7
Mei
Noord-Hollandse bio-landbouwondernemers verenigd in BioNH

Op 6 april is de vereniging officieel ingeschreven bij de notaris. De vereniging heeft als doel de belangen te behartigen van haar leden die bestaan uit biologische ondernemers (met een Skal-licentie) uit Noord Holland met een landbouwbedrijf of een daaraan gerelateerd bedrijf. 

In dit kader zijn 3 speerpunten benoemd:

•    Biologisch eigenlijk heel logisch: informatievoorziening over het nut en het belang van biologische landbouw in Noord-Holland
•    Samenwerking regionale afzet: inventarisatie van de mogelijkheden en opzetten/bevorderen van de verkoop van biologische producten in de regio Noord Hollan
•    Land en bodem: ontwikkeling van kennis en samenwerken in projecten als 'bodemboeren', kwaliteit van compost en natuur-inclusieve landbouw.

Een eerste aanzet voor de website is inmiddels online en ook met het aanmelden bij de vereniging is gestart. Alle mensen, die bij eerdere bijeenkomsten aanwezig waren, zullen daar een mailing over ontvangen. Voor nieuwe aanmeldingen of andere informatie kan gemaild worden naar: secretaris@bio-nh.nl.

Eerstvolgende bijeenkomst op 18 mei

De eerstvolgende bijeenkomst van BioNH is het eerste Bio-café op vrijdag 18 mei aanstaande. Om 19:30 uur start de inloop en om 20:00 uur begint het programma. De bijeenkomst vindt plaats bij de Fruittuinen van West te Amsterdam (zie hun website voor exacte locatie) Ook niet-leden die sfeer willen komen proeven, zijn van harte welkom! 

Deze eerste avond staat in het teken van Samenwerking Regionale afzet. Er zullen sprekers zijn met ruim ervaring op dit vlak en er zal uitleg gegeven worden over de uitgebreide inventarisatie die de vereniging gaat uitvoeren. Vanaf ongeveer 21:00 uur is er ruimte voor bijpraten en nieuwe contacten opdoen.

Informatie en aanmelden: info@bio-nh.nl 
 

Plaats een reactie