerk voor de Kop van Noord-Holland. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www.schagen.nl in rubriek bezoeker-recreatie &amp; cultuur- wandelen &amp; fietsen.&#160;</div><div>&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlvarkenspad-wandelen-door-de-varkensweide
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
9
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1201
clientID15
clientArticleID926
userID21
imagefileJohn_Huiberts_links_licht_natuurlijke_bollenteelt_toe_aan_gedeputeerde_Jaap_Bond.jpg
publishDate1417621140
expireDateEmpty String
newslistDate1512280800
portalActive1
highlightEmpty String
titleNatuurlijk bollen telen
text
<div>De bollentelers van de vereniging âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ wilden een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met zoân 30%. En dat is gelukt. Hoe? Door zich te richten op de bodem. âZo nemen we onze verantwoordelijkheid. En zijn we een verbod van middelen voor,â stelt bollenteler John Huiberts. Op 24 oktober 2014 bezocht gedeputeerde Jaap Bond, provincie Noord-Holland, de groep bollentelers en hij was onder de indruk van hun veelzijdige en bodemgerichte aanpak.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De bollentelers van âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ experimenteren volop en richten zich op een vruchtbare bodem. Zo heeft bollenteler John Huiberts van zijn 74 hectare bollen een kwart in rustteelten, bijvoorbeeld met groenbemesters. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk door te werken met niet-kerende grondbewerking. âJe moet de bovenlaag van de bodem juist met rust laten,â stelt teler John Huiberts. De bollen worden met een innovatieve plantmachine direct in de afgemaaide groenbemester geplant: de machine tilt de bovenste bodemlaag als een âgraszodeâ op, plant de bollen eronder en legt de zode weer terug. Dat scheelt ook nog werkgangen. Een sterke plant en bodem bereiken de telers ook met plantversterkende en bodemversterkende middelen. Zoals een plantenversterkende âtheeâ van gedroogd gras geoogst in natuurgebieden: hiermee spuiten maakt de bollen onaantrekkelijk voor luizen, is de ervaring van de telers. Ook innoveren de telers met het maken van compost.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De biodiversiteit neemt met âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ zowel onder als boven de grond toe. Patrijzen schuilen in de groenbemesters en bloemenstroken langs de akker met bollen. De akkerrand bewijst zijn kracht doordat er veel insecten in zitten die plagen weer bestrijden. Naast werken aan afzet met een milieuvriendelijk keurmerk voor de samenwerkende groep van circa 30 telers, is teler John Huiberts nu ook biologisch bollenteler. Zes hectare van zijn bollenteelt is aangemeld bij Skal als âbiologischâ. âIk hoop er ook van te leren,â zegt de teler. Afzet van dit diverse biologische assortiment is nog welkom.</div><div>&#160;</div><div>Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is tijdens zijn bezoek aan het bedrijf van John Huiberts onder de indruk van de veelzijdige aanpak van de telers, en hoopt dat ze hun lessen en successen met andere telers willen blijven delen. Met ruim 1200 hectare aaneengesloten bollenteelt is de sector immers heel belangrijk voor Noord-Holland. BioValley steunde de experimenten van de groep natuurlijke bollentelers met een financiële bijdrage en kennisuitwisseling.&#160;</div><div>&#160;</div>&#160;
moduletextpage
tooltextpage
short_urlnatuurlijk-bollen-telen
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
totalCount10
items
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg
publishDate1418207536
expireDateEmpty String
newslistDate1512885600
portalActive1
highlightEmpty String
titleDerde masterclass en eerste collegetour AgriTech Campus groot succes
text
&#160;<span style="font-size: 12px;">Een van de doelstellingen van de AgriTech Campus is studenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord te versterken. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.</span><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Op maandag 24 november jl. vond de derde Masterclass van de AgriTech Campus plaats. Ruim 80 ondernemers en ruim 60 studenten van InHolland Alkmaar en Delft hebben elkaar ontmoet tijdens de Masterclass met als thema âVan innovatief idee naar de marktâ. Deze Masterclass werd georganiseerd door de AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Om kennis te maken met de innovatiekracht in GreenPort Noord-Holland Noord hebben de studenten van InHolland Delft (Tuinbouw en Agribusiness) en InHolland Alkmaar (Business) voorafgaand aan de Masterclass twee innovatieve bedrijven bezocht. Incotec uit Enkhuizen en Zon Energie uit Spanbroek hebben de studenten meegenomen in de innovaties die hen marktleider heeft gemaakt. De studenten maakten een beeldreportage van deze tour als studieproject. Aan het einde van de middag namen de studenten deel aan de masterclass âvan innovatief idee naar de marktâ en konden daar kennismaken met hun bedrijven voor stage- en of afstudeeropdrachten, ofwel toekomstige werkgevers. De leerkrachten van InHolland, de bedrijven en de studenten waren erg enthousiast over dit initiatief. Voor 2015 staan 5 Masterclasses gepland. Gezien het succes van deze College Tour ligt het voor de hand om dit ook de volgende keer weer te organiseren.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Bij elke Masterclass treedt een van de partners (LTO, KAVB, Flynth, Gemeente Hoorn, ClusiusLab, HAJK, Rabobank en ONHN) op als gastheer. Deze keer waren we te gast bij de Rabobank Kop van Noord-Holland. Directeur Bedrijven Arno Mulder heeft de Masterclass geopend met een korte inleiding over het programma. Vervolgens heeft Rolf Adema van âde Groene Tomaat Marketingâ een presentatie gegeven over âPinguïn of Groene Tomaat; de keuze is aan uâ. Aan de hand van zeer grappige en herkenbare filmpjes ging dit voornamelijk over hoe je ideeën moet vermarkten en hoe vooral níet.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><span style="font-size: 12px;">Jacqueline Vaessen gaf tot slot samen met Jaap van der Beek (een van de oprichters) van BioLake een presentatie met als titel âInnoveren op klompenâ. Deze presentatie ging over de innovatie en realisatie van de Biopellet (biokool), een brandstofkorrel gemaakt uit biologisch restafval. Dit gebeurt met een 'torrefactie installatie' die inmiddels in een proefopstelling staat opgesteld bij BioLake. De realisatie en het naar de markt brengen van dit product was voor de aanwezige ondernemers erg interessant. Biolake komt graag in contact met partijen die veel biologisch restafval hebben. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eerste partij zich al gemeld!&#160;</span>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlderde-masterclass-en-eerste-collegetour-agritech-campus-groot-succes
