Enthousiasme voor Agri Drones en Data De Kop!

18 juni 2019

Enthousiasme voor een centrale plek om met elkaar objectieve kennis te delen, ontwikkelingen mogelijk te maken en kosten te delen. Dat is wat er ontstond, bij agrarische- en drone ondernemers tijdens de startbijeenkomst Agri Drones & Data De Kop! Om dit te organiseren droegen zij inhoudelijke vraagstukken aan die hiervoor de spil kunnen zijn.  

Vragen die agrariërs hebben en die zij samen met drone ondernemers plus data- en teeltspecialisten willen oplossen. Dat is de waardevolle opbrengst van de bijeenkomst op 14 juni op vliegveld Middenmeer. Agrarische drones en -data leveren waardvolle informatie voor precisielandbouw.  Zoals bijvoorbeeld plaats specifiek toediening van meststoffen, gewasoptimalisatie en vogelnestbeheer. Ook is er belangstelling voor schimmeldetectie en virusselectie. Het zijn voorbeelden van de interessante toepassingen waarvoor verder onderzoek en ontwikkeling in samenwerking tot duidelijke meerwaarde kan leiden bij Agri Drones & Data De Kop!   

Op basis van deze inhoud gecombineerd met andere leads, wordt komende maanden de koers voor dit project verder uitgezet. ‘Na de zomer komen we daarvoor met een plan bij u terug’ beloofde Theo Meskers, bestuurlijk trekker van onder andere dit agrarische Match2020 project

Bekijk hier het item dat NH Nieuws maakte naar aanleiding van deze bijeenkomst.