Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die gebruik maakt van natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit.

Wat is natuurinclusieve landbouw

De huidige agrarische bedrijfsvoering is over het algemeen gericht op concurrentie op de wereldmarkt. Een markt, waarin prijzen met name bepaald worden door een beperkt aantal inkoopcombinaties. Veelal vertaalt zich dat in een hoge productie per hectare, met een maximale kostenefficiëntie. De keerzijde van deze aanpak leidt echter in toenemende mate tot maatschappelijke discussie, omdat het milieu, de natuur, de bodem, de omgeving en de agrarische ondernemer zelf, erdoor onder druk komen te staan. Er is behoefte aan nieuwe denkrichtingen en werkwijzen die bijdragen aan een gezonde omgeving voor het milieu, de bodem, de natuur en voor de agrarische ondernemer zelf. Natuurinclusieve landbouw is één van de richtingen die hieraan kan bijdragen. Natuurinclusieve landbouw is een weg om de landbouw ook ecologisch robuuster te maken, met aandacht voor een veilige en hoogwaardige voedselproductie met minder milieudruk, meer aandacht voor de kwaliteit van het landschap, water en verbetering van de biodiversiteit.

Natuurinclusief Landbouw Intiatief

De Natuur en Milieufederaties werken samen met agrariërs die natuurinclusieve landbouw in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, faciliteren, verbinden en geven richting. Deze website laat ter inspiratie voorbeelden zien van initiatieven en maatregelen die bijdragen aan deze vorm van duurzame landbouw.

Meer informatie over Natuurinclusieve Landbouw Initiatief vindt u hier.