5
Mrt
Partnerbijeenkomst EVERGREEN

Tijdens de Vaktentoonstelling van Proeftuin Zwaagdijk vond de partnerbijeenkomst EFRO-EVERGREEN plaats. Tijdens de interactieve bijeenkomst werd er kennis uitgewisseld tussen de verschilende bedrijven en kennisinstellingen die deel uitmaken van het project.

Onder andere "water en bodem" blijkt een gemeenschappelijk belangrijk thema waar veel onderzoek naar wordt gedaan binnen EVERGREEN. De partners brachten elkaar op de hoogte van de behaalde resultaten in de verschillende onderzoeken en deelden daarnaast de vraagstukken die spelen binnen hun cluster.

Clusterversterking is één van de onderdelen binnen het project EVERGREEN; deze middag bleek wederom het belang van onderlinge kennisuitwissseling tussen de zogeheten crossovers binnen de agrarische sector.  De verschillende sectoren (o.a. fruitteelt, akkerbouw, teelt op water, bollenteelt) en de kennisinstellingen gaan daarom in de volgende fase een nog intensievere samenwerking aan met elkaar. 

Aan het einde van de bijeenkomst was er gelegenheid tot netwerken en een bezoek aan de vaktentoonstelling, waar ook verschillende praktijkopstellingen van proeven van partners in het EVERGREEN- project te bezichtigen zijn. 

Foto: Projectleider Jeroen Noot hield een presentatie over de voortgang van het project.

Plaats een reactie