Demo- en informatie avond duurzaam bodembeheer

3 juli 2019

Voor telers in Noord-Holland is in samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk een programma samengesteld dat bijdraagt aan duurzaam bodembeheer met demonstraties en informatie rondom groenbemesters, bodemanalyse en GPS- en cameragestuurde schoffels. De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het Efro-project EVERGREEN van GreenPort Noord-Holland Noord. Vanuit dit project worden de verschillende agrarische sectoren gestimuleerd meer kennis met elkaar te delen.

Datum:  Donderdag 18 juli 2019, van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie:  Loonbedrijf Sturm- Jacobs, Medemblikkerweg 13, Wieringerwerf

Aanmelden kan via deze link

Programma:

19.15   Inloop en welkom op locatie door Erna Steenhuis
19.30   Start demonstraties in drie verschillende groepen. De rondleidingen vinden in groepen van 3 plaats. Ieder half uur wordt er gewisseld van groep.   

1. Groenbemesters
Proeftuin Zwaagdijk heeft een proef aangelegd waarin 9 verschillende groenbemesters ingezaaid zijn. In ieder veld is een glasplaat ingegraven zodat kan worden getoond wat de verschillende invloeden zijn van de groenbemesters op de bodem. Hendrik Nagelhoud van DLF Seeds & Science  geeft een uitgebreide toelichting op de diverse effecten.

2. Bodemanalyse
Bas Slagter, bodemcoach bij het Landbouwportaal Noord-Holland geeft uitgebreid een toelichting op hoe de bodem te beoordelen op kwaliteit en duurzaamheid. U neemt zelf de proef op de som: we graven een gat en beoordelen de bodem op diverse factoren. 

3. Demo schoffelen
GPS gestuurd
: Raven Europe demonstreert een GPS-gestuurde schoffelmachine. Het veld is GPS gestuurd ingezaaid (rogge) en kan daardoor ook GPS gestuurd geschoffeld worden.
Camera gestuurd: Voets demonstreert  een cameragestuurde schoffelmachine op een perceel met suikerbieten  

 Rond 21.00 uur sluiten we de avond af met deelnemers uit de diverse sectoren tijdens een netwerkborrel met een hapje.

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie neem contact op met Erna Steenhuis via e.steenhuis@greenportnhn.nl telefonisch bereikbaar op 06-20 58 34 97