11
Apr
Stuurgroep aan het woord: Monique Stam

Monique Stam is wethouder in de gemeente Heerhugowaard. Haar portefeuilles zijn WMO, Economische Zaken, Verkeer en vervoerbeleid en Duurzaamheid. Sinds oktober 2016 maakt ze deel uit van de stuurgroep van GreenPort Noord-Holland Noord: een plek die bijdraagt aan nóg meer verbinding tussen mensen, ideeën en organisaties.

“Mijn verbondenheid aan GreenPort NHN sluit goed aan op de portefeuilles die ik als wethouder heb. Ook vervul ik als lid van de stuurgroep een rol als afgevaardigde vanuit de regio, waarbij de herontwikkeling van het Alton-gebied in Heerhuogwaard een speerpunt is. Het Altongebied is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. En vanuit deze bestuursfunctie kan ik meteen een koppeling maken naar het Bestuurlijk afstemmingsoverleg NHN, waar ik lid van ben. Op deze manier zijn alle relevante verbindingen gelegd en kan ik voortdurend terugkoppelen. Bovendien kunnen we vraagstukken integraal benaderen.”

“Ik leer GreenPort NHN steeds beter kennen. De diversiteit die Noord-Holland Noord kenmerkt wordt heel mooi weerspiegeld in de activiteiten en projecten van de Greenport, dat valt me echt op. We hebben hier een prachtig agrarisch gebied met tuinbouw, vollegrondsgroenten, akkerbouw, veehouderijen, bollenteelt en nog veel meer en GreenPort NHN laat zien dat we op al deze gebieden volop in ontwikkeling zijn. Ik ben vaak onder de indruk van de verhalen van ondernemers. Op veel vlakken zijn ze pioniers, terwijl ze tegelijkertijd te maken hebben met steeds veranderende wetgeving en regelzucht. Ik zie het als mijn en onze taak om kanalen aan te boren waarmee we obstakels voor hen kunnen wegnemen. Met steeds meer regels wordt innovatie ondermijnd.”

“Ik probeer zoveel mogelijk informatie op te halen uit de sector en ervoor te zorgen dat dit terechtkomt bij de overheid, zowel gemeentelijk als de provincie. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingsvisie. Om tot een kwalitatieve, goed werkbare omgevingsvisie te komen is input vanuit de agrarische sector onmisbaar. Het is niet altijd het eerste waar men aan denkt, maar infrastructuur speelt een belangrijke rol voor agrarische ondernemers. Waar mogelijk wil ik ruimte voor hen maken zodat zij hun potentie zo goed mogelijk kunnen benutten. Het is een ontzettend dynamische wereld.”

“Gezamenlijk hebben agrarische ondernemers veel kennis in huis. Het is de uitdaging om dit te verwerken in beleid. De overheid mag soms kritisch nadenken over haar rol als faciliterend en verbindend: dat betekent dat we goed moeten luisteren naar ondernemers. Dat gebeurt al wel, maar dit kan verder worden uitgebouwd. Neem een thema als duurzaamheid. Veel ondernemers willen en zijn hier al flink mee aan de slag. Soms worden ze echter gehinderd door financiële obstakels: zolang consumenten niet bereid zijn om iets meer geld uit te geven aan kwaliteit, zal de supermarkt ook geen duurzame producten inkopen. Terwijl er bij een andere doelgroep ook wel weer een hang naar pure en zuivere producten is. Ik vind dit persoonlijk een fascinerend vraagstuk waar ik vaak over nadenk: op welke manier kunnen we consumenten motiveren om te kiezen voor minder en goed in plaats van voor meer en slecht, zónder weer allerlei regels op te leggen. Daarover ga ik graag in gesprek. Er valt nog zoveel te doen!”

Plaats een reactie