Gebouwen en kassen worden steeds meer verwarmd met warmte uit diepere lagen van de aarde. Geothermie, aardwarmte, lijkt een interessante duurzame energiebron voor de toekomst. Welke technische ontwikkelingen zijn er te verwachten? En hoe is het in te passen in de energievoorziening van een bedrijf? Deze vragen stonden centraal in een goed bezochte themabijeenkomst, georganiseerd door het AZ GreenTeam i.s.m. AgriVizier.

De presentaties van Ronald den Boogert (expert geothermie van TNO) en Robert Kielstra (Directeur Energie Combinatie Wieringermeer) op 28 februari in het AFAS-stadion waren aanleiding voor levendige discussies en gesprekken. Ronald den Boogert (TNO) schetst de noodzaak van alternatieven voor fossiele energie. En hij legt uit dat geothermie steeds meer perspectief biedt - we zijn we in Nederland in staat steeds meer warmte en tegen lagere kosten uit de aarde te putten, door onder meer betere en goedkopere (buis)materialen, vernieuwingen in de boortechniek en het nodige leergeld. Nu is er één concept van een boring van ca. 2300 meter diepte. Ronald verwacht dat er meerdere concepten zullen ontstaan, zowel ondieper (tot 1000 m) als dieper (5000 m en dieper). Diepere boringen leveren geothermie water van een hogere temperatuur.

Image

In zijn toekomstbeeld voor de glastuinbouw’ schetst Ronald een bedrijf dat voor haar energiebehoefte gebruik maakt van een combinatie van een WKK, geothermie, zonnepanelen en windenergie. In de zomer wordt hierbij teveel warmte en energie geproduceerd; de warmte wordt dan zoveel en slim mogelijk opgewaardeerd en in de ondergrond opgeslagen om in de winter te benutten. 

Robert Kielstra legt uit dat Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) de particuliere netbeheerder is voor energie (gas, elektra en warmte) en gietwater in het glastuinbouwgebied Agriport A7. De ECW produceert daarnaast met grote (WKK-)installaties elektriciteit, CO2 en warmte voor de kassen; een deel van de stroom wordt geleverd aan het net.
In 2013 is gestart met het boren naar aardwarmte. In 2014 zijn twee aardwarmtedoubletten in gebruik genomen en wordt de warmtebehoefte voor een deel ingevuld met aardwarmte. Deze wordt via een speciaal warmtenet van en naar de kassen getransporteerd. Robert geeft aan dat het boren naar aardwarmte complex is waarbij van alles kan misgaan. 
Door het gebruik van aardwarmte heeft de Combinatie in de zomer behoefte aan CO2 omdat de installaties nu minder produceren. Er wordt gezocht naar samenwerking in een netwerk van bedrijven om vraag en aanbod van elektriciteit, warmte en CO2 onderling zo rendabel optimaal mogelijk af te stemmen. Dit past bij de stelregel die Robert hanteert: ‘individueel waar het kan en samen waar nodig’.

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...