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
4
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1215
clientID1
clientArticleID2233
userID19
imagefileRon_Blaauw.jpg
publishDate1418143860
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleRon Blaauw over gezonde voeding in het Westfriesgasthuis
text
Sinds kort wordt er in het Westfriesgasthuis in Hoorn gekookt met verse producten uit GreenPort Noord-Holland Noord. Topkok Ron Blaauw ontwikkelde samen met de koks van het Westfriesgasthuis de menu's. Met als doel de patiënten van het Westfriesgasthuis voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek te serveren en daarnaast een economische impuls aan de regio te geven.&#160;<div><br />Als geboren "Horinees" vertelt Ron in onderstaand filmpje hoe belangrijk een gezonde lekkere maaltijd is voor het herstel van patienten en over het uitgebreide assortiment aan agrarische producten dat in Noord-Holland Noord verkrijgbaar is.&#160;<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iVYQ1HJRxAs" target="_blank">filmpje</a>&#160;</div><div><br />Zie ook: <a href="http://www.greenportnhn.nl/agri-voeding-gezondheid/patienten-van-westfriesgasthuis-hoorn-eten-lekker-vers-uit-de-regio?page=1" target="_blank">Patienten van Westfriesgasthuis Hoorn eten vers uit de regio.&#160;</a></div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlron-blaauw-over-gezonde-voeding-in-het-westfriesgasthuis
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
5
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1214
clientID1
clientArticleID2232
userID19
imagefileLogo_Agrivizier_1.jpg
publishDate1418136165
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleMbo-ers proeven aan de wetenschap
text
<span style="font-size: 12px;">Met het &#160;project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. ,,Op aantrekkelijke wijze maken zij kennis met dit hogere niveau'', zegt Engel Hopman van het Clusius College.</span><br style=" font-size: 12px;" /><br style=" font-size: 12px;" /><div style=" font-size: 12px;">Mark Teeuwen (19) uit Breezand en Nick Hoornsman (20) uit Julianadorp hebben pas hun onderzoek via Agrivizier afgerond. Bij dit onderzoek waren zes bloembollenbedrijven uit Breezand en Anna Paulowna betrokken.&#160;De twee studenten van het Clusius College in Hoorn richtten zich op knollen van de bol zantedeschia. De zes kwekers zochten een antwoord op een prangende vraag: welke invloed hebben de bewaarcondities van de knollen op de uiteindelijke kwaliteit van de bloemen?<br /><br /><strong>Paradepaardje</strong></div><div style=" font-size: 12px;">De zes bollenbedrijven zijn Kapiteyn, Huig, Van Dijk, Gebroeders Wijnker, Rob Duineveld en Langelaan De Meerling. Op gebied van innovatie is Agrivizier het paradepaardje van Greenport Noord-Holland Noord. Diverse partijen in de agribusiness werken samen in deze organisatie.<br /><br />De EU en de provincie Noord-Holland betalen mee aan Agrivizier. Mark Teeuwen en Nick Hoornsman voerden hun onderzoek om de bewaring van zantedeschiaknollen te verbeteren uit onder begeleiding van Wageningen Universiteit.&#160;Martin van Dam stond hen bij. Hij is verbonden aan PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit. Dit instituut voor praktijkonderzoek is onderdeel van Wageningen Universiteit. &#160;Dataloggers ,,Mark en Nick hebben bij ons hard gewerkt om partijen knollen te volgen met dataloggers'', vertelt Bas Groenendijk van Kapiteyn. Dataloggers zijn meetinstrumenten.<br /><br /><strong>Agrivizier&#160;</strong><br />Binnen Agrivizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om agrarische bedrijven te helpen bij innovaties. Docent Hopman: ,,De mbo-studenten zetten een proef op en volgen die intensief. Hierbij worden zij ook getraind in het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Het project betekent ook een waardevolle uitbreiding van hun netwerk.''</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlmbo-ers-proeven-aan-de-wetenschap
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
6
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1212
clientID1
clientArticleID2230
userID19
imagefileHopman_Hoornsman_van_Dam_Teeuwen.jpg
publishDate1418124240
expireDateEmpty String
newslistDate1544520780
portalActive1
highlightEmpty String
titleAgriVizier: Eerste resultaten innovatiecluster Calla
text
<div>Studenten Mark Teeuwen en Nick Hoornsman hebben onder begeleiding van Martin van Dam, onderzoeker bij PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit (Wageningen UR), een onderzoek gedaan om de bewaring van Calla (Zantedeschiaknollen) te verbeteren.</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlagrivizier-eerste-resultaten-innovatiecluster-calla
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
7
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1205
clientID15
clientArticleID930
userID21
imagefileWennekers4_1.jpg
publishDate1417699260
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleEkoVar Wennekers: 'In onze varkens proef je de zon'
text
