Subsidie

Ondernemen in de agribusiness

Greenport Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie, volop in de economische dynamiek van de regio Noord-Holland Noord. Vele partijen hebben zich als (project-)partner aan ons verbonden. Door kennisoverdracht te stimuleren tussen ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekinstituten worden cross-overs geïnitieerd en innovatie gestimuleerd. 

> Bekijk hier de pagina Ondernemen in de agribusiness

Innoveren in de agribusiness

Duurzaam geproduceerd voedsel en versproducten is waar consumenten, retailers en overheid steeds meer naar vragen. Ondernemers in de agrarische sector staan voor de opgave deze producten te leveren, tegen een economisch verantwoorde prijs. Dit vraagt innovaties in teelt, teeltsystemen, verwerking, logistiek en de handelsketen. Kennis en samenwerking zijn hierbij essentieel.

> Bekijk hier de pagina Innoveren in de agribusiness