Kennistrip: Bodem en Teelt vanuit de onderzoekskeuken

5 januari 2020

Hoe kan wetenschappelijke kennis gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van het bodemleven? En hoe is deze kennis van nut voor de land- en tuinbouw?  Wat is de relatie tussen bodemkwaliteit en teeltopbrengst? Kunnen groenbemesters de bodemdiversiteit veranderen?  

Op 11 december reisde een bus vol telers af naar Amsterdam waar zij, op uitnodiging van Niek Persoon, een kijkje namen in de onderzoekskeuken van de Amsterdam Green Campus. Telers deden zelf een practicum in het lab:  "Specialisatie bij Koolwitjes en Kooluilen", onder leiding van Hans Breeuwer. 

Gera van Os, lector bodem bij Aeres Hogeschool, leidde de middag in met een presentatie over bodemleven: "Het bodemleven helpt ons, hoe helpen wij het bodemleven?" Vincent Mercx van Naturalis gaf een  kijkje in de plant-schimmel evolutie in de bodem. Hans Breeuwer liet een aantal resultaten zien vanuit het project Efro Evergreen van Greenport NHN, waar onder andere onderzoek wordt gedaan naar het microbioom van de bodem. 

Tijdens deze middag werd duidelijk wat onderzoekers weten, maar ook vooral (nog) níet weten over het bodemleven. Elke dag worden er weer nieuwe ontdekkingen gedaan en er is nog maar een deel van het bodemleven bekend. Door het interactieve karakter van de bijeenkomst vonden er interessante discussies plaats tussen telers en de onderzoekers en werd er veel (praktische) kennis uitgewisseld. 

Met deze kennistrip werd een brug geslagen tussen wetenschappelijke kennis en de maatschappelijke gebruikers daarvan: agrariërs. Het was een zeer geslaagde middag voor beide partijen en zeker voor herhaling vatbaar bevonden. 

Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt vanuit het EFRO- Evergreen project van GreenPort NHN en door de provincie Noord-Holland.