18 Dec
Kenniscafé ‘Hightech boeren met natuur’

Techniek en natuur, gaat dat samen? Vaak denken we dat óf het inzetten van natuur óf het inzetten van techniek de oplossing is voor duurzamere landbouw. Is dat wel zo? Wellicht kunnen natuur en techniek elkaar versterken. Zoek het uit in het kenniscafé van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)!

Living Lab Natuurinclusieve Landbouw

Dit kenniscafé is er één in een serie van drie van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). De andere kenniscafé’s gaan over ‘Levende Bodem’ en ‘Klimaatbestendig boeren’. De resultaten van de bijeenkomsten nemen we mee in een op te zetten Programma voor Natuurinclusieve Landbouw. Hierin werken we samen met onder meer LTO Noord, de vier Noord-Hollandse Agrarische Natuurverenigingen, GreenPort Noord-Holland Noord en Vereniging Bio NH. Dit café is mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland en Groen Kapitaal.

Programma

13.15 uur Inloop - Met koffie en thee

13.30 uur Presentatie en rondleiding - Arco Klok
Arco Klok is akkerbouwer in de Wieringemeerpolder. Arco doet veel aan natuurinclusieve landbouw en experimenteert zelf met innovatieve technische oplossingen om beter met de natuur te kunnen werken en een gezonde bodem te behouden.

14.15 uur Presentatie Marcel van der Voort – Biedt Hightech perspectief?
Marcel van der Voort is onderzoeker bij Wageningen University & Research, business unit Open Teelten (voorheen PPO). Hij is betrokken bij verschillende techniek gerelateerde projecten bijvoorbeeld Lasting Fields en SMARAGD. Op basis van zijn ervaringen zal hij de kansen en bedreigingen van techniek schetsen.

15.00 uur Brainstorm
In een geleide brainstormsessie denken we verder over de toekomst van hightech in natuurinclusieve landbouw, denken we na over concrete toepassingen op uw bedrijf en bespreken we wat er nodig is om verder te komen met hightech voor natuurinclusieve landbouw.

16.00 uur Resultaten presenteren

16.30 uur Borrel

Aanmelden

Komt u ook? Meld u dan hier aan!