<div>'Wat loopt dáár nou?' Vraag ik me hardop af als ik op een zonnige herfstmorgen de Westfriese dijk oprijd. Het is met ruim twintig graden absurd warm, maar voor een fata morgana toch te koel. Met open mond van verbazing zie ik tien enorme roze varkens door het nog felgroene gras van een weiland rennen. Dat moeten de dieren van de familie Wennekers zijn.&#160;</div><div>&#160;</div><div>'Ze benne ontsnapt', verklaart Ruud Wennekers even later het on-Nederlandse beeld. 'Ik hoop dat ze de boel niet omploegen. Help je even om ze terug te drijven naar de moestuin? Daar had ik ze vanmorgen in losgelaten.' Even later klinkt opeens een luid 'Knor!'. Vervolgens draait de hele troep om en rent dansend en huppelend â met de krulstaart tussen de poten â in een rechte lijn naar het hek, dat Ruud inmiddels voor ze geopend heeft. Hebben varkens schuldgevoel? &#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Je proeft de zon!</strong></div><div>Ruud's angst voor de toestand van het weiland was overigens niet vreemd. In de moestuin hebben zo'n zestig varkens de bovenlaag van de grond bijna compleet omgewroet. Met toestemming deze keer. Een aantal zware dames scharrelt in een veldje voederbieten en een ander deel van het 'tuinpersoneel' loopt gemoedelijk te grazen op het gazon.</div><div>'Ik wist niet dat varkens ook gras eten', merk ik even later op in de keuken van de prachtig gerestaureerde stolpboerderij van de familie Wennekers. 'Gras is het toetje', zegt Lida Wennekers met een glimlach. 'Elk varken kan in de schuur vierentwintig uur per dag een eigen portie ruwvoer ophalen; naar keuze in één keer, drie keer of zelfs tien keer. Binnen ligt het varken op stro en het bepaalt zelf of en wanneer het naar buiten wil.â&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn de regel zie je ze alleen buiten als het droog is en vooral in de schemeringâ, vertelt Lida verder. âAls ze het warm hebben, gaan ze massaal badderen en wroeten in een driehonderd meter lange ondiepe moddersloot in het drassige land onder aan de dijk. Om af te koelen. We noemen ze daarom: het Schager Dijkvarken. Onze varkens staan nog steeds dicht bij de natuur. Ze zijn daarnaast nogal lui en zeer eigenzinnig. Dat ze nu buiten lopen komt vooral door het mooie weer.'</div><div><br />'Juist dat komt de smaak ten goede', vult Ruud aan. 'Op meerdere manieren. Het grastoetje maakt het menu van volledig biologisch droogvoer compleet. En belangrijker: de door zonlicht aangemaakte vitamines zorgen voor super lekker vlees. Je proeft de zon! We laten onze varkens sowieso drie weken langer doorgroeien dan reguliere vleesvarkens. In die extra tijd rijpt het vlees extra mooi. En door de beweging ontstaat extra spiermassa, wat de verhouding tussen vet en vlees verbeterd.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Varkens zijn net mensen</strong></div><div>Lida neemt me mee naar een van de drie stallen achter het huis. Hier proberen zij, Ruud en zoon Jan met veertig fokzeugen een geheel eigen stamboek van sterke varkens op te bouwen. Vertederd kijk ik naar piepkleine roze biggetjes met grote zwarte vlekken. Net een week oud. Ze krioelen hongerig tussen de spenen van breeduit in het stro liggende moedervarkens. Boven mijn hoofd zwermen wel honderd spreeuwen. Vlak voor hun grote najaarstrek snoepen die hier nog even van het eiwitrijke varkensvoer. Is het Schager Dijkvarken echt een eigen ras? 'Nee, maar het zou het met de jaren wel kunnen wordenâ, stelt Lida. âWij ontwikkelen met dit fokprogramma een uniek varken, een streekeigen product. Met zowel de fok als de opfok in eigen beheer houden we de biologische kringloop zoveel mogelijk gesloten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in onze eigen regio het varkensvoer telen en de meeste mest weer teruggeven aan de biologische akkerbouwersâ.&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn het fokprogramma richten we ons met name op de ontwikkeling van een ras vitale varkens en goede moedersâ, legt Lida uit. âEn minder eenzijdig op de vleesproductie. Goede zeugen gaan voorzichtig met de biggen om en geven goed melk. Dat is belangrijk, omdat de biggen bij ons zes weken bij de moeder worden gezoogd. Vitale biggen betekent dat ze een sterke overlevingskracht in zich hebben. Die hebben ze nodig, omdat ze al snel hun moeders naar buiten moeten kunnen volgen. In tegenstelling tot bij andere fokkerijen gaan de drachtige zeugen bij ons van 1 april tot 1 november ook gewoon de wei in. Dat draagt bij aan de levenskracht van zowel de zeugen als de biggen. Wist je trouwens dat varkens net zo gevoelig en besmettelijk voor griep zijn als mensen? Hier krijgen de fokzeugen dan ook gewoon de griepprik. Beter voorkomen dan genezen, want antibiotica komt er bij de biologische varkensfokkerij niet in.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Dier- en mensvriendelijk</strong><br />Lida vertelt dat het bedrijf verder groeit naar een hypermoderne biologische fokkerij voor jaarlijks 4000 vleesvarkens en honderdtachtig fokzeugen. 'We bouwen er vier nieuwe schuren bij met grotere ligplaatsen, varkensdouches en een ingenieus voersysteem. Nee, geen megastallen. Dat past helemaal niet bij de biologische veehouderij. De schaal waarop wij werken blijft dier- en mensvriendelijk. We willen de kringloop gesloten houden en doen niet voor niets aan weidevogelbeheer op ons grasland.'</div><div><br /><strong>Waar kun je dit varkensvlees kopen?</strong></div><div>Het vlees van het Schager Dijkvarken is verkrijgbaar via de biologische slagerijen van de Groene Weg. En staat regionaal inmiddels in steeds meer restaurants op de menukaart. Lida: 'We leveren nu twee varkens per week aan Strogoff Freshfood, hier in Schagen. Zij laten de dieren hier in Noord-Holland slachten en bewerken het vlees speciaal voor de horeca. Grote kans dat je ons varkensvlees terugvindt op je bord in onder meer restaurant Moriaan in Warmenhuizen; de Posthoorn, Koeienhemel en Leuk in Schagen; Lindeboom en Paal 12 op Texel en Grand Hotel Beatrix in Den Helder. En natuurlijk ook bij Streekwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna'.&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
8
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1204
clientID15
clientArticleID929
userID21
imagefileWennekers2.jpg
publishDate1417697160
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleVarkenspad: wandelen door de varkensweide
text
<div>Donderdagmiddag 27 november 2014 opende gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland samen met wethouder André Groot van gemeente Schagen een nieuw wandelpad door het boerenland bij de<a href="http://www.biovalley.nl/biovalley-ondernemer-in-beeld/ekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon?page=1" target="_blank"> familie Wennekers, </a>BioValley deelnemer. Het wandelpad loopt vanaf het NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen, en gaat dwars door de varkensweide van de familie Wennekers.&#160;</div><div>&#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Pelgrimsroute&#160;</strong><br />Met het wandelpad van Schagen naar de Mariakapel in Keinse is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook de grazende varkens tegen. In de route is &#160;een stukje water te overwinnen, met een touwtrekpontje kunnen de wandelaars zichzelf overvaren. Dit pontje ligt tussen het varkensweiland en de dijk. Na een klim op de houten trap staan de wandelaars op de Westfriese dijk en kunnen zij gewoon verder lopen naar de Mariakapel. Met dit wandelen door de weilanden, langs de moddersloot met genietende varkens en een spannend touwtrekpontje, heeft gemeente Schagen er een avontuurlijk wandelpad bij. Net als andere routes in en rondom Schagen maakt dit wandelpad deel uit van het toekomstige regionale wandelnetwerk voor de Kop van Noord-Holland. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www.schagen.nl in rubriek bezoeker-recreatie &amp; cultuur- wandelen &amp; fietsen.&#160;</div><div>&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlvarkenspad-wandelen-door-de-varkensweide
