Nationaal Tuinbouwcongres 2023

tot
Telers
Naturalis Biodiversity Center, Leiden
Gratis

Het thema voor het Nationaal Tuinbouwcongres 2023 is biodiversiteit. Dat de biodiversiteit ernstig wordt bedreigd is een gegeven. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend.

Op welke manier stimuleren we de biodiversiteit in en rondom onze tuinbouwgebieden? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan? De tuinbouwketens zijn technologisch sterk en een groeiend aantal veredelaars, toeleveranciers en kwekers weet ook goed gebruik te maken van het potentieel van de natuur.

Biodiversiteit zal de komende jaren vaker centraal staan om de transities in goede banen te leiden. Vanzelfsprekend rond het thema “gezonde planten”, maar ook rond thema’s als klimaatadaptie, circulaire tuinbouw en gezonde voeding. Onderwerp van gesprek op het congres is hoe de tuinbouw de natuur en techniek kan verbinden.

Let op: Inschrijven is nog niet mogelijk. Zodra het definitieve programma bekend is, komt er een link waarmee bezoekers zich kunnen aanmelden.