AgriVizier bijeenkomst waterzuivering tuinbouw: innovatie blijft nodig!

Zondag 30 augustus vond rondom de wedstrijd AZ-Roda JC een informatieve netwerkbijeenkomst plaats met de titel ‘Innovaties in Waterzuivering: beste tulpen en schoon water’. 

Niels Kreuk informeerde de circa 45 deelnemersover hoe hij met filter- en ontsmettechieken tot een gesloten waterkringloop is gekomen. De combinatie van een zuiver chloor unit en doekfilter werkt goed. Toch is dit volgens Niels geen reden om te stoppen met innoveren. 
De waterstromen verschillen sterk tussen bedrijven. Wat bij de één werkt, hoeft dat bij een ander bedrijf niet te doen. Daarnaast bieden nieuwe technieken weer kansen om de kosten-effectiviteit te verbeteren. Met collega – broeiers en onderzoekers van Proeftuin Zwaagdijk, WageningenUR en TNO worden technieken vergeleken om te voorkomen dat elk bedrijf het wiel opnieuw uit moet vinden.

Loet Rosenthal (PWN) nam de zaal mee in de wereld van drinkwaterzuivering. PWN produceert elke week circa 2x de inhoud van het AFAS stadion aan drinkwater. PWN past innovatieve zuiveringstechnieken toe om de kostprijs van het drinkwater laag te houden. Eén van de innovaties die hierbij toegepast wordt is een grootschalige keramische  membraamfiltratie waarbij door een aanpassing van het ontwerp de kosten aanzienlijk verlaagd zijn ten opzichte van vergelijkbare toepassingen in het buitenland. PWN deelt het belang van schoon oppervlaktewater en zou haar ervaring graag verder willen delen met de tuinbouwbranche in opleidings- en onderzoek op het gebied van waterbehandeling.

Erik van Os (WageningenUR Glastuinbouw), lichtte toe voor welke uitdagingen de glastuinbouw, inclusief tulpenbroeiers staan om aan de toekomstige emissienormen te voldoen en welke technieken waarvoor geschikt zijn. In het onderzoek met de tulpenbroeiers zijn de waterstromen in beeld gebracht om te kunnen bepalen welke ontsmettechnieken het beste zouden passen en wat de voor- en nadelen van verschillende systemen zijn.
 
Rian van Dam (GreenPort NHN) fungeerde als moderator. 
Rondom de presentaties en wedstrijd werden nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten aangehaald. Deze bijeenkomst heeft zeker haar steentje bijgedragen aan de samenwerking rond waterzuivering in de tulpenbroei en daarbuiten.​

Via onderstaande link kunt u de presentaties bekijken.
 alternatieve tekst voor foto

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...