GroenStart

GroenStart, ontdek jouw talent!  

Steek je graag je handen uit je mouwen? Lijkt het jou leuk om buiten te werken? Of juist binnen in bijvoorbeeld een kas, iets met dieren of techniek? Misschien wil je werken met planten of in tuinen of wil je opgeleid worden om bestrating aan te leggen? Weet je het nog niet precies? 

Als je een steuntje in de rug of extra hulp en begeleiding kunt gebruiken bij een opleiding of het vinden van een baan die bij jou past, kies dan voor de mogelijkheden van GroenStart. Als je eerst wilt ervaren hoe het in de praktijk werkt kan je een periode proefdraaien. Wij noemen dit voorschakelen. 

Kan jij één van de volgende vragen met "JA" beantwoorden? 

Dan is GroenStart iets voor jou!

•    Ben jij voortijdig gestopt met school of kom je van het vmbo zonder diploma?
•    Kom je van een praktijkschool of speciaal onderwijs en wil je verder leren?
•    Heb je geen werk en wil je in de groene-, agrarische-, of logistieke sector werken?
•    Of wil je een mbo- opleiding volgen op entreeniveau of op niveau 2 en heb je daarvoor nog niet de juiste diploma’s?

Geintresseerd? Kijk op www.buitenbenikbaas.nl voor meer informatie! 

Heb je één van deze vragen met ja beantwoord en wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem contact met ons op via deze link, wij kunnen al jouw vragen beantwoorden.

Leerfit, werkfit, diplomafit

Bij GroenStart helpen wij jou te ontdekken welke baan bij jou past en leer je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Wij maken maatwerk voor een toekomst in het groen. Leren en werken doe je in de praktijk. Dat is bij een agrarisch bedrijf of bij een bedrijf in de groenvoorziening. En als je genoeg ervaring en kennis hebt gaan we samen met jou op zoek naar werk dat bij jou past! Op de werkvloer van GroenStart leer je alles om een echte groene of agrarische professional te worden. Hoe we dat doen? Door je vanaf het begin mee te laten draaien tijdens bijvoorbeeld werkzaamheden op het land of het werk in onze kassen en stallen of bij het snoeien of het aanleggen van bestrating. Daarnaast krijg je wekelijks theorieles. Dit alles op één locatie bij jou in de buurt: Schagen, Hoorn of Schoorl.

Informatie voor verwijzers

Deelnemers aan GroenStart zijn jongeren en volwassenen die ergens in hun (school)loopbaan behoefte hebben aan ondersteuning. In GroenStart vermengen we intensieve begeleiding, scholing en arbeidsdeelname in één traject. GroenStart betekent voorschakelen, opleiden en uitstromen naar de groene en agrarische arbeidsmarkt van Noord-Holland. We houden ons niet aan schooljaren. Bij ons mag een kandidaat altijd starten met zijn traject. En omdat geen kandidaat gelijk is, leveren we bij ieder traject maatwerk. We zorgen voor het beste actieplan en bieden we de deelnemer een reëel beeld van zijn toekomstperspectief. Uw input als verwijzer is daarbij van groot belang. Voorschakelen doet de deelnemer in een echte werkomgeving. Zo leert hij het bedrijfsleven kennen en komen wij meer over hem te weten. De agrarische en groene omgeving nodigt de deelnemer uit om aan de slag te gaan met zijn ontwikkeling. Leren en werken tegelijk! De GroenStart opleidingen zijn er op entreeniveau (domein Voedsel, Natuur & Leefomgeving) en niveau 2 (domeinen Groen & Techniek, Agribusiness) en worden in BOL en BBL varianten gegeven. De opleidingen worden volgens maatwerk ingericht. Daarmee is instromen het hele jaar mogelijk. Dat is met name voor kandidaten die voortijdig school verlaten of vanuit een thuissituatie opnieuw willen starten zeer geschikt. GroenStart deelnemers vinden werk via AB Vakwerk en Herenbos. Deze specialistische uitzenders beschikken over de beste arbeidsplaatsen en staan in voor de intensieve begeleiding tijdens de praktijkopleidingen. Soms is beschut werk of dagbesteding voor een kandidaat het hoogst haalbare. Samen met u als verwijzer bespreken we dan de mogelijkheden. En die zijn legio! Het netwerk van zorgboerderijen en doelgroepbedrijven is groot en voorziet in passende oplossingen. GroenStart staat voor maatwerk voor een toekomst in het groen. Wilt u met ons bespreken wat dat voor uw kandidaten betekent? Klik dan op onderstaande link en laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

Over GreenPort GroenStart

GreenPort GroenStart is een leer- en werktraject voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar werk in de groene en agrarische sector van Noord-Holland. De doelgroep van GroenStart bestaat uit jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met een bepaalde zorg- of ondersteuningsvraag én de wens om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Het netwerk van GroenStart bestaat uit allerlei specialistische partijen die samen de arbeidsmarkt voor deze doelgroep toegankelijk willen maken. Zij zien kansen en doen er alles aan om die kansen te verzilveren. GroenStart is een publiek-private samenwerking van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. GroenStart voegt waarde toe aan ieders afzonderlijke expertise door intensief samen te werken aan een integrale aanpak om kandidaten middels begeleiding, opleiding en uitstroom naar werk een toekomst te bieden. Het partnernetwerk van GroenStart kent de volgende partijen: De mbo-instellingen Clusius en Horizon De Samenwerkingsverbanden Noord-Kennemerland en West-Friesland Herenbos, AB Vakwerk, Zorgboerderij de Noorderhoeve 18 gemeenten in NHN RPAnhn GreenPort NHN, als vertegenwoordiger van de agribusiness in NHN GroenStart is ontstaan uit de vraag van het agrarische en groene bedrijfsleven om instroom te bevorderen. Een groeiend aantal vacatures in deze sectoren vraagt om slimme samenwerking tussen partijen om uitdagingen in de groene en agrarische arbeidsmarkt aan te kunnen gaan. GroenStart wordt geleid door een multidisciplinair projectteam onder leiding van Martijn Grosmann en Sven van Sligter. Mogelijke kandidaten worden door een intaketeam behandeld en in een traject geplaatst. Tot gauw! Tot GroenStart!

Martijn Grosmann

Clusius College
Projectleider Onderwijs & Arbeidsmarkt voor Greenport NHN

Sven van Sligter

Projectleider GroenStart

    Tot gauw! Tot GroenStart!