19 Jul - 19 Jul
Akkerbouw innovatie avond

Op 19 juli vindt de akkerbouw innovatieavond plaats bij het onderzoeksplatform akkerbouw van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer (locatie Loonbedrijf Sturm-Jacobs). Samen met mede-initiatiefnemer LTO Noord is een programma opgezet voor akkerbouwers.

Toekomst van gewasbescherming in akkerbouw

Voor aanvang van de rondleidingen op het veld vinden lezingen plaats over de veranderingen in de akkerbouw. Welke middelen vallen weg, zijn er alternatieven en hoe komt de toekomst er (mogelijk) uit te zien? Allemaal vragen waar deze avond antwoord op wordt gegeven. Sprekers zijn Jolanda Wijsmüller van Bayer Crop Science en René Huijsmans van Syngenta Crop Protection. Tijdens de lezingen zal aan de orde komen over welke type middelen we het hebben als we over groene middelen hebben en hoe we ze in kunnen zetten met behoud van kwaliteit en opbrengst. Tevens wordt het onderwerp zaaizaadbehandelingen in o.a. suikerbieten aangesneden. Komend jaar vervalt het gebruik van Thiamethoxam als zaaizaadbehandeling. René Huijsmans ligt toe waar we nu staan en wat eventuele alternatieven zijn.

Onderzoek

In aardappelen besteed Henk de Vries aandacht aan de knolsturing. Andere thema’s in aardappelen zijn droogtestress, Rhizoctonia, onkruidbestrijding, bewaring en bemesting. Ook de bloembollentelers van NLG zijn aanwezig om een demo in groenbemesters toe te lichten. Zij vertellen over hun ervaring met groenbemesters in de bloembollenteelt, en hoe dat mogelijk toe te passen is in de akkerbouw. Daarnaast zijn er rassenproeven aangelegd in uien en suikerbieten.


Programma

15.00                    EVERGREEN bijeenkomst Veldleeuweriktelers
18.30                    Ontvangst en inschrijven spuitlicentie
19:00                    Start programma met lezingen
20:30                    Pauze
20:45                    Start rondgang proefveld
22:00                    Afsluiting met een hapje en drankje

Spuitlicentieverlenging


Deze avond kan meetellen voor spuitlicentieverlenging, thema teelt. U dient de lezingen bij te wonen en deel te nemen aan de rondgang langs de proeven. U zult minimaal drie uur aanwezig moeten zijn. De kosten bedragen €45,- (ex. BTW) en worden achteraf gefactureerd. Vooraf opgeven wordt aangeraden, vol is vol. Vergeet niet uw licentiepas mee te nemen en let erop dat deze geldig is. Aanmelden kan via www.proeftuinzwaagdijk.nl/uitnodiging-akkerbouw/

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Proeftuin Zwaagdijk via 0228-56 31 64.

Adres
Medemblikkerweg 13 1775 SC Wieringerwerf

GreenPortet: Pim Sturm