31
Jul
Agrarische partners reageren gezamenlijk op ontwerp-Omgevingsvisie Noord-Holland

Agrarische partners in Noord-Holland hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke reactie op de ontwerp-omgevingsvisie in Noord-Holland 

LTO Noord, Agrarische Collectieven in Noord-Holland, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Aalsmeer, KAVB, NFO en LTO Noord Glaskracht hebben besloten niet ieder afzonderlijk, maar gezamenlijk met reactie op de ontwerp-Omgevingsvisie van Noord-Holland te komen. Een unicum en een teken van kracht om één stem te laten horen. De ontwerp-Omgevingsvisie geeft aanleiding tot het kenbaar maken van de volgende zienswijze. (link naar pdf)

Het agrarisch bedrijfsleven in Noord-Holland is blij met het open en interactieve proces waarbinnen de Omgevingsvisie tot stand is gekomen. De keuze voor een Omgevingsvisie op hoofdlijnen met de belangrijkste ambitie om een ‘balans tussen economische groei en leefbaarheid’ te realiseren wordt onderschreven. Het agrarisch bedrijfsleven wil met de provincie Noord-Holland de uitdaging aangaan en de verantwoordelijkheid nemen bij het uitwerken van deze en andere ambities die de komende decennia centraal staan.

Rian van Dam, programmadirecteur GreenPort Noord-Holland Noord: “De ontwerp-Omgingsvisie is een belangrijk document. Wij zijn in staat, met de diversiteit van alle partners, gezamenlijk de belangen van de agrarische sector weer te geven.”

Rona Uitentuis, voorzitter provincie Noord-Holland LTO Noord: “De provincie legt in de ontwerp-Omgevingsvisie veel  focus  op landschap en natuur. 'Op zich goed,' stelt Uitentuis  'Maar om dat duurzaam in stand te spelen ook economische factoren een belangrijke rol.' Daarom is het belangrijk dat de agrarische sector, als belangrijke beheerder van de landelijke omgeving , een volwaardige plek in de visie krijgt.”

Sjaak Hoogendoorn, namens Agrarische Collectieven in Noord-Holland: “Om een duurzame transitie van de landbouw te realiseren is het van belang om dat van onderaf te initieren. Het is beter om de sector met deze transitie te begeleiden via stimulansen en prikkels van de overheid en markt dan door het afdwingen ervan via het provinciaal (ruimtelijk) beleid. Het is uiteindelijk de ondernemer die het moet doen. Als die er niet in gelooft, dan gebeurt er niets.”  

De volledige reactie op de ontwerp-Omgevingsvisie van Noord-Holland kunt u hier bekijken.  

Plaats een reactie