Stimuflori

Stimuflori: Voor promotie en innovatie in de Nederlandse sierteeltstatus

Doelstelling van Stimuflori is het verlenen van (financiële) ondersteuning voor promotie en innovatie in de Nederlandse sierteeltsector

Stimuflori is in 2014 gestart op initiatief van de Stichting Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling (Fonds IBVT). Deze stichting is opgericht in januari 2003, nadat de Stichting Internationale Bloemenvaktentoonstelling en de Stichting Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs (NTV) waren gefuseerd, met als doel de International Horti Fair te organiseren. In het (inter)nationale krachtenveld is de Horti Fair uiteindelijk niet het gewenste platform voor de promotie van de Nederlandse sierteeltsector geworden en derhalve bestaat de Horti Fair niet meer.

Aanvragen voor ondersteuning kunnen uitsluitend digitaal via het aanvraagformulier worden ingediend. Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de bestuursvergadering(en), waarin de aanvraag moet worden behandeld, dient het volledig ingevulde formulier te zijn toegezonden aan de projectmanager, inclusief de benodigde bijlagen.

Meer informatie over vind u hier: http://www.stimuflori.nl/