NH Food

Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave. 

NH Food is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling. Het biedt bedrijven een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan agrifood-gerelateerde innovaties. 

NH Food beschikt over state-of-the-art faciliteiten waar studenten, docenten en ondernemers met elkaar kunnen werken aan bedrijfsopdrachten en creatieve vraagstukken. Vanuit NH Food worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd. NH Food heeft o.a. de taak om de Foodsector in Noord-Holland te presenteren. Het dient als marketinginstrument om vooral jongeren een positief beeld van de foodsector te laten zien. 

NH Food ontwikkelt 2 actielijnen die er voor moeten zorgdragen dat de agrifood-gerelateerde opleidingen binnen het consortium kwalitatief worden verrijkt,  vernieuwd en kwantitatief worden verdubbeld: 
1.¬†¬† ¬†Innoleren: Het onderwijs wordt samen met het bedrijfsleven vormgegeven. De innovaties vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen worden opgenomen in een gevarieerd, effici√ęnt en up-to-date opleidingsaanbod.
2.    Innofood: Het versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven (out-of-the-box innovatie), kennisuitwisseling en talentontwikkeling van studenten, docenten en ondernemers.

Het project wordt uitgevoerd door
‚ÄĘ ¬† ¬†24 innovatieve agrifood bedrijven¬†
‚ÄĘ ¬† ¬†4 ¬†onderwijsinstellingen:¬†Clusius College, Horizon College, Regio College, Hogeshool Inholland¬†
‚ÄĘ ¬† ¬†GreenPort NHN,¬†FICA (Food Innovation Community Amsterdam), de AgriTech Campus¬†en de Food Proces Tech Campus¬†

NH Food wordt mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Investeringsfonds mbo, Provincie Noord-Holland, gemeenten Hoorn en Zaanstad en de Rabobank. Het Clusius College is penvoerder.

Meer informatie via de projectleiders van NH Food: 

Jeroen Visch, telefonisch te bereiken via  06 - 29 28 97 25 
Nancy Boterblom,  telefonisch te bereiken via 06 - 53 55 40 20
Of mail naar info@nhfood.nl

Plaats een reactie