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
9
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1201
clientID15
clientArticleID926
userID21
imagefileJohn_Huiberts_links_licht_natuurlijke_bollenteelt_toe_aan_gedeputeerde_Jaap_Bond.jpg
publishDate1417621140
expireDateEmpty String
newslistDate1512280800
portalActive1
highlightEmpty String
titleNatuurlijk bollen telen
text
<div>De bollentelers van de vereniging âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ wilden een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met zoân 30%. En dat is gelukt. Hoe? Door zich te richten op de bodem. âZo nemen we onze verantwoordelijkheid. En zijn we een verbod van middelen voor,â stelt bollenteler John Huiberts. Op 24 oktober 2014 bezocht gedeputeerde Jaap Bond, provincie Noord-Holland, de groep bollentelers en hij was onder de indruk van hun veelzijdige en bodemgerichte aanpak.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De bollentelers van âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ experimenteren volop en richten zich op een vruchtbare bodem. Zo heeft bollenteler John Huiberts van zijn 74 hectare bollen een kwart in rustteelten, bijvoorbeeld met groenbemesters. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk door te werken met niet-kerende grondbewerking. âJe moet de bovenlaag van de bodem juist met rust laten,â stelt teler John Huiberts. De bollen worden met een innovatieve plantmachine direct in de afgemaaide groenbemester geplant: de machine tilt de bovenste bodemlaag als een âgraszodeâ op, plant de bollen eronder en legt de zode weer terug. Dat scheelt ook nog werkgangen. Een sterke plant en bodem bereiken de telers ook met plantversterkende en bodemversterkende middelen. Zoals een plantenversterkende âtheeâ van gedroogd gras geoogst in natuurgebieden: hiermee spuiten maakt de bollen onaantrekkelijk voor luizen, is de ervaring van de telers. Ook innoveren de telers met het maken van compost.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De biodiversiteit neemt met âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ zowel onder als boven de grond toe. Patrijzen schuilen in de groenbemesters en bloemenstroken langs de akker met bollen. De akkerrand bewijst zijn kracht doordat er veel insecten in zitten die plagen weer bestrijden. Naast werken aan afzet met een milieuvriendelijk keurmerk voor de samenwerkende groep van circa 30 telers, is teler John Huiberts nu ook biologisch bollenteler. Zes hectare van zijn bollenteelt is aangemeld bij Skal als âbiologischâ. âIk hoop er ook van te leren,â zegt de teler. Afzet van dit diverse biologische assortiment is nog welkom.</div><div>&#160;</div><div>Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is tijdens zijn bezoek aan het bedrijf van John Huiberts onder de indruk van de veelzijdige aanpak van de telers, en hoopt dat ze hun lessen en successen met andere telers willen blijven delen. Met ruim 1200 hectare aaneengesloten bollenteelt is de sector immers heel belangrijk voor Noord-Holland. BioValley steunde de experimenten van de groep natuurlijke bollentelers met een financiële bijdrage en kennisuitwisseling.&#160;</div><div>&#160;</div>&#160;
moduletextpage
tooltextpage
short_urlnatuurlijk-bollen-telen
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
titleNieuws
localeNull
lastLocaleNull
Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteind...
Object : Homepage_items
__tablehomepage_items
_databaseclient
id22
articleIDNull
homepageID12
websiteIDEmpty String
otherhomepage_portal_news
configa:3:{s:5:"title";s:6:"Nieuws";s:14:"highlightCount";s:2:"10";s:14:"titleOnlyCount";s:1:"0";}
orderNrEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid24
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
localeNull
_other
Object : Homepage_Portal_News
highlightCount10
titleOnlyCount0
titleOnlyItems
Array : Dimension 1
highLightItems
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg
publishDate1418207536
expireDateEmpty String
newslistDate1512885600
portalActive1
highlightEmpty String
titleDerde masterclass en eerste collegetour AgriTech Campus groot succes
text
&#160;<span style="font-size: 12px;">Een van de doelstellingen van de AgriTech Campus is studenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen en daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord te versterken. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord.</span><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Op maandag 24 november jl. vond de derde Masterclass van de AgriTech Campus plaats. Ruim 80 ondernemers en ruim 60 studenten van InHolland Alkmaar en Delft hebben elkaar ontmoet tijdens de Masterclass met als thema âVan innovatief idee naar de marktâ. Deze Masterclass werd georganiseerd door de AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Om kennis te maken met de innovatiekracht in GreenPort Noord-Holland Noord hebben de studenten van InHolland Delft (Tuinbouw en Agribusiness) en InHolland Alkmaar (Business) voorafgaand aan de Masterclass twee innovatieve bedrijven bezocht. Incotec uit Enkhuizen en Zon Energie uit Spanbroek hebben de studenten meegenomen in de innovaties die hen marktleider heeft gemaakt. De studenten maakten een beeldreportage van deze tour als studieproject. Aan het einde van de middag namen de studenten deel aan de masterclass âvan innovatief idee naar de marktâ en konden daar kennismaken met hun bedrijven voor stage- en of afstudeeropdrachten, ofwel toekomstige werkgevers. De leerkrachten van InHolland, de bedrijven en de studenten waren erg enthousiast over dit initiatief. Voor 2015 staan 5 Masterclasses gepland. Gezien het succes van deze College Tour ligt het voor de hand om dit ook de volgende keer weer te organiseren.