Onderwijs & Arbeidsmarkt

Humand Capital Agenda

De agribusiness is in Noord-Holland Noord (NHN) een economische factor van betekenis. Al een aantal jaren wordt stelselmatig gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen als ook met andere stakeholders. Kernelementen daarbij zijn de doorontwikkeling van de agribusiness tot een duurzame branche en het bewerkstelligen van een vooraanstaande positie als ‘de Verstuin van Europa’. Nodig hiervoor is een gestructureerde aanpak die er toe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en medewerkers voor bedrijven zijn en blijven. Dit vraagt een verdere samenwerking van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die ook gericht moet zijn op het verbeteren van het imago van de sector.

AgriTech Campus

De AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN, brengt studenten en ondernemers dichter bij elkaar en versterkt daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. In de AgriTech Campus worden projecten gerealiseerd die het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid intensiever laat samenwerken. Samen werken zij aan de versterking van kennis, imago en innovatie in Noord-Holland Noord. Lees hier meer over de AgriTech Campus.

HBO

Deze eerste HBO opleiding van de AgriTech Campus (onderdeel van GreenPort Noord-Holland Noord) richt zich op jonge en toekomstige  agrarische ondernemers. De opleiding is door samenwerking van Aeres Hogeschool en het Clusius College tot stand gekomen en wordt ondersteund door de gemeente Hoorn en de provincie Noord-Holland. www.greenportstudeert.nl 

GreenTech NHN

In het project GreenTech NHN werken twee Noord-Hollandse MBO scholen (Het Clusius College en het Horizon College) aan inspirerende stageopdrachten voor studenten in technische en agrarische opleidingen. Met gerichte opdrachten, door het bedrijfsleven aangedragen, leren de studenten hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen en vergroten. 

GreenPort Werkt!

GreenPort Werkt! is een partnernetwerk dat bestaat uit de vier partners GreenPort NHN, AB Vakwerk, Herenbos Personeelsdienst en H&S Adviesgroep. Samen maken zij zich sterk voor nieuwe instroom en behoud van vakkrachten in de agrarische en groensector middels flexibele en vaste arbeidsbemiddeling en loopbaanbegeleiding voor lagere, middelbare en hoge functies. GreenPort Werkt! heeft een brede dienstverlening die loopt van re-integratie en jobcoaching tot en met werving & selectie en HR advies.

TuinbouwBattle

De Noord-Hollandse bollensector is wereldmarktleider en staat bol van technische innovaties en duurzame oplossingen. Teelt onder ledverlichting in plaats van in de grond is er één van. Met de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle wordt een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw aangeboden aan basisscholen in Noord-Holland Noord. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden moeten leerlingen en studenten verleiden tot een carrière in de agrarische sector. De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle helpt daarbij.

Meer informatie

Plaats een reactie