Duurzame warmte en CO2 in de glastuinbouw

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. De omschakeling naar een CO2 -arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie in Nederland. De ondernemers investeren zelf al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en willen daar de komende jaren stevig op blijven inzetten. 

Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’

Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energie besparing en CO2 emissiereductie én het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw. Het beantwoordt tegelijkertijd aan de EU-oproep aan de lidstaten om haast te maken met klimaatmaatregelen voor de land- en tuinbouwbedrijven. 

Een aantal ontwikkelingen:


Ook Greenport Aalsmeer en Greenport Westholland werken in deze Green Deal aan projecten. 

EnergieWijzer

De EnergieWijzer is een praktische gids voor agrarische ondernemers die in hun bedrijf energie willen besparen of opwekken. Daarnaast worden interessante subsidie- of fiscale regelingen geplaatst. Agrarische ondernemers worden geïnformeerd aan de hand van handige tips en stappenplannen op het gebied van duurzaamheid die plaatsvinden in de agribusiness. Daarnaast worden zij geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om duurzaamheid in het bedrijf door te voeren. Klik hier om naar de EnergieWijzer te gaan. 

 

Plaats een reactie