Noord-Hollandse Tuinbouwbattle

De Noord-Hollandse bollensector is wereldmarktleider en staat bol van technische innovaties en duurzame oplossingen. Teelt onder ledverlichting in plaats van in de grond is er één van. Met de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle wordt een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw aangeboden aan basisscholen in Noord-Holland Noord. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden moeten leerlingen en studenten verleiden tot een carrière in de agrarische sector. De Noord-Hollandse Tuinbouwbattle helpt daarbij.

Bij de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle strijden basisscholen om de prijs voor de beste tulpenteelt. De teelt wordt door leerlingen van de basisscholen zelf verzorgd in het klaslokaal van hun eigen basisschool. Op een teeltkar wordt een teeltopstelling gebouwd met twee lagen tulpen. Boven elke teeltlaag hangt led-verlichting die de tulpen belicht. Leerlingen verzorgen de teelt volgens het bijgeleverde teeltplan en kunnen de hulp inschakelen van een expert uit het bedrijfsleven. Deze expert geeft instructie én een inkijkje in de technologische aspecten van de agrarische sector. Leerlingen brengen ook een bezoek aan het bedrijf van de expert. Elke kar wordt uitgerust met een lespakket, De battle eindigt als de teelt oogstrijp is. Dit duurt ongeveer drie weken. De leerlingen maken dan tulpenbossen en verkopen ze. De opbrengst is voor een goed doel! Per schooljaar doen maar liefst 25 scholen mee aan de tuinbouwbattle.

De Noord-Hollandse Tuinbouwbattle wordt georganiseerd door GreenPort NHN en mede mogelijk gemaakt door de Rabobanken Noord-Holland Noord Stimuflori, KAVB en de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Plaats een reactie