15 Nov - 15 Nov
Masterclass Bodemmineralogie

Hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen? Gebruik van steenmeel tegen verarming van de bodem: Masterclass Bodemmineralogie door Huig Bergsma. 

NLG Holland en ANV Hollands Noorden nodigen hun leden en andere geïnteresseerden van harte uit voor een lezing van Huig Bergsma over de minerale bodem en het gebruik van gesteentemeel als bodemverbeteraar. Sinds enige tijd is Huig Bergsma betrokken bij diverse onderzoeksinitiatieven met betrekking tot bodemherstel in natuur- en landbouwgebieden door toepassing van steenmeel. Belangrijkste constatering door Huig is dat de verzuring door atmosferische depositie de laatste decennia veel grotere schade aan de bodemmineralogie heeft veroorzaakt dan eerder aangenomen. Het gebruik van steenmeel is volgens Huig een succesvolle manier om dit proces tegen te gaan en biedt een totaal andere kijk dan de huidige standpunten met betrekking tot bodemvruchtbaarheid.

Opgave via het volgende formulier: https://goo.gl/forms/4YMkULk1URKtIMkK2

Het entreegeld bedraagt € 10,= per persoon inclusief koffie, thee of water: