12 Dec - 12 Dec
Co-creation event: ‘Insecten als gewasbescherming’.

De inzet van insecten ten gunste van duurzame teeltopbrengst en bio-diversiteit

De opgave m.b.t. de verduurzaming van de landbouw is evident. De grootschaligheid van de landbouw heeft de afgelopen decennia zijn impact gehad op bodemgesteldheid, water, flora en fauna. Hoe voeden we deze wereld in rekenschap met de omgeving (biotische en abiotisch)? Een van de zorgwekkende observaties van de laatste tijd is de achteruitgang van het aantal insecten. We weten niet waardoor dit komt, maar begrijpen wel dat dit samenhangt met het handelen van de mens. Een van de positieve ontwikkelingen is de biologische gewasbescherming; de inzet van insecten ter bestrijding van ziekten, virussen, schimmels etc. Dit is het verste ontwikkeld binnen de glastuinbouw en staat nog in de kinderschoenen voor de open teelt. Het biologisch ingrijpen in de open ruimte vraagt om begrip van plant-insect interacties in alle stadia van groei en ontwikkeling gedurende het seizoen. Dat vereist samenwerking binnen alle geledingen die van invloed zijn op de inrichting van het platteland (wetenschap, overheid, bedrijven, ngo’s, bewoners en gebruikers).

Het is onze doelstelling te komen tot onderlinge samenwerking met de betrokken stakeholders en te komen tot duurzame oplossingen. Wanneer we de richting begrijpen leggen we een stevige basis voor gezamenlijke projectontwikkelingen binnen fundamentele en publiek/private samenwerkingen.

Het Co-creation event is alleen voor genodigden