Corona updates

8 april 2020

Informatievoorziening agrarische ondernermer ten tijde van coronavirus

Wij proberen de agrarisch ondernemer uit de regio waar mogelijk te ondersteunen met informatie over relevante ontwikkelingen. Op de pagina www.greenportnhn.nl/coronavirus zullen regelmatig updates worden geplaatst. Bekijk hier de pagina. Samen met onze partners proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Impact

Het coronavirus heeft grote impact op de Nederlandse economie. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen voor bedrijven nu al merkbaar. Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, veroorzaken een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. Vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten verstoren abrupt de cyclus van productie, handel en verkoop van vers product als bloemen, planten, groenten en fruit en zaden en jong plantgoed.

Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw

De samenwerkende, landelijke tuinbouworganisaties en regionale Greenports – waaronder Greenport NHN – inventariseren de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

 

> Bekijk de pagina www.greenportnhn.nl/coronavirus