Interreg 2014-2020

Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten. Lees meer over de programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.

INTERREG is voor:

  • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)
  • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • bedrijven
  • ontwikkelingsmaatschappijen
  • non-profitinstellingen
  • private partijen zonder winstoogmerk


Over INTERREG

INTERREG wil Europa sterker maken en de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren. In 79 programma’s werken landen en regio's op verschillende manieren samen aan innovatie, onderzoek, duurzame energie, klimaatadaptatie en transport. RVO.nl helpt Nederlandse partijen in alle fasen van deelname aan de programma’s North West Europe, North Sea Region en Europe.

RVO.nl helpt u bij uw aanvraag voor de programma’s North West Europe, North Sea Region en Europe. RVO.nl heeft daarvoor contactpersonen en lidstaatvertegenwoordigers. 

Meer informatie over INTERREG? Klik dan hier.