In 2014/15 ontving Greenport Noord-Holland extra middelen vanuit het provinciale DuurzaamDoor programma om een aantal programma’s en activiteiten te verduurzamen. Dat ging onder andere over innovatieve nieuwe producten en kringlopen sluiten, maar ook over samenwerking met zorginstellingen, ziekenhuizen, GGD en gemeenten. ‘Groen en gezond’ is een thema dat sterk in de belangstelling staat, we weten immers dat investeren in groen op termijn gezondere mensen oplevert.

Gezondere mensen hoeven minder snel een beroep te doen op zorg en ouderen kunnen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen. Maar bijvoorbeeld ouderen samen laten koken in een buurt geeft ook sociaal en mentaal een belangrijke positieve impuls voor de gezondheid van mensen. En als er dan ook nog streekproducten gebruik worden is dat helemaal mooi. Dat laatste is ook interessant voor Greenport Noord-Holland Noord omdat die betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van een relatief kleinschalig distributienetwerk van streekproducten voor de zorgsector en ouderen thuis in de kop van Noord-Holland.

Omdat het hoofdthema van het DuurzaamDoor-programma 2016 “Groen kapitaal’ wordt, zal ook komend jaar ‘gezond en groen’ een belangrijk deelthema zijn. 

Meer informatie over het project agri-voeding gezondheid van GreenPort NHN vindt u hier.

Voor meer info over Duurzaam Door: : Parvin Hoseini van de Provincie N-Holland: hosseinip@noord-holland.nl

 

 

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...