15 Nov - 15 Nov
Kenniscafé ‘Klimaatbestendig boeren’

De meeste graslanden hebben het afgelopen zomer zwaar te verduren gehad. Hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat de productie zodanig keldert in een droog of juist een extreem nat seizoen? In de workshop leert u hoe diversiteit in het grasland kan functioneren als buffer voor klimaatextremen waar we in de toekomst steeds vaker mee te maken zullen krijgen. Komt u naar het kenniscafé van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)?  Meld u dan hier aan!

Programma

13.00 uur          Inloop - Met koffie en thee

13.15 uur          Presentatie en rondleiding Jan Out
Jan Out is melkveehouder in de Purmer. Afgelopen jaar heeft hij kruidenrijk grasland ingezaaid, wat tot zijn verassing de droogte van afgelopen zomer uit-stekend heeft doorstaan. Hij is enthousiast over dit experiment en deelt graag zijn ervaringen.

14.00 uur          Presentatie Jan-Paul Wagenaar – adaptatie door diversiteit
Jan Paul Wagenaar is onderzoeker bij het Louis Bolk instituut en heeft veel erva-ring met zowel onderzoek en praktijk op het gebied van graslanddiversiteit. Hij zal zijn kennis en ervaring delen om meer inzicht te krijgen in hoe u zelf aan de slag zou kunnen en waarvoor u dat nu eigenlijk doet.

14.45 uur          Brainstorm – met koffie en thee
In een geleide brainstormsessie met praktijkgerichte vragen brainstormen we in groepjes verder over vragen die u kunnen helpen om zelf aan de slag te gaan met diversiteit in het grasland. Ook kunt u ervaringen uitwisselen.

15.15 uur Resultaten presenteren + vervolgstappen

15.45 uur Borrel

Living Lab Natuurinclusieve Landbouw

Dit kenniscafé is er één in een serie van drie van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). De andere kenniscafé’s gaan over ‘Levende Bodem’ en ‘High Tech en biodiversiteit’. De resultaten van de bijeenkomsten nemen we mee in een op te zetten Programma voor Natuurinclusieve Landbouw. Hierin werken we samen met onder meer LTO Noord, de vier Noord-Hollandse Agrarische Natuurverenigingen, GreenPort NHN en Vereniging Bio NH. Dit café is mede mogelijk gemaakt door Groen Kapitaal.

Komt u ook? Meld u dan hier aan!

PDF-pictogram Download de uitnodiging hier.