Onderwijs & Arbeidsmarkt

Human Capital Agenda

De agribusiness is in Noord-Holland Noord (NHN) een economische factor van betekenis. Al een aantal jaren wordt stelselmatig gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen als ook met andere stakeholders. Kernelementen daarbij zijn de doorontwikkeling van de agribusiness tot een duurzame branche en het bewerkstelligen van een vooraanstaande positie als ‘de Verstuin van Europa’. Nodig hiervoor is een gestructureerde aanpak die er toe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en medewerkers voor bedrijven zijn en blijven. Dit vraagt een verdere samenwerking van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die ook gericht moet zijn op het verbeteren van het imago van de sector.

TuinbouwBattle

Looptijd: Elk schooljaar wordt het lesprogramma aangeboden aan groep 7/8 uit de regio Noord-Holland


De Noord-Hollandse bollensector is wereldmarktleider en staat bol van technische innovaties en duurzame oplossingen. Teelt onder ledverlichting in plaats van in de grond is er één van. Met de Noord-Hollandse Tuinbouwbattle wordt een uitdagend en inspirerend techniekproject met een scherpe focus op de tuinbouw aangeboden aan basisscholen in Noord-Holland Noord. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden moeten leerlingen en studenten verleiden tot een carrière in de agrarische sector. De Noord-Hollandse Tuinbouw Battle helpt daarbij.

Lees hier meer over de Tuinbouwbattle.


Rabo AZ Foodtour

Looptijd: Elk schooljaar wordt het lesprogramma aangeboden aan groep 7/8 uit de regio Noord-Holland

De Rabo AZ Foodtour is een compleet interactief lesprogramma voor groepen 7/8 waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. Elke les behandelt een actueel voedsel- of gezondheidsthema. Met filmpjes van AZ-spelers, trainers en voedingsdeskundigen wordt de lesstof aan de klas gepresenteerd. Vervolgens voeren de leerlingen de opdrachten uit, vastgelegd in vlogs, waarmee ze kans maken op een Foodclinic bij AZ.

Meer weten over de Rabo AZ Foodtour? Klik dan hier.


GroenStart

Groenstart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort Noord-Holland Noord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is.

Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van Noord-Holland Noord. GroenStart doet dat op maatwerkniveau. Opleidingen zijn er op entreeniveau en niveau 2.

Meer informatie: www.groenstart.nl

 

AgriProjecten Match2020

Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Voldoende mensen met de juiste skills en vaardigheden die werken in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020. Productie, kennis en economie groeien, terwijl de verwachting is dat de arbeidsmarkt in de regio verder krimpt. Dat is de reden waarom ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie Noord-Holland zich nu gezamenlijk inzetten voor een goede balans op de arbeidsmarkt. De inzet van de AgriProjecten van Match2020 is specifiek gericht op verbetering van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. 

Lees hier meer over Agriprojecten Match2020.
 

AgriTech Campus

De AgriTech Campus, onderdeel van GreenPort NHN, brengt studenten en ondernemers dichter bij elkaar en versterkt daarmee de agrarische arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord

Lees hier meer over de AgriTech Campus.
 

Clusius Lab Hoorn

Het Clusius Lab is als kennisfaciliteit belast met onderzoek en onderwijs. Enerzijds is er het reguliere onderwijs, anderzijds is er cursorisch onderwijs. En er is toegepast onderzoek waarbij onderzoeksopdrachten door het bedrijfsleven worden verstrekt. Hierbij vindt er begeleiding plaats vanuit de proeftuin Zwaagdijk, Aeres Hogeschool of vanuit de Amsterdam Green Campus. Clusius Lab heeft daarnaast de taak om de agribusiness in Noord-Holland te presenteren en waar mogelijk te ontzorgen. Het dient als marketing instrument om vooral jongeren een positief beeld van de agribusiness voor te schotelen.

Lees hier meer over het Clusius Lab.

GreenPort Noord-Holland Noord is partner van het Clusius Lab. Het Clusius Lab richt zich op de medewerking van GreenPort NHN, Seedvalley en kring van toeleverende bedrijven. De provincie en de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Hollands Kroon, zijn als partner betrokken bij het Clusius Lab. Zij zetten de kennisfaciliteit in als instrument om de regionale agribusiness duurzaam te verankeren.


Ook fungeert het ClusiusLab als meetingpoint voor Centrum voor Innovatief Vakmanschap T&U. Het CIV T&U (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen) is een slimme verbinding tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatieve vaklui af te leveren. Het is een samenspel tussen regionaal opererende organisaties met een landelijke afstemming en een uitwerking van de Human Capital Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Lees hier meer over het CIV T&U.


HBO

De HBO opleiding richt zich op jonge en toekomstige agrarische ondernemers. De opleiding is door samenwerking van Aeres Hogeschool en het Clusius College tot stand gekomen en wordt ondersteund door de gemeente Hoorn en de provincie Noord-Holland

Meer informatie over de HBO associate degree.
 

GreenTech NHN

In het project GreenTech NHN werken twee Noord-Hollandse MBO scholen (Het Clusius College en het Horizon College) aan inspirerende stageopdrachten voor studenten in technische en agrarische opleidingen. Met gerichte opdrachten, door het bedrijfsleven aangedragen, leren de studenten hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen en vergroten. 

Dit project is afgerond. Benieuwd naar de resultaten? Klik dan hier.

Meer informatie

Martijn Grosmann

Clusius College
Projectleider Onderwijs & Arbeidsmarkt voor Greenport NHN