29 Jan - 29 Jan
Symposium Amsterdam Green Campus

Aansluiting onderzoek en onderwijs op het klimaatakkoord

Op dinsdag 29 januari organiseert Amsterdam Green Campus een symposium waarin studenten en onderzoekers laten zien hoe zij invulling geven aan de transitie naar de duurzame samenleving van morgen.

Dit gebeurt aan de hand van vier verschillende tafels:
•    Tafel 1. Haalbare techno-economie bij de conversie van CO2 en gebruik van feedstock voor bioraffinage.
•    Tafel 2. Geothermie (ondiepe bodemenergie) als onderdeel van de energie transitie.
•    Tafel 3. Het 4 promille initiatief voor het vastleggen van koolstof in de bodem.
•    Tafel 4. Inrichting van een economie die gebaseerd is op hergebruik plastic in plaats van eenmalig gebruik.

In de ochtend komen studenten, onderzoekers en experts bijeen. De resultaten van de ochtendsessies worden gepresenteerd in een symposium dat voor de hele sector toegankelijk is. Topsprekers op de verschillende vakgebieden geven hierbij hun reflectie.

Dit symposium is voor iedereen die wil begrijpen hoe onze transitie-opgave zich vertaalt in chemie, landbouw en samenleving. Aanmelden kan al, via deze link.