Zonnepanelen kunnen ook mooi en flexibel zijn

20 oktober 2015

Zonnepanelen worden steeds meer geplaatst op daken en zijn daarmee een interessante duurzame energiebron voor de toekomst. Er wordt gewerkt aan nieuwe technieken die beter te integreren zijn in gebouwen of kassen dan de standaard fotovoltaïsche panelen. Deze PV panelen zijn niet flexibel waardoor ze nu op veel locaties niet worden toegepast. AgriVizier werkt samen met het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Flynth accountants en adviseurs BV en TNO aan het informeren van ondernemers over de nieuwe technieken.

Tijdens de goed bezocht themabijeenkomst 13 oktober jl. werd ingegaan op de toekomstige kansen voor zonne-energie in de landbouw en bebouwde omgeving. “Voor de agrarische sector zou het interessant zijn om een proefopstelling te maken waarbij gekeken wordt naar de nodige vergunningen, de benodigde ruimte en of een opstelling gecombineerd kan worden met het telen van gewassen of het houden van vee. In de glastuinbouw lijken zonnepanelen makkelijker te integreren maar ook hier moet gekeken worden of het rendabel kan zijn. Technisch is er veel mogelijk, voor elk probleem is een oplossing maar het blijft nu nog hangen op vergunningen. Beleidsmakers zijn er nog niet over uit hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Een proefopstelling zou een stap in de goede richting zijn” aldus Monique van der Meij van Flynth. 

Roland Valckenborg van SEAC gaf een overzicht van niet alledaagse toepassingen voor opwekking van zonne-energie en de te verwachten toepassingen in de komende 5 jaar. Hij ging kort in op prototypen van in gebouwen geïntegreerde zonnepanelen die op dit moment door SEAC in Eindhoven getest worden op performance en betrouwbaarheid en die naar verwachting over 1 tot 5 jaar op de markt komen. Vanuit de zaal werd aangegeven dat deze systemen voor een toekomstige versnelling kunnen zorgen.

Joanneke Spruijt van Acrres / Wageningen UR ging vooral in op de resultaten van het proefveld met vrije veldopstellingen van Wageningen UR in Lelystad. Aan de hand van deze resultaten schetste Joanneke het rendement per hectare. Dit ontlokte de opmerking in de zaal dat provincie Noord-Holland hier voorlopig nog geen vergunning voor geeft, wat door de aanwezigen niet als terecht wordt ervaren.

Tot slot ging Monique van der Meij van Flynth adviseurs en accountants BV in op de factoren die van invloed zijn op het rendement van zonnepanelen en de rendementsverschillen tussen plaatsing op het dak of een vrije veldopstelling. Door de lagere investeringskosten heeft plaatsing op het dak op dit moment de voorkeur, maar door landbouw en stroomproductie slim te combineren biedt vrije veldopstelling ook in de toekomst mogelijkheden. Daarbij werd vanuit de zaal opgemerkt dat provincie Noord-Holland ook vele m2 aan asbestdaken heeft, waardoor met slimme dakbedekkingsmaterialen mogelijk op twee punten winst is te behalen.

De ruim 40 aanwezige deelnemers zijn ook zelf in kleine groepen aan de slag met de vragen: “welke kansen/ontwikkelingen zijn er voor zonne-energie over circa 5 jaar” en “welke belemmeringen zijn er nog” en “welke mogelijkheden zijn er om de belemmeringen op te lossen”. Daarbij concentreerde elke groep zich op één van de hoofdthema’s: techniek, bedrijf en smart-grid. Tijdens de discussies kwamen veel ideeën naar voren die in een vervolgbijeenkomst in een kleinere groep nader uitgewerkt gaan worden. De belangrijkste conclusie was dat vooral zoveel mogelijk dakoppervlak benut moet worden voor zonne-energie. Veel ondernemers streven naar duurzaamheid, waarbij de omgeving betrokken kan worden. Maar ook vrije veldopstellingen moeten mogelijk worden. De presentaties van deze middag zijn ook  te downloaden via onderstaande linkjes.

zonnepanelen op veranda
zonnepanelen op veranda
   
zonnepanelen op schuur
zonnepanelen op schuur