15 Sep - 15 Sep
Bio-café Bio-NH

Uitnodiging Bio-café Bio-NH

Na een bijzonder mooie zomer, die weliswaar in de landbouw voor heel wat reuring heeft gezorgd pakken we de draad weer op als Bio-NH. En wel met een thema bodem. Met de droogte van de afgelopen maanden is iedere structuurplek, zandopduiking en verschillen in organische stofgehalte duidelijk zichtbaar geweest. In dezelfde tijd zijn er in Noord-Holland bodemcoaches opgeleid die bij boeren en tuinders (gangbaar en biologisch) ingeschakeld kunnen worden op problemen in de bodem op te sporen en mede te beoordelen. Een mooie reden om dat eens op een Bio-café bijeenkomst te doen. Tenslotte zijn we als biologische ondernemers er als het goed is, van doordrongen dat het uiteindelijk moet komen van een goede bodem.

Het Bio-café vindt dit keer plaats in de Beemster op de bedrijven van de familie Waal en van Jan Knook. De familie Waal heeft een melkveehouderijbedrijf met oud grasland; Jan Knook heeft een akkerbouwbedrijf met een 6-jarige rotatie van grasklaver, uien, quinoa, pompoen en pootaardappel. We starten bij Knook op het bedrijf, splitsen op in een akkerbouw en veehouderijgroep en komen na een rondje bodems bekijken weer bij elkaar op het bedrijf van de familie Waal om onder het genot van een drankje na te praten. De bodemcoaches die ons van alles over de bodems zullen vertellen zijn Kees Water en John Huiberts.

De datum is zaterdag 15 september. Omdat het ’s avonds dan al vroeg donker wordt doen we het ’s middags om 14.00 uur en willen het om 17.00 uur afronden. Vanaf 13.30 staat de koffie klaar bij Jan Knook op Volgerweg 24, 1462 HP in Middenbeemster.

De afsluiting is bij de familie Waal op Volgerweg 41, 1462 HR een kilometer verderop. Aanmelden kan bij secretaris@bio-nh.nl

Meer weten over BIO NH? Klik dan hier.