15 Mrt - 15 Mrt
Kenniscafé strokenteelt

Groen Kapitaal organiseert in samenwerking met Bionext, op 15 maart een kenniscafé. Een middag waar ondernemers, onderzoekers, adviseurs en groen onderwijs elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren om met die kennis aan het werk te gaan.

Meer diversiteit  is de sleutel tot duurzamer telen. Ruimere vruchtwisseling, meer gewassen in het teeltplan of nieuwe combinaties dragen bij aan robuustere gewassen, betere bodemkwaliteit, minder afhankelijkheid van gewasbescherming en meer (agro)biodiversiteit. Succesvolle inpassing van meer diversiteit op het eigen bedrijf, via strokenteelt, mengteelt of op een andere manier, vraagt gedegen kennis.

Welke gewascombinaties en opvolging zijn er mogelijk, en wat leveren ze op ? Wat is de optimale breedte van bedden, hoe past de spoorbreedte van beschikbare machines daarbij ? Onderzoekers hebben de laatste jaren veel nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld over deze onderwerpen. Telers kunnen die kennis op hun praktijkwaarde beoordelen en praktijkervaring uitwisselen.

Programma

12.00 – 12.45 uur inloop met lunch en kennismaken

12.45 -13.00 uur opening, welkomstwoord Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw van de Provincie Noord-Holland

13.00 – 13.15 uur inleiding programma Marian Blom van Bionext

13.15 – 14.00 uur key note speaker Wijnand Sukkel (WUR) over uitdagingen aan de landbouw in de 21e eeuw, wat agro-diversificatie daarvoor betekent, wat we er al over weten en hoe we daarmee aan het werk kunnen; aansluitend vragen/opmerkingen

14.00 – 16.00 uur drie workshoprondes:

Workshop 1: gewasopvolging, gewascombinaties, groenbemesters in de opvolging: een complex van vragen waar veel telers nog mee worstelen. Dirk van Apeldoorn (WUR) leidt in en gaat in gesprek met telers en ‘kennisdragers’.

Workshop 2: mechanisatie, spoorbreedte, optimale strookbreedte: ook dat levert nog veel puzzels op. Wijnand Sukkel verbindt praktijkervaring van de deelnemers met onderzoeksresultaten.

Workshop 3: de kennisverspreiders: hoe pakken zij dit op ? Wat verwachten telers van onderwijs, adviseurs en onderzoekers ? En wat doen die daarmee ? Rosemarie Slobbe (Clusius College, kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) gaat daarover het gesprek aan met praktijkmensen, leraren en andere ‘kennisverspreiders’.

16.00.- 16.30 uur terugkoppeling, formuleren conclusies (Marian Blom)

16.30.- 17.00 uur borrel

Aanmelding

Graag aanmelden via dit formulier