Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT)

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 17 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties.

Er is voor 2018 € 55,75 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot). Het instrument Innovatie-adviesprojecten is in de MIT-regeling 2018 vervallen.

MIT open voor innovatieve mkb-ers

Mkb-ers uit de Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. De topsector roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT.   

Dien uw aanvraag snel in!

De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 17 april t/m 6 september (sluiting 17:00 uur). 

Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet te lang en dien deze bij voorkeur meteen in op de dag van de opening. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT dan ook binnen een aantal dagen overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve), dus hoe sneller uw voorstel binnen is, hoe beter!

Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 2 juli t/m 6 september en sluit om 17:00 uur die dag.

​De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling. Lees hier meer over de MIT regeling.