Interactieve informatiebijeenkomst Meetingpoints CIV Groen en Praktijkcluster T&U

tot

Interactieve informatiebijeenkomst Meetingpoints CIV Groen, Praktijkcluster Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen (T&U)
 
Wie, wat en waarom Meetingpoints en Greenports?
Wat kunnen de Meetingpoints, Greenports en de T&U-sectoren voor elkaar betekenen?

 
Binnen de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) liggen er grote maatschappelijke en economische opgaven rondom de circulaire landbouw, toenemende robotisering, big data etc. Dit vraagt om grote aandacht voor het (permanent) opleiden van Talent en voor Innovatie uitgaande van de regio en van het regionale ondernemerschap. Dat kan voor de sector T&U via de Meetingpoints van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIVT&U), waar het regionale bedrijfsleven - gesteund door hun brancheorganisatie - en het onderwijs sinds 2013 samenwerken. 
 
De Meetingpoints zijn dé plek waar ondernemers, medewerkers, studenten, leerlingen, ouders, docenten, onderzoekers, beleidsmakers, brancheorganisaties en soms ook het brede publiek, elkaar ontmoeten en samenwerken aan leren en innoveren in de sector. Dichtbij en met ondernemers uit de eigen regio. De Meetingpoints zijn daarbij een ‘window of opportunity’ als het gaat om arbeidsmarktvraagstukken en imago. In een aantal regio’s hebben ook regionale Greenports vanuit een Human Capital Agenda op dat terrein een positie of wordt er gewerkt aan het opstellen van een regionale HCA’s.  
 
Om de samenwerking op regionaal niveau nog beter te laten zijn en daarmee nóg méér regionale uitvoeringskracht te mobiliseren, organiseren we op dinsdag 14 september van 16.00 tot 20.00 uur een interactieve bijeenkomst met de Meetingpoints zelf, de T&U-brancheorganisaties en de (regionale) Greenports. Locatie is het World Horti Center, Europa 1 in Naaldwijk. 
 
Wat gaan we doen tijdens deze bijeenkomst?
Tijdens deze interactieve bijeenkomst maken wij inzichtelijk wie en wat de Meetingpoints en Greenpots zijn, welke activiteiten er op dit moment lopen en wat de toegevoegde waarde is. Belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst zijn de gesprekken onderling. Hierin gaan we met elkaar in gesprek over relevante onderwerpen en activiteiten die op de agenda van de Meetingpoints en de Greenports terug kunnen komen en over welke wensen en behoeften er zijn. 
 
Aanmelden bijeenkomst
U kunt zich inschrijven door te reageren naar jkroon@glastuinbouwnederland.nl dat u aanwezig bent. Na aanmelding krijgt u van ons een bevestiging en het definitieve programma.
 
Graag tot ziens op 14 september!