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><div style=" font-size: 12px;">Bij elke Masterclass treedt een van de partners (LTO, KAVB, Flynth, Gemeente Hoorn, ClusiusLab, HAJK, Rabobank en ONHN) op als gastheer. Deze keer waren we te gast bij de Rabobank Kop van Noord-Holland. Directeur Bedrijven Arno Mulder heeft de Masterclass geopend met een korte inleiding over het programma. Vervolgens heeft Rolf Adema van âde Groene Tomaat Marketingâ een presentatie gegeven over âPinguïn of Groene Tomaat; de keuze is aan uâ. Aan de hand van zeer grappige en herkenbare filmpjes ging dit voornamelijk over hoe je ideeën moet vermarkten en hoe vooral níet.</div><div style=" font-size: 12px;">&#160;</div><span style="font-size: 12px;">Jacqueline Vaessen gaf tot slot samen met Jaap van der Beek (een van de oprichters) van BioLake een presentatie met als titel âInnoveren op klompenâ. Deze presentatie ging over de innovatie en realisatie van de Biopellet (biokool), een brandstofkorrel gemaakt uit biologisch restafval. Dit gebeurt met een 'torrefactie installatie' die inmiddels in een proefopstelling staat opgesteld bij BioLake. De realisatie en het naar de markt brengen van dit product was voor de aanwezige ondernemers erg interessant. Biolake komt graag in contact met partijen die veel biologisch restafval hebben. Tijdens deze bijeenkomst heeft de eerste partij zich al gemeld!&#160;</span>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlderde-masterclass-en-eerste-collegetour-agritech-campus-groot-succes
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
4
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1215
clientID1
clientArticleID2233
userID19
imagefileRon_Blaauw.jpg
publishDate1418143860
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleRon Blaauw over gezonde voeding in het Westfriesgasthuis
text
Sinds kort wordt er in het Westfriesgasthuis in Hoorn gekookt met verse producten uit GreenPort Noord-Holland Noord. Topkok Ron Blaauw ontwikkelde samen met de koks van het Westfriesgasthuis de menu's. Met als doel de patiënten van het Westfriesgasthuis voortaan verse, gezonde en duurzame maaltijden uit de eigen streek te serveren en daarnaast een economische impuls aan de regio te geven.&#160;<div><br />Als geboren "Horinees" vertelt Ron in onderstaand filmpje hoe belangrijk een gezonde lekkere maaltijd is voor het herstel van patienten en over het uitgebreide assortiment aan agrarische producten dat in Noord-Holland Noord verkrijgbaar is.&#160;<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=iVYQ1HJRxAs" target="_blank">filmpje</a>&#160;</div><div><br />Zie ook: <a href="http://www.greenportnhn.nl/agri-voeding-gezondheid/patienten-van-westfriesgasthuis-hoorn-eten-lekker-vers-uit-de-regio?page=1" target="_blank">Patienten van Westfriesgasthuis Hoorn eten vers uit de regio.&#160;</a></div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlron-blaauw-over-gezonde-voeding-in-het-westfriesgasthuis
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
5
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1214
clientID1
clientArticleID2232
userID19
imagefileLogo_Agrivizier_1.jpg
publishDate1418136165
expireDateEmpty String
newslistDate1607493600
portalActive1
highlightEmpty String
titleMbo-ers proeven aan de wetenschap
text
<span style="font-size: 12px;">Met het &#160;project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. ,,Op aantrekkelijke wijze maken zij kennis met dit hogere niveau'', zegt Engel Hopman van het Clusius College.</span><br style=" font-size: 12px;" /><br style=" font-size: 12px;" /><div style=" font-size: 12px;">Mark Teeuwen (19) uit Breezand en Nick Hoornsman (20) uit Julianadorp hebben pas hun onderzoek via Agrivizier afgerond. Bij dit onderzoek waren zes bloembollenbedrijven uit Breezand en Anna Paulowna betrokken.&#160;De twee studenten van het Clusius College in Hoorn richtten zich op knollen van de bol zantedeschia. De zes kwekers zochten een antwoord op een prangende vraag: welke invloed hebben de bewaarcondities van de knollen op de uiteindelijke kwaliteit van de bloemen?<br /><br /><strong>Paradepaardje</strong></div><div style=" font-size: 12px;">De zes bollenbedrijven zijn Kapiteyn, Huig, Van Dijk, Gebroeders Wijnker, Rob Duineveld en Langelaan De Meerling. Op gebied van innovatie is Agrivizier het paradepaardje van Greenport Noord-Holland Noord. Diverse partijen in de agribusiness werken samen in deze organisatie.<br /><br />De EU en de provincie Noord-Holland betalen mee aan Agrivizier. Mark Teeuwen en Nick Hoornsman voerden hun onderzoek om de bewaring van zantedeschiaknollen te verbeteren uit onder begeleiding van Wageningen Universiteit.&#160;Martin van Dam stond hen bij. Hij is verbonden aan PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit. Dit instituut voor praktijkonderzoek is onderdeel van Wageningen Universiteit. &#160;Dataloggers ,,Mark en Nick hebben bij ons hard gewerkt om partijen knollen te volgen met dataloggers'', vertelt Bas Groenendijk van Kapiteyn. Dataloggers zijn meetinstrumenten.<br /><br /><strong>Agrivizier&#160;</strong><br />Binnen Agrivizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen om agrarische bedrijven te helpen bij innovaties. Docent Hopman: ,,De mbo-studenten zetten een proef op en volgen die intensief. Hierbij worden zij ook getraind in het rapporteren en presenteren van de onderzoeksresultaten. Het project betekent ook een waardevolle uitbreiding van hun netwerk.''</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlmbo-ers-proeven-aan-de-wetenschap
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
6
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1212
clientID1
clientArticleID2230
userID19
imagefileHopman_Hoornsman_van_Dam_Teeuwen.jpg
publishDate1418124240
expireDateEmpty String
newslistDate1544520780
portalActive1
highlightEmpty String
titleAgriVizier: Eerste resultaten innovatiecluster Calla
text
<div>Studenten Mark Teeuwen en Nick Hoornsman hebben onder begeleiding van Martin van Dam, onderzoeker bij PPO-Bomen, Bollen &amp; Fruit (Wageningen UR), een onderzoek gedaan om de bewaring van Calla (Zantedeschiaknollen) te verbeteren.</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlagrivizier-eerste-resultaten-innovatiecluster-calla
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
7
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1205
clientID15
clientArticleID930
userID21
imagefileWennekers4_1.jpg
publishDate1417699260
