10
Sep
Handelsmissie naar Colombia

Handelsmissie naar Colombia met minister-president Rutte, minister Bruins, minister Schouten, minister Ruiz-Maduro (Aruba) en minister Martina (Curaçao)

Wilt u zakendoen in Colombia of bestaande contacten uitbreiden? Ga dan van zondag 25 tot en met donderdag 29 november mee met de handelsmissie naar Colombia.

Deze missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport. Ook Steven Martina, de Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling en Xiomara Ruiz-Maduro, de Arubaanse minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, nemen deel. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, fungeert als zakelijk missieleider.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit het Koninkrijk der Nederlanden uit de volgende sectoren:


Landbouw is een belangrijke sector voor de Colombiaanse economie, handel en samenleving. In het vredesproces tussen de regering en de guerrillabeweging FARC spelen landbouw en plattelandsontwikkeling een centrale rol.

De huidige ontwikkelingen in het land bieden veel aanknopingspunten voor Nederlandse kennis en technologie. Bijvoorbeeld om de productie, productiviteit, duurzaamheid en kwaliteit van de Colombiaanse landbouwproductie te verhogen. Vooral in de tuinbouwsector, melkveehouderij, pluimvee en agrologistiek liggen volop kansen.

'Feeding the cities'

Tijdens deze missie besteden wij specifieke aandacht aan het thema ‘Feeding the cities’. Daarom staat in het programma de toegang tot (gezond) voedsel voor inwoners in Latijns-Amerikaanse megasteden als Bogotá en Medellín centraal. Daarbij is er aandacht voor de landbouwsector in een zich verstedelijkende omgeving. In zo'n omgeving is er behoefte aan het op duurzame en inclusieve wijze verhogen van productie, productiviteit & kwaliteit en stadslandbouw.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

Meld u aan. Dat kan tot en met maandag 24 september.

RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier.

Plaats een reactie