Circulaire Business Design Track Agro sector

De track is bedoeld voor bedrijven in de Agro sector werkzaam in de provincie Noord Holland.
De drie workshops vinden plaats op de vrijdagen 31 januari, 14 en 28 februari 2020 op een nog te bepalen plaats binnen de provincie Noord Holland.
2000

De wereld verandert snel. De agrarische sector is volop in beweging! Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie,
doelmatiger bodemgebruik, natuurlijke bemesting, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan . Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

Daarom organiseert de provincie Noord Holland samen met ClickNL workshops Circulaire Economie (CIRCO), waar bedrijven concrete handvatten krijgen aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie om toekomst bestendig te worden. CIRCO is een drie daags programma voor de Agro sector waarin je de principes van de circulaire economie toepast voor jouw bedrijf, de mogelijkheden van circulair ondernemen ontdekt en nieuwe ideeën gericht op de Agro business en afzet van producten naar klanten verkent . Je gaat naar huis met een circulaire propositie voor klanten en plan om je circulaire ambities waar te maken en je eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper. Daarnaast heb je inspirerende circulaire collega ondernemers ontmoet. Meer dan 300 bedrijven gingen je voor, waaronder Starbucks, NS, Philips, Dopper en andere Agro bedrijven.

Kijk meer informatie over de track op https://www.circonl.nl/agenda/workshop-track-agro/

Praktische informatie

Voor wie?

De track is bedoeld voor bedrijven in de Agro sector werkzaam in de provincie Noord Holland. Per bedrijf doen bij voorkeur twee personen mee, iemand die betrokken is bij het ontwikkelen van nieuwe producten of innovaties in de bedrijfsvoering en een tweede persoon die in contact staat met klanten en andere stakeholders. Mocht het voor uw bedrijf een overwegend bezwaar zijn om met twee personen mee te doen, dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven. In dat geval kijken we of het mogelijk is om met een ander bedrijf samen te werken

Kosten

De totale kosten van 2.000,--(exclusief BTW) per bedrijf worden door de Provincie Noord Holland , CIRCO  en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gefinancierd. Alleen indien een bedrijf zonder goede redenen de track, welke bestaat uit deelname van drie workshops, stopt wordt een bijdrage gevraagd van € 500. 

Data

De drie workshops vinden plaats op de vrijdagen 31 januari, 14 en 28 februari 2020 op een nog te bepalen plaats binnen de provincie Noord Holland.

Meld je aan!

Aanmelden kan via deze link. Dit kan tot 15 januari 2020

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Marten de Vries, Innovatiemanager Circulaire Economie, Email: vriesma@noord holland.nl