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleEkoVar Wennekers: 'In onze varkens proef je de zon'
text
<div>'Wat loopt dáár nou?' Vraag ik me hardop af als ik op een zonnige herfstmorgen de Westfriese dijk oprijd. Het is met ruim twintig graden absurd warm, maar voor een fata morgana toch te koel. Met open mond van verbazing zie ik tien enorme roze varkens door het nog felgroene gras van een weiland rennen. Dat moeten de dieren van de familie Wennekers zijn.&#160;</div><div>&#160;</div><div>'Ze benne ontsnapt', verklaart Ruud Wennekers even later het on-Nederlandse beeld. 'Ik hoop dat ze de boel niet omploegen. Help je even om ze terug te drijven naar de moestuin? Daar had ik ze vanmorgen in losgelaten.' Even later klinkt opeens een luid 'Knor!'. Vervolgens draait de hele troep om en rent dansend en huppelend â met de krulstaart tussen de poten â in een rechte lijn naar het hek, dat Ruud inmiddels voor ze geopend heeft. Hebben varkens schuldgevoel? &#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Je proeft de zon!</strong></div><div>Ruud's angst voor de toestand van het weiland was overigens niet vreemd. In de moestuin hebben zo'n zestig varkens de bovenlaag van de grond bijna compleet omgewroet. Met toestemming deze keer. Een aantal zware dames scharrelt in een veldje voederbieten en een ander deel van het 'tuinpersoneel' loopt gemoedelijk te grazen op het gazon.</div><div>'Ik wist niet dat varkens ook gras eten', merk ik even later op in de keuken van de prachtig gerestaureerde stolpboerderij van de familie Wennekers. 'Gras is het toetje', zegt Lida Wennekers met een glimlach. 'Elk varken kan in de schuur vierentwintig uur per dag een eigen portie ruwvoer ophalen; naar keuze in één keer, drie keer of zelfs tien keer. Binnen ligt het varken op stro en het bepaalt zelf of en wanneer het naar buiten wil.â&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn de regel zie je ze alleen buiten als het droog is en vooral in de schemeringâ, vertelt Lida verder. âAls ze het warm hebben, gaan ze massaal badderen en wroeten in een driehonderd meter lange ondiepe moddersloot in het drassige land onder aan de dijk. Om af te koelen. We noemen ze daarom: het Schager Dijkvarken. Onze varkens staan nog steeds dicht bij de natuur. Ze zijn daarnaast nogal lui en zeer eigenzinnig. Dat ze nu buiten lopen komt vooral door het mooie weer.'</div><div><br />'Juist dat komt de smaak ten goede', vult Ruud aan. 'Op meerdere manieren. Het grastoetje maakt het menu van volledig biologisch droogvoer compleet. En belangrijker: de door zonlicht aangemaakte vitamines zorgen voor super lekker vlees. Je proeft de zon! We laten onze varkens sowieso drie weken langer doorgroeien dan reguliere vleesvarkens. In die extra tijd rijpt het vlees extra mooi. En door de beweging ontstaat extra spiermassa, wat de verhouding tussen vet en vlees verbeterd.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Varkens zijn net mensen</strong></div><div>Lida neemt me mee naar een van de drie stallen achter het huis. Hier proberen zij, Ruud en zoon Jan met veertig fokzeugen een geheel eigen stamboek van sterke varkens op te bouwen. Vertederd kijk ik naar piepkleine roze biggetjes met grote zwarte vlekken. Net een week oud. Ze krioelen hongerig tussen de spenen van breeduit in het stro liggende moedervarkens. Boven mijn hoofd zwermen wel honderd spreeuwen. Vlak voor hun grote najaarstrek snoepen die hier nog even van het eiwitrijke varkensvoer. Is het Schager Dijkvarken echt een eigen ras? 'Nee, maar het zou het met de jaren wel kunnen wordenâ, stelt Lida. âWij ontwikkelen met dit fokprogramma een uniek varken, een streekeigen product. Met zowel de fok als de opfok in eigen beheer houden we de biologische kringloop zoveel mogelijk gesloten. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in onze eigen regio het varkensvoer telen en de meeste mest weer teruggeven aan de biologische akkerbouwersâ.&#160;</div><div>&#160;</div><div>âIn het fokprogramma richten we ons met name op de ontwikkeling van een ras vitale varkens en goede moedersâ, legt Lida uit. âEn minder eenzijdig op de vleesproductie. Goede zeugen gaan voorzichtig met de biggen om en geven goed melk. Dat is belangrijk, omdat de biggen bij ons zes weken bij de moeder worden gezoogd. Vitale biggen betekent dat ze een sterke overlevingskracht in zich hebben. Die hebben ze nodig, omdat ze al snel hun moeders naar buiten moeten kunnen volgen. In tegenstelling tot bij andere fokkerijen gaan de drachtige zeugen bij ons van 1 april tot 1 november ook gewoon de wei in. Dat draagt bij aan de levenskracht van zowel de zeugen als de biggen. Wist je trouwens dat varkens net zo gevoelig en besmettelijk voor griep zijn als mensen? Hier krijgen de fokzeugen dan ook gewoon de griepprik. Beter voorkomen dan genezen, want antibiotica komt er bij de biologische varkensfokkerij niet in.'</div><div>&#160;</div><div><strong>Dier- en mensvriendelijk</strong><br />Lida vertelt dat het bedrijf verder groeit naar een hypermoderne biologische fokkerij voor jaarlijks 4000 vleesvarkens en honderdtachtig fokzeugen. 'We bouwen er vier nieuwe schuren bij met grotere ligplaatsen, varkensdouches en een ingenieus voersysteem. Nee, geen megastallen. Dat past helemaal niet bij de biologische veehouderij. De schaal waarop wij werken blijft dier- en mensvriendelijk. We willen de kringloop gesloten houden en doen niet voor niets aan weidevogelbeheer op ons grasland.'</div><div><br /><strong>Waar kun je dit varkensvlees kopen?</strong></div><div>Het vlees van het Schager Dijkvarken is verkrijgbaar via de biologische slagerijen van de Groene Weg. En staat regionaal inmiddels in steeds meer restaurants op de menukaart. Lida: 'We leveren nu twee varkens per week aan Strogoff Freshfood, hier in Schagen. Zij laten de dieren hier in Noord-Holland slachten en bewerken het vlees speciaal voor de horeca. Grote kans dat je ons varkensvlees terugvindt op je bord in onder meer restaurant Moriaan in Warmenhuizen; de Posthoorn, Koeienhemel en Leuk in Schagen; Lindeboom en Paal 12 op Texel en Grand Hotel Beatrix in Den Helder. En natuurlijk ook bij Streekwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna'.&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
8
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1204
clientID15
clientArticleID929
userID21
imagefileWennekers2.jpg
publishDate1417697160
expireDateEmpty String
newslistDate1607061600
portalActive1
highlightEmpty String
