13 oktober: Themabijeenkomst: “Zonne-energie ook op ‘braakliggend’ terrein?”

11 september 2015

Toekomstige kansen voor zonne-energie in landbouw en bebouwde omgeving?

Zonnepanelen op het dak hebben inmiddels hun nut en rentabiliteit bewezen. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Ook veldsystemen zullen meer gangbaar worden. 13 oktober as organiseert AgriVizier een bijeenkomst voor beleidsmakers en ondernemers met ruimte op hun dak of op hun grond. 

Rendement maken met zonnepanelen wordt een steeds belangrijker onderdeel van duurzaam ondernemen. Zonnepanelen op het dak hebben inmiddels hun nut en rentabiliteit bewezen. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Toegepaste materialen en systemen gaan veranderen en ontwikkelen door. Ook veldsystemen zullen meer gangbaar worden.
 

Het doel van de bijeenkomst:
- Meer gebruik van zonne-energie
- Onderzoeksresultaten delen
- Mogelijke ontwikkelingen naar de toekomst schetsen
- Bedrijven (en beleidsmakers) met elkaar in contact brengen om een vervolgtraject op te starten
 
Wij nodigen beleidsmakers en / of ondernemers met beschikbaar dak / beschikbare grond uit voor deze bijeenkomst. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Fonds voor Regio- nale Ontwikkeling van de Europese Unie.
 
Programmagegevens
Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn, Westfriese Parkweg 1, 1625 MA Hoorn
Datum: 13 oktober 2015 van 15.00 tot 18.00 uur

Programma 
15.00
Ontvangst en opening door de dagvoorzitter

15.30-16.00
Presentatie dor Roland Valckenborg - SEAC “Toekomstige systemen voor opwekking zonne-energie” Roland Valckenborg geeft een overzicht van niet alledaagse toepassingen en te verwachten toepassingen in de komende 5 jaar. Daarnaast zal hij ingaan op prototypen van gebouw geïntegreerde zonnepanelen (BIPV-producten) die op dit moment getest worden op performance en betrouwbaarheid en die naar verwachting over 1 tot 5 jaar op markt gaan komen.

16.00-16.20
Presentatie door Joanneke Spruijt – Wageningen UR “Mogelijkheden met vrije veldopstellingen” Joanneke Spruijt zal ingaan op de resultaten van het proefveld met vrije veldopstellingen van Wageningen UR in Lelystad, het te behalen rendement per ha en suggesties om landbouw en stroomproductie te combineren.

16.20-16.40        
Presentatie door Monique van der Meij – Flynth adviseurs en accountants BV “Een rendabele businesscase” Monique van der Meij neemt u mee in het berekenen van het rendement op een investering in zonne-energiesystemen. Zij geeft uitleg over welke zaken van invloed zijn en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen om te komen tot een rendabele businesscase.

16.40-17.15        
Plenaire discussie onder leiding van de dagvoorzitter “Hoe kunnen we landbouw en stroomproductie slim combineren”

17.15-18.00        
Netwerkborrel
 
* Building Integrated PV

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst uitsluitend per mail aanmelden t/m 29 september 2015 via aanmeldingen@greenportnhn.nl, graag voorzien van uw volledige contactgegevens en bedrijfsnaam, o.v.v. “Themabijeenkomst Zonne-energie”. Bevestigingen worden na de sluitingstermijn verzonden. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u via e-mail terecht bij Monique van der Meij: Monique.vanderMeij@flynth.nl