26 Jun - 26 Jun
Internationaal ondernemen met India

Bent u geïnteresseerd in internationale handel? Wilt u een unieke kans aangrijpen? De provincie Noord-Holland, GreenPort Noord-Holland Noord en Amsterdam-Trade organiseren van 25 november tot 1 december 2018 een handelsmissie Agri, Food en Horti naar India. De missie staat onder leiding van gedeputeerde Jaap Bond.

Heeft u belangstelling voor deze missie en wilt u meer weten of de mogelijkheden voor handel en export naar India, kom dan op 26 juni aanstaande naar Zaanstad. Wij presenteren het programma van de reis en ondernemers vertellen over hun ervaringen met zaken doen in India.

Exporteren naar India. Denk groot!

Nederlanders zijn nuchter en groot denken is niet iets dat we makkelijk doen. Echter, om succesvol zaken te doen in een grote, opkomende markt als India is ‘groots’ denken en ‘groots’ aanpakken een vereiste om zaken te realiseren.

In het afgelopen decennium nam India de status van snelst groeiende economie over van China. De verwachting is dat in 2018 de groei rond de 7,5% zal uitkomen. Goldman Sachs verwacht dat India rond 2032 Japan zal inhalen als de derde grootste economie in de wereld. Koppel dit aan een bevolkingsaantal van 1,3 miljard inwoners en u kunt begrijpen waarom ‘groot denken en groot aanpakken’ een vereiste is voor succes. De groeiende middenklasse zorgt voor een verandering in het consumptiepatroon. Van traditioneel verse naar meer bewerkte producten. Door de stijgende welvaart nemen ook de kansen voor de Nederlandse sierteelt toe.

Sectoren als industriële productie van machines en de land- en tuinbouwsector zijn sterk in opkomst. Onder het “Make in India”-programma zet India zich de laatste jaren op de kaart als productie ‘power-house’ en zal naar verwachting in 2025 een waarde bereiken van € 850 miljard. India is de tweede grootste fruitproducent ter wereld en is de grootste exporteur van kruiden en specerijen. De biologische sector zal naar verwachting in 2020 zijn verdrievoudigd. Kansen genoeg voor het Nederlandse bedrijfsleven! Op dit moment wordt slechts 5-10% van het in India geproduceerde voedsel verwerkt. Er is geen goed ontwikkelde cold chain infrastructuur; het koelen, bewaren en verwerken van verse producten is een groot probleem. De Indiase agri en food industrie staat op dit terrein nog in de kinderschoenen. Er is een enorm verlies van verse producten en voedsel. De Indiase overheid ziet dit probleem zelf ook en heeft food processing tot een van de belangrijkste speerpunten van haar beleid gemaakt, zij stimuleren en ondersteunen actief investeringen vanuit het buitenland

Rian van Dam en Martine Sourbag waren begin november 2017 als vertegenwoordigers GreenPort NHN en Amsterdam-Trade mee met de Nederlandse handelsdelegatie en ook aanwezig op de World Food Expo in India. “Wij hebben met eigen ogen kunnen zien welke kansen en mogelijkheden er liggen voor het Noord-Hollandse MKB in India. Juist naar onze kennis en producten m.b.t. het verlengen van de levensduur van producten, het verwerken, verpakken en bewaren is vanuit het Indiase bedrijfsleven grote vraag. Wij zijn, zeker ook door de goede contacten met de Nederlandse Ambassade, zeer enthousiast geworden over handelsmogelijkheden voor u met India. Dit neemt niet weg dat we ons ook bewust zijn van de belemmeringen en uitdagingen die meespelen. Hier zal ook zeker aandacht aan worden besteed tijdens de voorlichtingsavond.”

De handelsmissie

De focus voor de reis ligt op bedrijven uit de Agri, Food & Horti sector (food & food processing, zaad- en plantveredeling, sierteelt, cold chain storage & logistics) die al actief zijn op de Indiase markt of de mogelijkheden van de Indiase markt willen verkennen. India is een enorm groot land, maar de grotere handelshuizen, retailbedrijven, voor zowel Horti als Agri & Food concentreren zich rondom Mumbai, Pune en Bangalore. Dit zijn ook de steden en regio’s die wij in ons reisschema en missie hebben opgenomen.

De reis bevat twee tracks:
Track 1: food & food processing
Track 2: sierteelt

WAAROM U?

De producten en diensten die uw bedrijf levert zijn volgens ons zeer interessant voor de Indiase markt. Wij bieden een interessant, afwisselend en op business georiënteerd reisprogramma. U krijgt een goed beeld van de mogelijkheden die India voor u als ondernemer kan bieden en u krijgt volop de gelegenheid om goede contacten te leggen. Uw specifieke wensen voor individuele matchmaking kunnen in het reisprogramma worden opgenomen.

Programma 26 juni 2018

Locatie: Inntel Hotel Zaandam, Provincialeweg 102,1506 MD Zaandam

19.00 Ontvangst
19.10 presentatie programma
19.30 ondernemers aan het woord
20.25 afsluiting
20.30 netwerk borrel en gelegenheid tot inschrijven

Aanmelden kan door een mail te sturen vóór 19 juni aanstaande naar aanmeldingen@greenportnhn.nl ovv India 26 juni 2018.

Wij verwelkomen u graag 26 juni 2018 om 19.00 uur Inntel te Zaandam.