Webinar over mogelijkheden robotisering in Japanse agrifood

datum
1 juli 2020 - 09:00tot
1 juli 2020 - 10:30
DoelgroepFocus van de missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten.
LocatieWebinar
Kosten-

De Ambassade in Tokyo en RVO organiseren op woensdag 1 juli een webinar over onder meer kansen voor robotisering. Het webinar is een voorbereiding voor een innovatiemissie naar Japan, komend najaar. Focus van deze missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten.

Japan heeft te maken met een tekort aan goed opgeleide medewerkers en met stijgende arbeidskosten. Daarom is hervorming van de land- en tuinbouw noodzakelijk. Robotisering is daarvoor een mogelijke oplossing. Daarom wil de Japanse overheid de stap zetten naar smart agriculture. Het programma Society 5.0 moet zorgen voor een verdere implementatie van digitalisering in allerlei sectoren en toepassingen, zoals Sensoren, IoT, Big Data en AI. Samenwerking met Nederland staat hoog op de agenda van de Japanse overheid en industrie.

Er liggen dus kansen voor Nederlandse ondernemingen om samen te werken met Japanse bedrijven en onderzoekers in research en innovatie op het gebied van digitalisering in de agrifood, zoals gebruik van innovatieve sensoren, kunstmatige intelligentie, big data, Vertical farming, robotisering, phenotypering en digitalisering.

Innovatiemissie

Daarom is er komend najaar een innovatiemissie naar Japan. Doel is om nieuwe samenwerkingen te verkennen en contacten op te bouwen met de relevante stakeholders in Japan, dat bekend als een high-tech land waar robots algemeen geaccepteerd zijn in de maatschappij en ook breed ingezet worden voor allerlei toepassingen buiten de industrie. 

Verschillende Japanse bedrijven hebben inmiddels de eerste stappen gezet in de agrigood: zo heeft Denso een joint-venture met Certhon en weten verschillende tech-reuzen de WUR goed te vinden. Tegelijk zijn er in de Nederlandse tuinbouw ontwikkelingen op het gebied van robotisering.

Programma

Tijdens het webinar op 1 juli, 09:00 – 10:30 uur worden de plannen voor de missie nader toegelicht. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

  • Achtergrond innovatietraject: Bert van der Heide, Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food, RVO
  • Kansen rond robotisering en digitalisering in Japanse land- en tuinbouw: Evert Jan Krajenbrink, Landbouwraad, Nederlandse Ambassade in Japan
  • Inzichten en ervaringen uit de praktijk: Rick van der Zedde, Projectleider TTADDA (datadriven potato sector in Japan) en Edwin Vanlaerhoven, Head of Strategic Business Development, Certhon


Aanmelden

U kunt zich online aanmelden voor dit webinar via https://register.gotowebinar.com/register/1331855334916867600