Uitdagend thema tijdens AgriVizier bijeenkomst “Meer stal voor minder kosten?”

29 januari 2015

Melkveehouders met nieuwbouwplannen in Noord-Holland hebben op 11 december 2014 tijdens een bijeenkomst van AgriVizier gediscussieerd over uitdagende stalconcepten. Doel van deze bijeenkomst was inspiratie opdoen en discussie voeren over de stal van de toekomst die rekening houdt met de behoefte van koe, boer en omgeving.

Melkveehouders in Noord-Holland staan voor flinke uitdagingen. Een moderne stal biedt optimaal diercomfort, geeft maximaal arbeidsgemak en is milieuvriendelijk. De noodzakelijke investeringskosten kunnen de kostprijs echter dermate verhogen dat het rendement het melkveebedrijf onder druk komt te staan. Hoge grondprijzen en de actuele trend met dalende opbrengstprijzen voor de melk, versterken dit effect. Nieuwe stalconcepten zijn noodzakelijk om voldoende rendement te kunnen blijven halen. Daarnaast is blijvende acceptatie door de maatschappij belangrijk.

Gedurende het ochtenddeel werden een aantal presentaties verzorgd door Hans Scholte (Flynth), Paul Galema (Wageningen UR) en Bas Knoll (TNO). De melkveehouders kregen een kijkje in bedrijfsresultaten, effect van investeringen, keuze voor een duurzame stal, nieuwe trends en ontwikkelingen in stalconcepten en klimaatbeheersing in relatie tot diergezondheid, diercomfort en melkproductie.

Tijdens het middagdeel gaven de aanwezige melkveehouders hun collega’s een indruk over de eigen plannen. Hierbij kwamen ook dilemma’s aan bod en zaken, waar de veehouders tegenaan lopen, zoals te verkrijgen vergunningen, opties voor arbeidsbesparing, keuzes bij de stalinrichting en het traject met de financieringsaanvraag bij de bank.

Onder begeleiding van Paul Galema en stalbouwdeskundigen Peter Veerman van DLV en Arjan Sinnige van Rombou werd in groepjes gesproken over uitdagende stalontwerpen. Hierbij rekening houdend met de behoeftes van de koe (ruimte, rust, comfort), de behoeftes van de boer (acceptabele jaarkosten, arbeidsbesparing, lange levensduur melkveestapel) en de behoeftes van de omgeving (geen last, lage emissies en energieverbruik en koe in de wei). De uitkomsten en ideeën waren divers en kunnen de melkveehouders verder helpen in het maken van de juiste keuzes voor de eigen bedrijfssituatie. De komende periode wordt met de melkveehouders bekeken hoe het project de veehouders verder op weg kan helpen om hun eigen plannen te realiseren.

AgriVizier, project onder de vlag van GreenPort Noord-Holland Noord, werkt door middel van deze bijeenkomsten aan de versterking van de innovatiekracht. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door AgriVizier in samenwerking met Wageningen UR, TNO, Flynth adviseurs en accountants, Rombou en DLV.