13
Apr
Rapport agrarische vervoersstromen

Greenport Noord-Holland Noord heeft onderzoek laten uitvoeren naar de agrarische vervoerstromen in Noord-Holland Noord.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoeveel vrachtwagenbewegingen er gemoeid zijn met het transport van de diverse agrarische producten die in Noord-Holland Noord geteeld worden.

Het onderzoek geeft inzicht in hoeveel hectare er per productgroep geteeld wordt in Noord-Holland Noord, hoeveel ton product dit oplevert, waar deze producten verwerkt worden, hoe de logistieke ketens eruit zien en hoeveel vrachtwagenbewegingen dit genereert op de wegen in Noord-Holland Noord. Kortom, een schat aan informatie. Wist u bijvoorbeeld dat glastuinbouwbedrijven nog geen 1% van het beteelde areaal in Noord-Holland Noord innemen, maar tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor 10% van de totale agrarische bruto-opbrengst in Noord-Holland Noord?

Meer van dit soort wetenswaardigheden kunt u vinden door het onderstaande rapport te raadplegen.

1 Reactie

22
mei
Dik de Mooij

Bloembollen worden voor het grootste deel de regio uit geëxporteerd in bulk om op een bedrijfslocatie elders in Nederland exportklaar gemaakt te worden. De exportlocatie vraagt de producent in toenemende mate bewerkingen en verpakkingshandelingen uit te voeren, waardoor de bewerking op de exportlocatie tot een minimum wordt beperkt. Kant en klaar aanleveren betekent op afroep verzenden van de bestelde hoeveelheid in de verpakking die de klant vraagt. Daarbij worden naast de aloude gaasbak ook andere meermalige verpakkingen gevraagd, die door de exporteur beschikbaar worden gesteld en aan de producent toegestuurd. Om de groei van het aantal transportbewegingen, dat hieruit volgt, te beperken, introduceerden Anthos en KAVB speciaal voor de bloembollenlogistiek een moderne plastic krat "Utilysys" die (net als in de groente) meermalig en inklapbaar is. Kiezen voor deze moderne standaard betekent een aanzienlijke besparing op aantal vrachtwagenbewegingen.

Plaats een reactie