26
Sep
Kick-off GreenPort GroenStart

Buiten ben ik baas!

Verschillende partners in de regio hebben de handen ineen geslagen en zijn een samenwerking aangegaan genaamd: GreenPort GroenStart,  een groen leer- en werktraject voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op weg naar werk in de groene en agrarische sector. De officiële kick-off voor Greenport GroenStart op donderdag 5 oktober 2017 bij het Clusius College in Alkmaar.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers, werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen, werkgeversbranches en uitzendorganisaties in Noord-Holland Noord die affiniteit hebben met de doelgroep.

Programma

16.30 uur     Inloop en ontvangst

17.00 uur    Welkomstwoord door Rien van Tilburg (Voorzitter College van Bestuur, voorzitter stuurgroep Greenport Groenstart)

17.15 uur    Greenport Groenstart – sluitende aanpak in 1-traject door: 
Sven van Sligter (projectleider Greenport Groenstart) en
Martijn Grosmann (projectleider Greenport AgriTechCampus) 

17.30 uur    Intermezzo : Greenport Groenstart instroom quiz

17.45 uur  Belang  Greenport Groenstart voor jongeren en werkgevers in de regio
Elly Konijn, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland (RPAnhn) 

18.00 uur    Officiële aftrap en netwerkborrel

19.00 uur    Afsluiting

 Klik hier om u aan te melden

Plaats een reactie