9 Aug - 9 Aug
Informatieavond subsidieregeling Landbouwportaal Noord-Holland

Vanaf juni 2018 worden op diverse locaties in Noord-Holland door LTO Noord, KAVB en de Noord-Hollandse collectieven/agrarische natuurverenigingen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de nieuwe subsidieregeling Bodem & Water en het Landbouwportaal Noord-Holland.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle agrarische ondernemers in Noord-Holland, ook als u geen lid bent van de betrokken agrarische organisaties.

Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op het watersysteem en op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden, waar ook de agrarische sector last van heeft of krijgt. Voldoende en gezond oppervlaktewater is van levensbelang voor ons allemaal.

De komende jaren willen we agrariërs ondersteuning bieden in het verbeteren van de waterkwaliteit, bodemstructuur, en helpen om het verlies van mineralen en emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Dat houdt in:

  • Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater , perceel- en oeverinrichting en beheer.
  • U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.
  •  Er is een informatieve website voor agrariërs ‘Landbouwportaal Noord-Holland’ voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.
  • U krijgt nadere uitleg mee over de werking van het portaal


Tijdens de informatiebijeenkomsten geven we uitleg over bovenstaande punten. De bijeenkomst is interessant voor alle agrarische sectoren. De bijeenkomsten vinden plaats op de onderstaande data en locaties en kunt u bovendien vinden op www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Data

Datum Regio Locatie
10 juli
20:00-22:00
Schermer, Beemster, Graft-De Rijp Hotel de Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A,
De Rijp
17 juli
20:00-22:00
Noordzeekanaalgebied (Uitgeest, Zaanstad, Velsen, Haarlemmerliede) Het wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533
Assendelft
9 augustus
20:00-22:00
Hollands Kroon Bezoekboerderij Leven van de Wind
Oosterterpweg 12
1771 SJ Wieringerwerf
21 augustus
20:00-22:00
West-Friesland De Vriendschap,
Wadway 22,
1715 GZ Spanbroek
28 augustus
20:00-22:00
Heerhugowaard, Langedijk, Schagen De Posthoorn
Markt 20, Schagen
6 september
20:00-22:00
Noord- en Zuid-Kennemerland (Camperduin, Heiloo, Castricum, Heemskerk, Beverwijk Haarlem) Vredeburg Cultureel Centrum Dusseldorperweg 64 Limmen