Nationaal Tuinbouwcongres online

tot
Landelijk agrarisch netwerk
Live vanuit het World Horti Centre in Naaldwijk
-

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Het programma kent een volledige online opzet voor de deelnemers. Tijdens het online congres kunt u actief deelnemen door de Yellenge app te downloaden. 

Het eerste jaar van het Tuinbouwakkoord kende vele ontwikkelingen op voor de tuinbouw belangrijke thema’s. Zo kregen we te maken met het ODE-vraagstuk, toenemende handelsbarrières, de opzet van een nieuw gewasbeschermingsbeleid en een sterk veranderend arbeidsvraagstuk. Daarbij komt de coronacrisis met tal van (na-ijl) effecten. Kortom een bewogen start van het akkoord, waarbij de kwetsbaarheden van het tuinbouwcluster zijn blootgelegd.

Dagvoorzitter: Simone van Trier

Programma

13.30 – 14.30 uur Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?
In het eerste gedeelte van het programma staat 1 jaar Tuinbouwakkoord centraal. Voorzitter Adri Bom-Lemstra  kijkt samen met een vertegenwoordiger van de ambtelijke top van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  terug op een bewogen eerste jaar van het Tuinbouwakkoord. De opvallendste resultaten en vraagstukken worden aan tafel besproken.

Ook schuift directeur van ACCEZ, Judith Schueler aan. Zij is samen met specialisten afgelopen maanden druk bezig geweest om een scenario analyse op te stellen om de effecten van de coronacrisis voor het tuinbouwcluster in beeld te brengen. Dit kan ondernemers en beleidsmakers helpen om nu strategische keuzes te maken voor de toekomst. Schueler licht toe hoe de scenario analyse tot stand is gekomen. Daarbij komt ook de impact van de coronacrisis op de ambities van het tuinbouwakkoord aan de orde.

14.30 – 14.45 uur pauze

14.45 – 15.30 uur Twee parallel workshops
Workshop 1 - Hoe maak ik mijn onderneming crisisbestendig?
Of
Workshop 2 – Gezonde planten, een handreiking naar de toekomst
Bij uw registratie leest u meer over de inhoud van deze workshops en kunt u aangeven welke workshop u wilt volgen.

15.30 – 15.45 uur Wrap up
 

Aanmelden