Studenten onderzoeken verzilting Noordkop

2 juni 2016

In juni 2016 voeren vijf studenten van Wageningen UR een onderzoek uit naar de economische effecten van verzilting voor de landbouw in Noord-Holland Noord. De studenten gaan aan de slag via een zogenaamd Academic Consultancy Training traject, waarbij ze in de praktijk onderzoek leren doen en onderweg ervaring opdoen met: het werken in teamverband en het werken voor een opdrachtgever.

Verzilting is de schrik van de agrarische sector. De verwachting is dat door de klimaatveranderingen in de toekomst het risico op het optreden van verzilting zal toenemen. Ook nu al levert verzilting in Noord-Holland Noord en andere delen van Nederland schade op bij agrarisch ondernemers. Die varieert van beperkte schade bij gewassen, tot mislukte oogsten en zelfs delen van percelen die niet langer economisch inzetbaar zijn voor de landbouw. De omvang van deze schade is echter onbekend. Ook is niet in beeld welke risico’s de verschillende sectoren lopen in de regio. De studenten van Wageningen UR gaan hier dus onderzoek naar doen. 

Hoe groot het economisch effect is in de hele regio is echter niet bekend. Het onderzoek van de studenten moet dit in kaart brengen. In interviews met telers in de regio scherpen zij hun beeld van de betekenis van verzilting op bedrijfsniveau. Om een inschatting te kunnen maken van het effect van verzilting op regionaal niveau hebben de studenten een enquête opgesteld. Bent u als teler gevestigd in Noord-Holland Noord? Vul dan de enquête in om mee te helpen aan het in kaart brengen van het probleem. Invullen van de enquête gebeurt anoniem, de gegevens zijn niet te herleiden naar uw bedrijf.

Klik hier om de enquete te starten. 

GreenPort Noord-Holland Noord heeft samen met LTO-Noord de studenten opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Voor de GreenPort NHN en LTO-Noord biedt dit de mogelijkheid om relevante informatie te verzamelen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om jonge hoogopgeleide mensen kennis te laten maken met de interessante sector in de regio. Eind juni presenteren de studenten hun resultaten.