Seminar: Duurzame tuinbouw innovaties wereldwijd

datum
24 september 2019 - 09:30tot
24 september 2019 - 12:30
Locatie Clusius Lab Hoorn

Lescrauwaet, Aqua4D, 2Grow, Delphy en regionale partners organiseren een seminar "Duurzame tuinbouw-innovaties wereldwijd".

Irrigatiewater wordt wereldwijd steeds schaarser en het duurzaam telen ook steeds belangrijker voor een immer groeiende wereldbevolking. Dit biedt echter nieuwe kansen voor de Nederlandse koplopers om mondiaal voorop te blijven lopen in de topsector tuinbouw middels doorlopende innovatie en een bundeling van krachten.

De seminars zijn bedoeld om te verduidelijken wat er op wereldschaal gaande is in de tuinbouw maar ook wat er in detail met o.a. water en licht gedaan zou kunnen worden om gewassen/planten nog vitaler te laten zijn en ook hoe gerichter te kunnen sturen door hoogwaardige monitoring.

Ook in Nederland zijn wortelontwikkeling en nutriëntenopname belangrijke factoren en zoeken wij verantwoorde oplossingen voor o.a. biofilm en wortelknobbel-aaltjes. Dit zou kunnen leiden tot een hogere productie met een betere kwaliteit en dus meer rendement. 

Wie had ooit gedacht dat innovatieve elektro-magnetische waterbehandeling het duurzaam telen met zouter water eenvoudiger zou maken en het waterverbruik inclusief benodigde meststoffen zou kunnen reduceren? Of dat online sapstroomanalyse en diameter sensoren het hele teeltproces beter controleerbaar zouden maken?

Zo ook dat de overheden van Zuid-Amerikaanse landen nu al de noodklok luiden i.v.m. de klimaatverandering en middels stimuleringsprogramma’s o.a. de elektro-magnetische waterbehandeling grootschalig aan het toepassen zijn? 

En dat er al ruim 4000 van dit soort systemen in meer dan 40 landen gebruikt worden? Dit vooral in warme landen waarbij water- en kunstmestbesparingen tot wel 25% en productiviteitsverhogingen tot wel 20%? Zo ook dat er al meer dan 100 gecombineerde sapstroom/diameter-sensorsystemen in West-Europa functioneren? 

Nu er ook bij topbedrijven in de Nederlandse glastuinbouw aantoonbare resultaten zijn geboekt met zowel elektromagnetische waterbehandeling als online plant sensorsystemen en tevens de waterproblematiek steeds belangrijker wordt heeft Lescrauwaet m.m.v. Aqua-4D, 2Grow, Delphy Agriconsult en regionale evenement-partners besloten om van 24-26 september 2019 een aantal regio-seminars te organiseren.

Dit om met professionals vanuit educatie, R&D, OEM, marketing, sales, consultancy en vooruitstrevende kwekers de praktische aspecten uit de dagelijkse praktijk te kunnen delen. Zo ook wat het praktisch voor U zou kunnen betekenen in een duurzame toekomst.

Aanmelden

Meld u HIER aan voor gratis regio-seminar.