Hackathon: ‘Boer & Business in Balans: natuurlijk doen we het samen!'

11 juni 2019

Op 17, 18 en 19 juni 2019 organiseert de provincie Noord-Holland met DOON, LTO Noord, Clusius, GreenPort Noord-Holland Noord en Groen Kapitaal een Hackathon: ‘Boer & Business in Balans: natuurlijk doen we het samen!'.

Het doel van de Hackathon is het genereren van natuurinclusieve praktijkgerichte oplossingen voor de landbouw, onder andere over vruchtbare bodem, water, biodiversiteit en het op de markt brengen van duurzame landbouwproducten.

Drie dagen lang werken teams aan oplossingen voor problemen waar boeren in de praktijk tegen aan lopen. In een divers dynamisch programma met inspirerende sprekers zoals Ruud Zanders van Kipster, workshops en trainingen waar de teams leren pitchen en een business model gebruiken, werken zij toe naar het hoogtepunt op de laatste dag waarop zij hun oplossingen pitchen aan een jury. De teams bestaan uit inhoudelijk deskundigen/experts, studenten, scholieren, ondernemers, ervaringsdeskundigen en techneuten.

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij meehelpen met het oplossen van een casus, geef je dan hier op.

Casus 1: Akkerbouwer Jochem wil een flexibel bemestingsplan

Casus 2: Akkerbouwer Jos wil advies over een meerjarige akkerrand

Casus 3: Melkveehouder Frank wil een oplossing tegen oeverwalerosie

Casus 4: Bloemkoolteler Wim wil de beste bloemkolen binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid

Casus 5: Akkerbouwer Martien wil inzichtelijk hoe hij kan omschakelen naar een duurzamere teeltwijze

Casus 6: Biologische bloembollenteler John wil weten hoe hij zijn afzetmarkt kan vergroten.

Casus 7: Student Siem wil een toekomstbeeld van zijn onderzoek over een gesloten kringloop op Texel.

Casus 8: Adviseur Gerben van GreenPort Noord-Holland Noord zoekt kringloopstrategen