We grow business

Duurzaam geproduceerd voedsel en versproducten is waar consumenten, retailers en overheid steeds meer naar vragen. Ondernemers in de agrarische sector staan voor de opgave deze producten te leveren, tegen een economisch verantwoorde prijs. Dit vraagt innovaties in teelt, teeltsystemen, verwerking, logistiek en de handelsketen. Kennis en samenwerking zijn hierbij essentieel.

Als Greenport Noord-Holland Noord helpen we ondernemers bij het vinden van antwoorden op innovatievragen, via ons uitgebreide netwerk van ondernemers, onderzoeks -en onderwijsinstellingen en overheden. Relevante kennis delen we via masterclasses en bijeenkomsten. In innovatieprojecten brengen we de kennis van onderzoeksinstellingen samen met de innovatievragen van ondernemers. Zo komen zij sneller en beter tot business!

Greenport Noord‐Holland Noord leertwerktonderneemt en innoveert en speelt in op de vraag van de toekomst.
    
Wij zijn Greenport NHN; We grow business.    

Strategie

Vanuit de mondiale ontwikkelingen is de opgave om meer te doen met minder en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare grondstof en de toenemende behoefte aan voedsel. Tegen deze achtergrond behoort de agribusiness tot de meest kansrijke sectoren voor een sterke economische ontwikkeling in de komende jaren. Greenport Noord-Holland Noord levert met de kwaliteiten vanuit de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van agribusiness wereldwijd.

Lees hier de strategische visie: www.greenportnhn.nl/strategie

Ondernemersvraag

Heeft u zelf een ondernemersvraag of goed idee voor een (innovatief) project? Wilt u daarin samenwerken met andere ondernemers om kennis te delen en ervaringen te wisselen? Meld uw project aan en we kijken waarmee we u kunnen helpen om het project te lanceren.  Neem contact op met info@greenportnhn.nl o.v.v. 'projectidee'. 

Verduurzaming sector

Samen met ondernemers, onderzoek, onderwijs, overheid en andere bedrijven werken we aan de verduurzaming van de agrarische sector. Via meerdere subsidieregelingen zoals EFRO, POP3, Tki Pps, worden grote samenwerkingsverbanden ondersteund in gezamenlijke kennis- en productontwikkeling. 


Subsidieloket provincie Noord-Holland 

In het digitale loket vindt u alle producten en diensten van de provincie Noord-Holland. Hier kunt u bijvoorbeeld een subsidie aanvragen. Bent u benieuwd naar de subsidies van de provincie Noord-Holland op het gebied van Economie en Landbouw?

Ga hier naar het subsidieloket van de provincie Noord-Holland.  

Tip: Overweegt u een subsidie aan te vragen? Lees de regeling dan eerst goed door. Ga bijvoorbeeld na of u tot de doelgroep behoort en aan de criteria voldoet. Het kan zijn dat de indieningstermijn al is verstreken of dat het subsidieplafond (te verdelen budget) voor dit jaar al is bereikt.

 

Subsidie- en financieringswijzer RVO

Zoekt u financiële ondersteuning voor uw plannen? Bij het RVO vindt u een breed aanbod aan subsidie- en financieringsregelingen.

Klik hier voor de subsidie- en financieringswijzer

 

We grow business

Groei met ons mee! Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze interessante bijeenkomsten, activiteiten en projecten. Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief. 

Heeft u een interessant  (project)-idee, wilt u met ons samenwerken? Laat het ons weten via communicatie@greenportnhn.nl t.a.v. Marije van der Thiel