Informatie voor ondernemers m.b.t. coronavirus

2 april 2020

Het coronavirus heeft grote impact op de Nederlandse economie. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen voor bedrijven nu al merkbaar. Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, veroorzaken een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. Vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed.


Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw

De samenwerkende, landelijke tuinbouworganisaties en regionale Greenports – waaronder Greenport NHN – inventariseren welke maatregelen de sector zelf kan nemen om de eerste pijn te verzachten. Dit gebeurt door de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, bestaand uit Jaap Bond (voorzitter), Adri Bom-Lemstra, Inge Lardinois en Niek Jan van Kesteren. 


Relevante ontwikkelingen

Wij proberen de agrarische ondernemer uit de regio waar mogelijk te ondersteunen met informatie over relevante ontwikkelingen.

> Bekijk de pagina www.greenportnhn.nl/coronavirus voor meer informatie