titleVarkenspad: wandelen door de varkensweide
text
<div>Donderdagmiddag 27 november 2014 opende gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland samen met wethouder André Groot van gemeente Schagen een nieuw wandelpad door het boerenland bij de<a href="http://www.biovalley.nl/biovalley-ondernemer-in-beeld/ekovar-wennekers-in-onze-varkens-proef-je-de-zon?page=1" target="_blank"> familie Wennekers, </a>BioValley deelnemer. Het wandelpad loopt vanaf het NS station in centrum Schagen naar de mariakapel in Keinse, ten noordoosten van Schagen, en gaat dwars door de varkensweide van de familie Wennekers.&#160;</div><div>&#160;</div><div>&#160;</div><div><strong>Pelgrimsroute&#160;</strong><br />Met het wandelpad van Schagen naar de Mariakapel in Keinse is een historische pelgrimsroute hersteld. De route gaat dwars door de weilanden van biologische boerderij EkoVar Wennekers. Wandelaars komen daar ook de grazende varkens tegen. In de route is &#160;een stukje water te overwinnen, met een touwtrekpontje kunnen de wandelaars zichzelf overvaren. Dit pontje ligt tussen het varkensweiland en de dijk. Na een klim op de houten trap staan de wandelaars op de Westfriese dijk en kunnen zij gewoon verder lopen naar de Mariakapel. Met dit wandelen door de weilanden, langs de moddersloot met genietende varkens en een spannend touwtrekpontje, heeft gemeente Schagen er een avontuurlijk wandelpad bij. Net als andere routes in en rondom Schagen maakt dit wandelpad deel uit van het toekomstige regionale wandelnetwerk voor de Kop van Noord-Holland. De wandelroutes van Schagen zijn voor wandelaars beschikbaar via onder meer www.schagen.nl in rubriek bezoeker-recreatie &amp; cultuur- wandelen &amp; fietsen.&#160;</div><div>&#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlvarkenspad-wandelen-door-de-varkensweide
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
9
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1201
clientID15
clientArticleID926
userID21
imagefileJohn_Huiberts_links_licht_natuurlijke_bollenteelt_toe_aan_gedeputeerde_Jaap_Bond.jpg
publishDate1417621140
expireDateEmpty String
newslistDate1512280800
portalActive1
highlightEmpty String
titleNatuurlijk bollen telen
text
<div>De bollentelers van de vereniging âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ wilden een reductie in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen met zoân 30%. En dat is gelukt. Hoe? Door zich te richten op de bodem. âZo nemen we onze verantwoordelijkheid. En zijn we een verbod van middelen voor,â stelt bollenteler John Huiberts. Op 24 oktober 2014 bezocht gedeputeerde Jaap Bond, provincie Noord-Holland, de groep bollentelers en hij was onder de indruk van hun veelzijdige en bodemgerichte aanpak.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De bollentelers van âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ experimenteren volop en richten zich op een vruchtbare bodem. Zo heeft bollenteler John Huiberts van zijn 74 hectare bollen een kwart in rustteelten, bijvoorbeeld met groenbemesters. Ze verstoren de bodem zo min mogelijk door te werken met niet-kerende grondbewerking. âJe moet de bovenlaag van de bodem juist met rust laten,â stelt teler John Huiberts. De bollen worden met een innovatieve plantmachine direct in de afgemaaide groenbemester geplant: de machine tilt de bovenste bodemlaag als een âgraszodeâ op, plant de bollen eronder en legt de zode weer terug. Dat scheelt ook nog werkgangen. Een sterke plant en bodem bereiken de telers ook met plantversterkende en bodemversterkende middelen. Zoals een plantenversterkende âtheeâ van gedroogd gras geoogst in natuurgebieden: hiermee spuiten maakt de bollen onaantrekkelijk voor luizen, is de ervaring van de telers. Ook innoveren de telers met het maken van compost.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De biodiversiteit neemt met âNatuurlijk leven, natuurlijk telenâ zowel onder als boven de grond toe. Patrijzen schuilen in de groenbemesters en bloemenstroken langs de akker met bollen. De akkerrand bewijst zijn kracht doordat er veel insecten in zitten die plagen weer bestrijden. Naast werken aan afzet met een milieuvriendelijk keurmerk voor de samenwerkende groep van circa 30 telers, is teler John Huiberts nu ook biologisch bollenteler. Zes hectare van zijn bollenteelt is aangemeld bij Skal als âbiologischâ. âIk hoop er ook van te leren,â zegt de teler. Afzet van dit diverse biologische assortiment is nog welkom.</div><div>&#160;</div><div>Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland is tijdens zijn bezoek aan het bedrijf van John Huiberts onder de indruk van de veelzijdige aanpak van de telers, en hoopt dat ze hun lessen en successen met andere telers willen blijven delen. Met ruim 1200 hectare aaneengesloten bollenteelt is de sector immers heel belangrijk voor Noord-Holland. BioValley steunde de experimenten van de groep natuurlijke bollentelers met een financiële bijdrage en kennisuitwisseling.&#160;</div><div>&#160;</div>&#160;
moduletextpage
tooltextpage
short_urlnatuurlijk-bollen-telen
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID15
cpFullNameBioValley
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@biovalley.nl
ownerWebsiteNameBioValley
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@biovalley.nl
weblinkwww.biovalley.nl
cocNumberEmpty String
bankNumberbiovalley
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.biovalley.nl
adminhostadmin.biovalley.nl
directorybiovalley
addDateEmpty String
visible1
descriptionEmpty String
keywordsEmpty String
contactEmailEmpty String
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortalEmpty String
databaseNameV3_agriboard_biovalley
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid27
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
totalCount10
items
Array : Dimension 1
0
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1223
clientID1
clientArticleID2241
userID19
imagefile_O9A4704_1.jpg
publishDate1419241140
expireDateEmpty String
newslistDate1545643440
portalActive1
highlightEmpty String
titleTerugblik GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie
text
Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe naam GreenPort Noord-Holland Noord. Het thema van de conferentie was âGroene Groei: Waar liggen kansenâ.<br /> <br />Hieronder vindt u een korte terugblik van de conferentie aan de hand van een video. In deze video komen Jan-Willem van der Klugt (projectleider IPC duurzaam bewaren), Wilco Brouwer de Koning (boerderij Ter Coulster), Nico Verduin (voorzitter LTO Noord Noord-Holland), Gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland), Niels Kreuk (Maatschap Kreuk), Petra Barendse (Bezoek Agriport &amp; Barendse-DC) en Rian van Dam (programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord) aan het woord.&#160;<br /> <br /> <a class="iframe" title="titel van dit filmpje" href="https://www.youtube.com/watch?v=r2DHnZfotrk">[filmpje]<br /></a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-3" target="_blank"><br /><br />Een uitgebreid verslag van de&#160;GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie vindt u hier.&#160;<br /> <br /> </a><a href="http://www.greenportnhn.nl/greenport-noord-holland-noord-conferentie-2" target="_blank">Fotoreportage GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie</a>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlterugblik-greenport-noord-holland-noord-conferentie
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
1
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1213
clientID1
clientArticleID2231
userID19
imagefilenieuws_341_590_1.jpg
publishDate1419240360
expireDateEmpty String
newslistDate1545473160
portalActive1
highlightEmpty String
titleToetreding Nico Verduin tot Stichtingsbestuur GreenPort Noord-Holland Noord
text
Dit jaar zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het Stichtingsbestuur. De heren Siemen Ruiter en Thijs Pennink zijn afgetreden als lid. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet voor de Agriboard en GreenPort Noord-Holland Noord. Inmiddels zijn zij opgevold door twee nieuwe leden, de heer Nico Verduin en de heer Jan Willem Breukink. In dit artikel stelt Nico Verduin zich aan u voor. &#160;&#160;<strong>&#160;</strong>
moduletextpage
tooltextpage
short_urltoetreding-nico-verduin-tot-stichtingsbestuur-greenport-noord-holland-noord
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
2
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1221
clientID1
clientArticleID2239
userID19
imagefile1466194_676378795811176_5096965425165477835_n.jpg
publishDate1418208240
expireDateEmpty String
newslistDate1607580000
portalActive1
highlightEmpty String
titleGreenTech NHN gestart
text
<div>Op maandag 1 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de GreenTech NHN, een project dat wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort NHN. GreenTech NHN moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Noord-Holland Noord verder versterken. Het doel is een groter aantal studenten, en uiteindelijk werknemers, aan het agrarisch en technisch bedrijfsleven in NHN te koppelen. Vergrijzing en ontgroening zijn immers de grote uitdagingen op de agrarische en technische arbeidsmarkt in NHN.&#160;</div><div>&#160;</div><div>De twee MBO-instellingen Clusius College en het Horizon College gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven bij het opzetten van een stagecarrousel waarin studenten intensief begeleid worden tijdens hun stageperiode. Daarnaast worden &#160;er docentenstages georganiseerd, masterclasses uitgevoerd en zullen er middels âfloormeetingsâ studenten, docenten en ondernemers samenkomen om trends en ontwikkelingen in de agribusiness te bespreken. Deze trends en ontwikkelingen worden in het onderwijsprogramma verwerkt.</div><div>&#160;</div><div>Voor bedrijven in GreenPort NHN zal de samenwerking resulteren in een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de MBO-opleidingen. Ondernemers wordt gevraagd hun expertise en feedback te delen met het onderwijs zodat beide werelden sterker met elkaar worden verbonden.. Ondernemers ontmoeten de studenten vaker waardoor de keuze van deze jonge mensen voor een carrière in de agribusiness in NHN sneller gemaakt wordt. Immers, aansprekende rolmodellen uit de sector zijn de beste ambassadeurs van de sector.</div><div>&#160;</div><div>GreenTech NHN draagt bij aan de uitvoering van het Techniekpact 2020, waarbij door het bedrijfsleven en het onderwijs afspraken hebben gemaakt om de aansluiting van het regionaal onderwijs op de technische sectoren te verbeteren. LTO Noord NH en Seed Valley hebben samen met de Colleges van Bestuur van het Clusius College en het Horizon College hun steun verleend aan de totstandkoming van het projectplan van GreenTech NHN. De komende jaren zullen wij u middels nieuwsberichten op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen GreenTech NHN.&#160;</div><div><br />Meer informatie:<br />Nancy Boterblom (projectleider GreenTech)<br />n.boterblom@clusius.nl &#160;</div>
moduletextpage
tooltextpage
short_urlgreentech-nhn-gestart
commentEmpty String
comment_countEmpty String
_clientID
Object : Client
__tableclient
_databasemaster
clientID1
cpFullNameGreenPort Noord-Holland Noord
cpAdressStationsplein 3
cpZipCode1601 EN
cpLocationEnkhuizen
cpTelephone088-123 7777
cpFaxEmpty String
cpEmailinfo@greenportnhn.nl
ownerWebsiteNameGreenPort Noord-Holland Noord
adresPostbus 330
zipCode1600 AH
locationEnkhuizen
telephone088-123 7777
faxEmpty String
emailinfo@greenportnhn.nl
weblinkEmpty String
cocNumberEmpty String
bankNumberEmpty String
imageIDEmpty String
bannerIDEmpty String
packageIDEmpty String
portalID1
hostwww.greenportnhn.nl
adminhostadmin.greenportnhn.nl
directoryagriboard
addDateEmpty String
visible1
description
GreenPort is een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streeft naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. 
keywords
Greenport, Noord, Holland, akkerbouw, aquacultuur, visserij, bollenteelt, veeteelt, fruitteelt, glastuinbouw, groenteteelt, zaadveredeling
contactEmailinfo@greenportnhn.nl
webshopEmailNull
countryCodeNull
isPortal1
databaseNameV3_agriboard
categoryIDNull
branchIDNull
_bannerIDNull
configNull
ownerID1
portalNull
installedTablesNull
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N1
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid26
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
webdavhostNull
highlightEmpty String
authorNull
modificationDateNull
_DB_DataObject_version1.7.2
_queryString
Array : Dimension 1
N10
_database_dsnEmpty String
_database_dsn_md5db45245612854983a4878359598968b4
_DB_resultid25
_link_loadedFalse
_joinEmpty String
_lastErrorFalse
excerptNull
3
Object : PortalArticle
__tableportalArticle
_databaseportal
articleID1220
clientID1
clientArticleID2238
userID19
imagefile2014_11_25_12_06_23_2.jpg<