14 Mrt - 14 Mrt
Nationaal Tuinbouwcongres

Op donderdag 14 maart is het Nationaal Tuinbouwcongres met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Tijdens dit congres staat het 1e Tuinbouwakkoord centraal. Via dit akkoord werkt de gehele sector aan een gemeenschappelijk doel: een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector die is voorbereid op de toekomst.

De sector wil wereldleider zijn en blijven in succesvolle oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: met voldoende en veilig voedsel, duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot en een gezonde en prettige leefomgeving. Om deze ambitie te realiseren, is samenwerking tussen regionale Greenports, het bedrijfsleven, overheden en de onderwijs- en kennisinstellingen essentieel. Daarom hebben alle partijen met elkaar hard gewerkt aan een gezamenlijke agenda: het Tuinbouwakkoord, vanuit de gedachte dat eenheid en samenwerking essentieel is om de toekomst met vertrouwen vorm te geven.

Tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres ondertekent minister Schouten samen met alle partners het akkoord, dat een opmaat is tot een gedegen actieplan. U hoort dan ook meer over de concrete acties, projecten en afspraken die bij dit akkoord horen.

Het congres vindt plaats bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze weblink.