25
Okt
Onderzoek HVC naar geothermie Alton

Huisvuilcentrale HVC in Alkmaar (NH) zoekt uit of geothermie in het Heerhugowaardse kassengebied Alton haalbaar is. Uit eerdeer studies blijkt dat het sierteeltgebied kansrijk is. Het plan past in het streven Nederland aardgasvrij te maken. Bij geothermie wordt aardwarmte gebruikt. 

HVC werkt samen met de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard. Is Alton geschikt, dan wordt de omgeving ook onderzocht. Er wordt een seismische risicoanalyse gemaakt, om vast te stellen of geothermie (zie afbeelding hieronder) op een veilige en verantwoorde wijze uit de ondergrond kan worden gewonnen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie gewonnen kan worden, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en hoe deze afdoende beheersbaar zijn.

Mijnbouw

HVC doet al mee aan een geothermieproject in de omgeving van Naaldwijk (ZH). De organisatie ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige duurzame energie,- en mijnbouworganisatie door het aannemen diverse mensen uit de geothermie,- olie- en gas sector. 

Kassen en woningen

HVC gaat er vanuit dat er bij de aangesloten gemeenten de komende 5 jaar een forse verduurzaming te behalen is met de ontwikkeling van geothermie in de gebouwde omgeving. Behalve kassen wil HVC ook woningen verwarmen. Dat doet het al geruime tijd met eigen restwarmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk,  Dordrecht en Zaanstad. Duurzame bronnen zoals geothermie en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten.

Bron: Greenity, 24 oktober 2018

Plaats een reactie