Greenport NHN: een regio, een status, een netwerk

Greenport Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie, volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Vele partijen hebben zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

Als Greenport NHN helpen we ondernemers bij het vinden van antwoorden op innovatievragen, via ons uitgebreide netwerk van ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden. Relevante kennis delen we via masterclasses en bijeenkomsten. In innovatieprojecten brengen we de kennis van onderzoeksinstellingen samen met de innovatievragen van ondernemers. Zo komen zij sneller en beter tot business!

Greenport Noord‐Holland Noord leertwerktonderneemt en innoveert en speelt in op de vraag van de toekomst.
    
Wij zijn Greenport NHN; We grow business.    

Strategie

Vanuit de mondiale ontwikkelingen is de opgave om meer te doen met minder en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare grondstof en de toenemende behoefte aan voedsel. Tegen deze achtergrond behoort de agribusiness tot de meest kansrijke sectoren voor een sterke economische ontwikkeling in de komende jaren. Greenport Noord-Holland Noord levert met de kwaliteiten vanuit de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van agribusiness wereldwijd.

Lees hier de strategische visie: www.greenportnhn.nl/strategie

Netwerkorganisatie

Sinds 2009 werken onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers structureel samen in Greenport Noord Holland Noord. Greenport NHN vormt daarbij een schakel tussen ondernemers, overheden, onderwijs en de kennisinstituten. Die ‘gouden driehoek’ is bepalend voor de kracht van de agribusiness van de economie in Noord-Holland Noord.

>>Bekijk hier onze partners
>>Bekijk hier onze leden van het stichtingsbestuur en stuurgroep
>>Bekijk hier de leden van het programmabureau 

Ondernemersvraag

Heeft u zelf een ondernemersvraag of goed idee voor een (innovatief) project? Wilt u daarin samenwerken met andere ondernemers om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen? Meld uw project aan en we kijken waarmee we u kunnen helpen om het project te lanceren.  Neem contact op met info@greenportnhn.nl o.v.v. 'projectidee'. 

Project in beeld: Evergreen

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. In het project EVERGREEN wordt invulling gegeven aan deze opgave. In het project werken 26 agribedrijven en 6 kennisinstellingen intensief samen. Hun doel is om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken in een duurzame samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Project in beeld: Smart Farming NHN

Via het Smart Farming programma van Greenport NHN werken ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek samen aan de toepassing van hightech & data in de agrarische sector. Deze gezamenlijke activiteiten in dit netwerk leiden tot versnelde invoer en verbeterde inzet van hightech toepassingen en data technologieën in de sector. Deze technieken dragen bij aan de optimalisatie van teeltopbrengst en de optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie.

Greenport status?

Greenports zijn het beste te vergelijken met logistieke ‘mainports’, zoals Schiphol en Rotterdam. Een Greenport is een ruimtelijk-economisch cluster van nationaal belang waar de gehele agrifood keten van zaadje tot aan de consument aan bijdraagt. 'Een diverse regio, een kampioenenregio: gewoon een Greenport om trots op te zijn' Column Thijs Pennink Directeur, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord & lid van de stuurgroep Greenport NHN

Greenports in Nederland

Greenports Nederland

​Greenport West-Holland

Greenport Venlo

​Greenport Aalsmeer

Greenport Duin- en bollenstreek

Greenport Boskoop 

Greenport Gelderland

Greenport Noord-Holland Noord 

En natuurlijk onze greenport!

We grow business

Groei met ons mee! Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze interessante bijeenkomsten, activiteiten en projecten. Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief. 

Heeft u een interessant  (project)-idee, wilt u met ons samenwerken? Laat het ons weten via communicatie@greenportnhn.nl t.a.v. Marije van der Thiel